Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

I. FEJEZET - A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG JOGÁLLÁSA, FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

1. A Közbeszerzési Hatóság jogállása és alapvető adatai

1

1.1.    Jogállása: A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az Országgyűlés felügyelete alatt álló autonóm államigazgatási szervként működő, központi költségvetési szerv.

1.2.    Alapadatai:

a)    A szervezet elnevezése: Közbeszerzési Hatóság

b)    A szervezet idegen nyelvű elnevezései az alábbiak:

ba) angol megnevezése: Public Procurement Authority;

bb) német megnevezése: Amt für Öffentliche Beschaffungen;

bc) francia megnevezése: Autorité des Marchés Publics.

1.3.    Létrejötte: A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 11. §-a és 94. §-a alapján, 1995. október 4. napján jött létre. A Közbeszerzések Tanácsa 2012. január 1. napjától Közbeszerzési Hatóság néven működik tovább, amelynek keretébe tartozik a Tanács és a Közbeszerzési Döntőbizottság.

1.4.    Hatályos alapító okiratának kelte, száma: 2020. május 19., T-01013/02/2020.

1.5.    Alapítására, átalakítására és megszüntetésére jogosult szerv neve, székhelye: Országgyűlés, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

1.6.      Székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

1.7.    Törzskönyvi nyilvántartási száma: 329190.

1.8.    Államháztartási egyedi azonosítója: 050973.

1.9.    Statisztikai számjele: 15329190-8411-311-01.

1.10.  Számlaszáma: 10032000-01720361-00000000 Magyar Államkincstár.

1.11.  Adószáma: 15329190-2-41.

1.12.  Internetes honlapja: www.kozbeszerzes.hu.

2. A Hatóság tevékenysége, feladat- és hatásköre

2

2.1.    A Hatóság alaptevékenysége:

A Hatóság ellátja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187-190. §-a szerinti, továbbá a részére törvényben előírt egyéb feladatokat.

2.2.    A Hatóság alaptevékenységének szakágazati besorolása:

841101 Államhatalmi szervek tevékenysége

2.3.    A Hatóság alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2.4.    A Hatóság vállalkozási tevékenységet nem folytat.