Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Kizárt ajánlattevők (hamis adatszolgáltatás)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti szabályozás:

A Kbt. 62.  § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével, valamint a kizárásra okot adó cselekmény és az eset lényeges körülményeinek leírásával - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.

A Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a Hatóság naprakészen vezeti és az EKR-ben közzéteszi - a gazdasági szereplő megbízhatóságának mérlegelése nélkül - a 62. § (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárás megalapozására alkalmas ajánlatkérői döntések tényét, leírását és lényeges körülményeinek összefoglalását, és a 62. § (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárást megalapozó döntőbizottsági és bírósági határozatok számát, a határozat elektronikus elérhetőségét (amennyiben elérhető) és a határozathozatal napját.

A Közbeszerzési Hatóság nyilvántartása tehát azokra az részvételre jelentkezőre, alvállalkozóra, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre terjed ki, akikkel szemben az ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i), illetve j) pontja szerinti kizáró okot állapított meg.

A kizárt gazdasági szereplők listája kapcsán hangsúlyozni szükséges, hogy a lista ajánlatkérői bejelentés alapján kerül összeállításra, nem közhiteles nyilvántartás, tehát a lista tájékoztató jellegű.

https://ekr.gov.hu/kh-gvh-nyilvantartasok/hu/kizart-ajanlattevok