Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

IX. fejezet - Kapcsolattartás

1. A sajtó- és tömegtájékoztatási tevékenység rendje

60

1.1. A sajtó- és tömegtájékoztatási tevékenység fő rendeltetése, hogy a  Hatóság folyamatosan tájékoztassa a közvéleményt munkájáról, annak hatásáról.

1.2. A Hatóság nevében nyilatkozattételre kizárólag az elnök, illetve az általa erre külön felhatalmazott személy jogosult.

1.3. A Hatóság tekintetében a sajtó- és tömegtájékoztatási tevékenység szervezését és koordinálását az elnök irányítása mellett a  Kabinet tagjai végzik; kapcsolatot tartanak az  Országgyűlés Sajtóirodájával, továbbá a  média szerkesztőségeivel. Szükség esetén az  illetékes szakterület bevonásával előkészítik a  sajtóban megjelenő közbeszerzési vonatkozású cikkekre való reagálást.

1.4. A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával és közlésével kapcsolatos feladatokat az  egyes főosztályok ügyrendjeikben foglaltak szerint látják el a Titkárság koordinációja mellett.

2. A parlamenti kapcsolatok rendje

61

2.1. A parlamenti kapcsolatok szervezéséért és koordinálásáért a Kabinet felelős.

2.2. Az elnök által kiadmányozott dokumentumok, ideértve az  országgyűlési beszámoló parlamenti benyújtását, valamint azoknak az  Országgyűlés elnökének, alelnökeinek, az  illetékes bizottságok elnökeinek való továbbítását az Elnöki Kabinet végzi az illetékes szervezeti egységekkel együttműködve.

2.3. Az Országgyűlés plenáris ülésein, valamint bizottsági ülésein való részvételt a  kabinetvezető a  főtitkárral való konzultációnak megfelelően koordinálja, meghatározva a  teendőket, a  résztvevő által képviselt hivatalos álláspontot, szakmai felkészülését, figyelemmel a Hatóságot érintő parlamenti eseményekre is.

2.4. Az elnök döntése alapján a  főtitkár jelöli ki azokat a  munkatársakat, akik a  Hatóság feladatkörét érintő plenáris üléseken és parlamenti előterjesztések bizottsági tárgyalásán (általános, valamint részletes vita) szakértői szinten részt vesznek.

3. A nemzetközi kapcsolatok rendje

62

3.1. A nemzetközi kapcsolatok viteléhez és fejlesztéséhez tartozó nemzetközi feladatokat – szükség esetén a közbeszerzésekért felelős minisztériummal egyeztetve – az elnök és a főtitkár jóváhagyásával a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya végzi.

3.2. Külföldi féllel a hivatalos levelezés a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya útján történhet.

3.3. A Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, valamint az  Elnöki Kabinet feladata a  nemzetközi tevékenységéhez kapcsolódó protokoll feladatok ellátása és nemzetközi levelezésének végzése; a két- és többoldalú hivatalos találkozókon, a nemzetközi szervezetekben, rendezvényeken való szereplés előkészítése, szervezése. Külső szaktolmács, valamint a  szakfordítás iránti igény esetén a  Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya gondoskodik a megfelelő szakember bevonásáról.