Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Beszerzési tárgyak (tárgyi hatály)

A személyi hatály vizsgálatát követően - ha megállapítást nyert az ajánlatkérői minőség - a következő lépés a tárgyi hatály vizsgálata, azaz annak meghatározása, hogy az adott beszerzésre, illetve az eljárás eredményeként megkötendő szerződésre vonatkozik-e a Kbt.

A közbeszerzési szerződés irányulhat árubeszerzésre, szolgáltatás-megrendelésre vagy építési beruházásra, továbbá építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében is a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni.

Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy szolgáltatási koncesszió e törvény szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet. (Kbt. 8. § (1) bek.)

A közbeszerzési szerződés az értelmező rendelkezések szerint a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés. (Kbt. 3. §24. pont)

A közbeszerzési dokumentumokban a közbeszerzés tárgyát a Közös Közbeszerzési Szójegyzékre hivatkozással is meg kell adni. Ez az úgynevezett CPV kód.

← vissza az alfogalmakhoz

Szolgáltatás megrendelése

A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. (Kbt. 8. § (3) bek.)

A Kbt. meghatározása szerint e körbe tartozik különösen valamely tevékenység megrendelése ajánlatkérő részéről. E „különösen” fordulat arra utal tehát, hogy lényegében bármi lehet szolgáltatás megrendelése, ami nem árubeszerzés vagy építési beruházás.

A szolgáltatási tárgyú beszerzésekhez szorosan kapcsolódik Kbt. 3. melléklete a szociális és egyéb szolgáltatásokról. E mellékletben meghatározott szolgáltatásokra speciális szabályok vonatkoznak.

Egyes szolgáltatások igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárásokra, melyekről a lenti táblázatból tájékozódhat, enyhébb szabályok irányadóak, így azokra a Kbt. Harmadik Részében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Egészségügyi, szociális és ezekhez kapcsolódó szolgáltatások

Közigazgatási, szociális, oktatási, egészségügyi és kultúrával kapcsolatos szolgáltatások
Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő szolgáltatások
Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások
Egyéb közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, ideértve a szakszervezetek által nyújtott szolgáltatásokat, a politikai szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat, a fiatalok szövetségei által nyújtott szolgáltatásokat és a tagsággal rendelkező különféle szervezettel kapcsolatos szolgáltatásokat
Vallási szolgáltatások
Szállodai és éttermi szolgáltatások
Jogi szolgáltatások, amennyiben azok a 10. cikk d) pontja értelmében nincsenek kizárva a hatály alól.
Egyéb közigazgatási és kormányzati szolgáltatások
Közösségi szolgáltatások nyújtása
Büntetés-végrehajtási szolgáltatások, közbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatások, mentési szolgáltatások, amennyiben a 10. cikk h) pontja nem zárja ki őket az irányelv hatálya alól
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások
Nemzetközi szolgáltatások
Postai szolgáltatások
Különféle szolgáltatások