Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

A Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Közbeszerzési Hatóság elnökének 8/2020. (XII. 30.) KH utasítása a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 187. § (2) bekezdés t) pontja alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §

A Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. §

Ez az utasítás 2021. január 1. napján lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (IV. 24.) KH utasítás.

Dr. Kovács László s. k.,

elnök