Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

IX. fejezet - Kapcsolattartás

1. A sajtó- és tömegtájékoztatási tevékenység rendje

60

1.1. A sajtó- és tömegtájékoztatási tevékenység fő rendeltetése, hogy a  Hatóság folyamatosan tájékoztassa a közvéleményt munkájáról, annak hatásáról.

1.2. A Hatóság nevében nyilatkozattételre kizárólag az elnök, illetve az általa erre külön felhatalmazott személy jogosult.

1.3. A Hatóság tekintetében a sajtó- és tömegtájékoztatási tevékenység szervezését és koordinálását az elnök irányítása mellett a  Kabinet tagjai végzik; kapcsolatot tartanak az  Országgyűlés Sajtóirodájával, továbbá a  média szerkesztőségeivel. Szükség esetén az  illetékes szakterület bevonásával előkészítik a  sajtóban megjelenő közbeszerzési vonatkozású cikkekre való reagálást.

1.4. A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával és közlésével kapcsolatos feladatokat az  egyes főosztályok ügyrendjeikben foglaltak szerint látják el a Titkárság koordinációja mellett.

2. A parlamenti kapcsolatok rendje

61

2.1. A parlamenti kapcsolatok szervezéséért és koordinálásáért a Kabinet felelős.

2.2. Az elnök által kiadmányozott dokumentumok továbbítását az Elnöki Kabinet végzi az illetékes szervezeti egységekkel együttműködve.

2.3. Az Országgyűlés plenáris ülésein, valamint bizottsági ülésein való részvételt a  kabinetvezető a  főtitkárral való konzultációnak megfelelően koordinálja, meghatározva a  teendőket, a  résztvevő által képviselt hivatalos álláspontot, szakmai felkészülését, figyelemmel a Hatóságot érintő parlamenti eseményekre is.

2.4. Az elnök döntése alapján a  főtitkár jelöli ki azokat a  munkatársakat, akik a  Hatóság feladatkörét érintő plenáris üléseken és parlamenti előterjesztések bizottsági tárgyalásán (általános, valamint részletes vita) szakértői szinten részt vesznek.

3. A nemzetközi kapcsolatok rendje

62

3.1. A nemzetközi kapcsolatok viteléhez és fejlesztéséhez tartozó nemzetközi feladatokat – szükség esetén a közbeszerzésekért felelős minisztériummal egyeztetve – az elnök és a főtitkár jóváhagyásával a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya végzi.

3.2. Külföldi féllel a hivatalos levelezés a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya útján történhet. Egyes, az elnök által kiemelt nemzetközi kapcsolatot érintő ügyekben a Kabinet jár el.

3.3. A Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, valamint az  Elnöki Kabinet feladata a  nemzetközi tevékenységéhez kapcsolódó protokoll feladatok ellátása és nemzetközi levelezésének végzése; a két- és többoldalú hivatalos találkozókon, a nemzetközi szervezetekben, rendezvényeken való szereplés előkészítése, szervezése. Külső szaktolmács, valamint a  szakfordítás iránti igény esetén a  Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya gondoskodik a megfelelő szakember bevonásáról.