Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Minősített ajánlattevők

A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint naprakészen vezeti és az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) közzéteszi a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, valamint ugyanezen bekezdés r) pontja alapján meghatározza a jegyzékkel kapcsolatos minősítési szempontokat és azok igazolási módjait.

A hatósági hivatalos jegyzék az alábbi linken érhető el: https://ekr.gov.hu/kh-gvh-nyilvantartasok/hu/minositett-ajanlattevok

Az EKR-ben közzétett jegyzék közhiteles a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése értelmében.

Az ajánlatkérő köteles elfogadni a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés tényéta kizáró okok hiányának igazolására, továbbá az alkalmassági minimum követelmény(ek)nek való megfelelés igazolására a Rendelet  30. § (2) bekezdésére tekintettel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Rendelet értelmében a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételi és státusz megújítási eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A rendelkezések értelmében a természetes személy ügyfél a kapcsolattartás formáját megválaszthatja, míg a nem természetes személy ügyfél elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartás további, részletes szabályairól a Hatóság honlapján az e-Ügyintézés menüpont alatt tájékozódhat.

A Rendelet tartalmazza a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A Hatóság által a Kbt. alapján vizsgált minősítési szempontok a következők:

a)    kizáró okok,

b)    pénzügyi, gazdasági alkalmasság,

c)    műszaki, szakmai alkalmasság.

A felvételhez és a megújításhoz előírt minősítési szempontrendszer, valamint a jegyzékbe történő felvétel és a minősített ajánlattevői státusz megújításának rendjéről szóló hatósági közlemény, továbbá a kapcsolódó dokumentumok a jobb oldalon érhetőek el.