Közbeszerzési Hatóság

XI. fejezet – Záró rendelkezések

49

Az egyes szervezeti egységek ügyrendjét a jelen utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül kell elkészíteni.

Függelékek:

1. függelék: A Hatóság organogramja

2. függelék: A Tanács tagjai

3. függelék: A Döntőbizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

4. függelék: Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

5. függelék: Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre

6. függelék: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 233.§ alapján megállapított munkakörök