Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

II. FEJEZET - A HATÓSÁG SZERVEZETE ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

1. A Hatóság szervezete

3

1.1.    A Hatóság keretében Tanács (a továbbiakban: Tanács) és Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) működik.

1.2.    A Hatóság szakmai szervezeti egységei, a Tanács és a Döntőbizottság a Kbt.-ben meghatározott feladataikat önállóan, egymástól függetlenül végzik.

1.3.    A Döntőbizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a Döntőbizottság elnöke által előkészített és a Hatóság elnöke (továbbiakban: elnök) által jóváhagyott külön utasítás tartalmazza.

1.4.   Állandó feladatok ellátására létrehozott szervezeti egységek:

a)    a Hatóság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság): a Hatóság és a Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, továbbá az ennek végzéséhez szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint adminisztratív tevékenységet végez, amely mellett egyúttal szervezi és koordinálja a főtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek szakmai munkáját;

b)    főosztály: meghatározott alaptevékenység, illetve ahhoz kapcsolódó funkcionális tevékenység vagy központosított szolgáltatás ellátására, koordinációjára kialakított önálló szervezeti egység, mely a feladat megosztásának megfelelően további szervezeti egységekre tagozódhat;

c)    osztály: az egyes főosztályi szervezeten belül feladatmegosztással kialakított nem önálló szervezeti egység;

d)    törzskari főosztály/osztály, szakmai felelős: kiemelkedő fontossága, horizontális jellege vagy a függetlenség és befolyásmentesség elvének érvényesülése miatt közvetlenül az elnök vagy a főtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység/szakmai felelős.

1.5.    A Hatóság szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.

2. A Hatóság személyi állománya

4

2.1.    A Hatóság személyi állománya vezető és beosztott köztisztviselőkből, valamint munkavállalókból áll.

2.2.    Vezető köztisztviselők:

a)       az elnök;

b)      a Hatóság Titkárságát vezető főtitkár (a továbbiakban: főtitkár);

c)       a Döntőbizottság elnöke (a továbbiakban: a Döntőbizottság elnöke);

d)      a Döntőbizottság elnökhelyettese;

e)       a szervezeti egységek vezetői (kabinetvezető, főosztályvezetők, főosztályvezető-helyettesek és osztályvezetők).