Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Adatbázisok

1. sor

 • Közbeszerzési Értesítő

  A Közbeszerzési értesítő tartalmazza valamennyi hazai közbeszerzési eljárással kapcsolatban közzétett hirdetményt.

  Közbeszerzési Értesítő

 • Közbeszerzési adatbázis

  Itt érheti el a közbeszerzési eljárások központi nyilvántartását. Az adatbázis az egyes közbeszerzési eljáráshoz és ajánlatkérő szervezethez kapcsolva tárolja a publikus adatokat és dokumentumokat.

  Közbeszerzési adatbázis

2. sor

 • Központi bejelentkezés (KBEJ)

  A közbeszerzési ajánlatkérők számára a Központi Bejelentkezési modulon keresztül érhetőek el a közbeszerzési eljárás lebonyolítását biztosító internetes rendszerek.

  Központi bejelentkezés (KBEJ)

 • Hirdetményfigyelő

  Értesüljön Ön is gyorsan, első kézből a közbeszerzési lehetőségekről, használja elektronikus értesítőnket! Kattintson ide és mindent megmutatunk Önnek a honlapon működő adatbázis-szolgáltatás működéséről!

  Hirdetményfigyelő

  Belépés

  Regisztráció

4. sor

 • Nyilvántartott ajánlatkérők

  Az ajánlatkérők (kivéve a Kbt.-ben meghatározott szűk kivételi kört) kötelesek a Kbt. hatálya alá tartozásukról, valamint adataikban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni. Ennek elmulasztása esetén eljárás indul a mulasztókkal szemben. Az innen elérető nyilvántartás tájékoztató jellegű. 

  Nyilvántartott ajánlatkérők

 • Állami közbeszerzési szaktanácsadók (ÁKSZ)

  Az állami közbeszerzési szaktanácsadó olyan büntetlen előéletű természetes személy, aki rendelkezik a vonatkozó felsőfokú végzettséggel, közbeszerzési gyakorlattal, a kötelező közbeszerzési szakmai képzésen igazoltan részt vett, továbbá a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ajánlatkérő, valamint az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja és – a helyi önkormányzati költségvetési szerv és a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kivételével – cb) alpontja szerinti szervezet által foglalkoztatott személy. Az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét innen érheti el.

  Állami közbeszerzési szaktanácsadók (ÁKSZ)

5. sor

 • Kizárt ajánlattevők (hamis adatszolgáltatás)

  A hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listája alapvetően azokat a gazdasági szereplőket tartalmazza, akiket a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői zártak ki az általuk folytatott közbeszerzési eljárásból. Mivel az említett lista az ajánlatkérők bejelentése alapján kerül összeállításra, azaz nem véglegessé vált közigazgatási, vagy jogerős bírósági határozat képezi az alapját, ezért a lista ténylegesen csak tájékoztató jelleggel bír."

  Kizárt ajánlattevők

 • Minősített ajánlattevők

  A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. értelmében vezeti és közzéteszi a minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott jegyzékét, illetve meghatározza a minősítési szempontokat és igazolási módjait. 

  Minősített ajánlattevők

6. sor

 • Szerződésszegések

  A szerződésszegéseket tartalmazó nyilvántartásban a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított vagy a gazdasági szereplő által elismert megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit találhatja meg. 

  Szerződésszegések

 • Megbízhatóságot megállapító/elutasító határozatok

  Amennyiben a Kbt. által meghatározott kizáró okok miatt egy ajánlattevő kizárásra került, de az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedést hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolta megbízhatóságát közbeszerzési szereplő lehet. Ezen nyilvántartásban a KH vagy a bíróság megbízhatósági határozatait érheti el."

  Megbízhatóságot megállapító határozatok

7.sor

 • Ágazati bérek

  Az aránytalanul alacsony áron tett megajánlás veszélyezteti a közbeszerzési szerződés teljesítését, sérti a tisztességesen versenyző piaci szereplők (versenytársak) érdekeit,...

  Ágazati bérek

 • Védett munkahelyek

  Az itt elérhető adatbázis azon akkreditált szervezetek nevét, címét és adószámát tartalmazza, amelyek működésének fő célja hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása. 

  Védett munkahelyek

8. sor

 • Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont - 90 napos kizárás

  (Archív)

 • Tájékoztatók HNT döntésekről

  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 103. §-ának (4) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében részletes indokolással ellátott döntést hoz, amelynek alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága egyértelműen megállapítható. A Közbeszerzési Hatóság döntését honlapján, illetve az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) 21. § (3) bekezdése alapján a 2018. április 15. napját követően megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetén az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) is közzéteszi.

  (A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások iratanyagát a 2018. április 15. napját követően megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások kapcsán a Közbeszerzési Hatóság az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül, illetve az EKR alkalmazásának hiányában Hivatali kapun fogadja.)

  Tájékoztatók a HNT döntéseről

9. sor