Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Közbeszerzési Hatóság elnökének 1/2020. (IV. 24.) KH utasítása a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 187. § (2) bekezdés t) pontja alapján, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §

A Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. március 20. napjától kell alkalmazni.

3. §

Hatályát veszti a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2017. számú elnöki utasítás és annak módosításai.

Budapest, 2020. március 20.

 

Rigó Csaba Balázs s.k.

elnök

A Közbeszerzési Hatóság elnökének 4/2020. (V. 29.) KH utasítása a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (IV. 24.) KH utasítás módosításáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 187. § (2) bekezdés t) pontja alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. § A Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (IV. 24.) KH utasítás 1. melléklete
(a továbbiakban: SzMSz) az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az SzMSz 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.

3. § Ez az utasítás 2020. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Kovács László s. k.,

elnök