Közbeszerzési Hatóság

X. fejezet - Kapcsolattartás

X./1. A sajtó- és tömegtájékoztatási tevékenység rendje

46

X./1.1.  A sajtó-és tömegtájékoztatási tevékenység fő rendeltetése, hogy a Hatóság folyamatosan tájékoztassa a közvéleményt munkájáról, annak hatásáról.

X./1.2.  A Hatóság nevében nyilatkozattételre kizárólag az Elnök, illetve az általa erre külön felhatalmazott személy jogosult.

X./1.3.  A Hatóság tekintetében a sajtó- és tömegtájékoztatási tevékenység szervezését és koordinálását az Elnök irányítása mellett a Kabinet tagjai, különösen a sajtófőnök végzik; kapcsolatot tartanak az Országgyűlés Sajtóirodájával, továbbá a tömegtájékoztatás szerkesztőségeivel. A vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében koordinálják a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával, közlésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén az illetékes szakterület bevonásával előkészítik a sajtóban megjelenő közbeszerzési vonatkozású cikkekre való reagálást.

X./2. A parlamenti kapcsolatok rendje

47

X./2.1.  A parlamenti kapcsolatok szervezéséért és koordinálásáért a Kabinet felelős.

X./2.2.  Az Elnök által kiadmányozott dokumentumok, ideértve az országgyűlési beszámoló parlamenti benyújtását, valamint azoknak az Országgyűlés Elnökének, Alelnökeinek, Főtitkárának, az illetékes bizottságok Elnökeinek való továbbítását a Titkárság végzi az illetékes osztállyal együttműködve.

X./2.3.  Az Országgyűlés plenáris ülésein, valamint bizottsági ülésein való részvételt a vezetői értekezlet koordinálja, meghatározva a teendőket, a résztvevő által képviselt hivatalos álláspont, szakmai felkészülését, figyelemmel a Hatóságot érintő parlamenti eseményekre is.

X./2.4.  Az Elnök döntése alapján a Főtitkár jelöli ki azokat a munkatársakat, akik a Hatóság feladatkörét érintő parlamenti előterjesztések bizottsági tárgyalásán (általános, valamint részletes vita) szakértői szinten részt vesznek.

X./3. A nemzetközi kapcsolatok rendje

48

X./3.1.  A nemzetközi kapcsolatok viteléhez és fejlesztéséhez tartozó nemzetközi feladatokat – szükség esetén a közbeszerzések irányításáért felelős minisztériummal egyeztetve - az Elnök és a Főtitkár jóváhagyásával a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya végzi.

X./3.2.  Külföldi féllel a hivatalos levelezés a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya útján történhet.

X./3.3.  A Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, valamint a Kabinetvezető feladata a nemzetközi tevékenységéhez kapcsolódó protokoll feladatok ellátása és nemzetközi levelezésének végzése; a két- és többoldalú hivatalos találkozókon, a nemzetközi szervezetekben, rendezvényeken való szereplés előkészítése, szervezése. Külső szaktolmács, valamint a szakfordítás iránti igény szükségessé esetén a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya gondoskodik a megfelelő szakember bevonásáról.