Közbeszerzési Hatóság

II. fejezet - A Hatóság szervezete és személyi állománya

II./1. A Hatóság szervezete

3

II./1.1. A Hatóság keretében Tanács (a továbbiakban: Tanács) és Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) működik. A Hatóság közbeszerzés szakmai szervezeti egységei, a Tanács és a Döntőbizottság a Kbt.-ben meghatározott feladataikat önállóan, egymástól függetlenül végzik.

II./1.2. Állandó feladatok ellátására létrehozott szervezeti egységek:

a) a Hatóság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság): a Hatóság és a Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, továbbá az ennek végzéséhez szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint adminisztratív tevékenységet végez.

b) főosztály: meghatározott alaptevékenység, illetve ahhoz kapcsolódó funkcionális tevékenység vagy központosított szolgáltatás ellátására, koordinációjára kialakított önálló szervezeti egység, a feladat megosztásának megfelelően további szervezeti egységekre tagozódhat;

c) osztály: a főosztályi szervezeten belül feladatmegosztással kialakított nem önálló szervezeti egység;

d) törzskari főosztály/szakmai felelős: kiemelkedő fontossága, horizontális jellege vagy a függetlenség és befolyásmentesség elvének érvényesülése miatt közvetlenül az elnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység/szakmai felelős.

II./1.3.  A Hatóság szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.

II./2. A Hatóság személyi állománya

4

II./2.1.  A Hatóság személyi állománya vezető és beosztott köztisztviselőkből, ügykezelőkből, valamint munkavállalókból áll.

II./2.2.  Vezető köztisztviselők:

a) az elnök (a továbbiakban: Elnök);

b) a Hatóság Titkárságát vezető főtitkár (a továbbiakban: Főtitkár);

c) a Döntőbizottság elnöke (a továbbiakban: a Döntőbizottság Elnöke);

d) a Döntőbizottság elnök-helyettese (a továbbiakban: a Döntőbizottság Elnök-helyettese);

e) a szervezeti egységek vezetői (főosztályvezetők, főosztályvezető-helyettesek és osztályvezetők).