Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerint a Közbeszerzési Hatóság naprakészen vezeti és az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) névjegyzékét.

A részletes szabályokat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet határozza meg. A Közbeszerzési Hatóság felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2019. január 1-jétől a névjegyzékre vonatkozó valamennyi kérelmet a Közbeszerzési Hatósághoz kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2021. február 3-át követően a névjegyzékbe vétel, illetve annak megújítása során a kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy folytat-e az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény IX. fejezete szerinti ügyvédi vagy XII. fejezete szerinti kamarai jogtanácsosi tevékenységet.

A hatályos FAKSZ névjegyzék az alábbi linken érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/faksz/faksz-nyilvantartas

Kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás

A Kbt. 187. § (17) bekezdése előírja, hogy a kérelmet írásban kell előterjeszteni, a hatósági eljárás során az elektronikus kapcsolattartás kötelező, továbbá a kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő. A névjegyzékbe vétel feltételeinek igazolásához benyújtandó dokumentumok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatók.

A névjegyzékbe vétel iránti kérelem kizárólag ügyfélkapun keresztül, a Hatóság által rendszeresített iForm vagy e-Űrlap szolgáltatás kitöltésével lehetséges (

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=432dd74e-e8fd-416c-8a0e-e3b82748f4e9) űrlap és a szükséges mellékletek benyújtásával terjeszthető elő.

A Közbeszerzési Hatóság részletes tájékoztatója a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésére vonatkozóan a jobb oldalról tölthető le.

A FAKSZ névjegyzékkel kapcsolatban az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 8.30-12.00, pénteken 8.30-10.00 óra között Bánlakiné Pásztor Rita képzési referenstől a 06-1-882-8523-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást .