Közbeszerzési Hatóság

Elnöki Kabinet

dr. Kovács Dóra, elnöki tanácsadó
E-mail: kovacs.dora@kt.hu
Telefon: 06-1-882-8589

Borcsiczky Edit, elnöki asszisztens
E-mail: borcsiczky.edit@kt.hu
Telefon: 06-1-882-8513

dr. Biró Bernadett, humánpolitikai vezető
Telefon: 06-1-882-8506

dr. Biró Bernadett, integritás felelős
E-mail: integritas@kt.hu

dr. Demeter Boglárka, jogi tanácsadó
E-mail: demeter.boglarka@kt.hu 

Juhász Katalin Boglárka, koordinátor
E-mail: juhasz.katalin@kt.hu 
Telefon: 06-1-882-8501

Dukay Roberta, kommunikációs munkatárs
E-mail: dukay.roberta@kt.hu
Telefon: 882-8642

Csorba Edit, kommunikációs munkatárs
E-mail: csorba.edit@kt.hu
Telefon: 882-8526

Fischer Nóra, kommunikációs munkatárs
E-mail: fischer.nora@kt.hu
Telefon: 06-1-882-8536

A Titkárság (Főtitkári Titkárság)

dr. Kugler Tibor, főtitkár

Általános e-mail: titkarsag@kt.hu
Telefon: 06-1-882-8553

Tóth Anikó
főtitkári asszisztens
E-mail: titkarsag@kt.hu
Telefon: 06-1-882-8553

A Közbeszerzési Hatóság adatvédelmi tisztviselője:

dr. Cseh Tamás Attila

E-mail: dpo@kt.hu

Telefon: 06-1-882-8532

A Hatóság saját beszerzései, szerződései ügyében:

dr. Kozák-Demendi Ágnes

főosztályvezető-helyettes, kamarai jogtanácsos

E-mail: kozak-demendi.agnes@kt.hu

Tel: +36/1-882-8643

Közszolgálati és Támogató Főosztály

Hellné dr. Varga Anita, főosztályvezető
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: 06-1-882-8640

Rakovitsné dr. Szini Katalin, főosztályvezető-helyettes és jogi osztály vezető

dr. Szeiffert Gabriella, hatósági ellenőrzési osztály vezetője

dr. Ferge Péter, vizsgáló

dr. Ferencz Nándor, vizsgáló

dr. Szabó Ádám, vizsgáló

dr. Vén Gergely, vezető jogi tanácsadó

dr. Borza Balázs Domonkos, jogi tanácsadó

dr. Flek Lívia, vizsgáló

dr. Nagy Dávid, vizsgáló

dr. Somogyi Klaudia Virág, jogi tanácsadó

dr. Toma Barbara, vezető jogi tanácsadó

dr. Nyerges Éva, vezető jogi tanácsadó

Hegedüs Petra, jogi asszisztens 06-1-882-8640

Bulzán Tímea, adminisztrátor

Jogszabályok kapcsán felvilágosításkérés


A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény, a 2003. évi CXXIX. törvény, 2011. évi CVIII. törvény és a 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban az érdeklődők az alábbi telefonszámokon kérhetnek felvilágosítást:

 

hétfő és szerda13.00-15.00 óráig

06-1-882-8546
06-1-882-8550
06-1-882-8576
06-1-882-8577
06-1-882-8590
06-1-882-8655

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a telefonos tájékoztatásnyújtás köre az egyedi esetek megítélésére nem terjedhet ki, a megfogalmazott véleménynek jogi ereje, kötelező tartalma nincs!

Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

Nemzetközi ügyek: nemzetkozi@kt.hu


dr. Havas-Kovács Gabriella, főosztályvezető
Telefon: 06-1-882-8540


dr. Batta Julianna
Telefon: 06-1-882-8597

dr. Ercsey-Jenei Natália
Telefon: 06-1-882-8595


Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékével kapcsolatos ügyek:

Bánlakiné Pásztor Rita
Telefon: 06-1-882-8523

Szekeresné Horváth Szilvia
Telefon: 06-1-882-8543

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékével kapcsolatban az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 8.30-12.00, pénteken 8.30-10.00 óra között kérhetnek felvilágosítást.

Minősített ajánlattevők jegyzékével kapcsolatos ügyek:

Bánlakiné Pásztor Rita
Telefon: 06-1-882-8523

A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékével kapcsolatban az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 8.30-12.00, pénteken 8.30-10.00 óráig  kérhetnek felvilágosítást.

Informatikai Főosztály

Ördög László, főosztályvezető
Gergő Zsolt, főosztályvezető-helyettes
E-mail: informatika@kt.hu
Telefon: 06-1-882-8530

A Hatóság rendszereivel kapcsolatos hibákat az alábbi elérhetőségeken fogadjuk (CoRe, KBEJ/KBA/EHR, Honlap, Mobil app, Anonim Chat):

Elekes Dávid, informatikus
Telefon: 06-1-882-8531

Nagy Gábor, informatikus
Telefon: 06-1-882-8533

E-mail: informatika@kt.hu

Hirdetménykezelési Osztály

Lektorok:

Parócziné dr. Bálint Katalin

dr. Szabóné dr. Kiss Krisztina

dr. Tarján Katalin

dr. Bálint Erzsébet

Gulyásné dr. Márton Zsófia

dr. Mondovics Napsugár Katalin 

dr. Ofella Nóra

dr. Sándor-Kovács Nelli 

dr. Czimer Melinda

A jogi lektoroktól az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.30, pénteken 09.00-13.00 óráig az alábbi telefonszámokon kérhetnek felvilágosítást:

06-1-882-8575

06-1-882-8635

06-1-882-8549

06-1-882-8569

06-1-882-8580

06-1-882-8591

06-1-882-8573

06-1-882-8539

06-1-882-8587

A bejelentkezett ajánlatkérők jegyzéke

Az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.30, pénteken 09.00-13.00 óráig telefonon az alábbi elérhetőségeken kérhetnek információt a bejelentkezett ajánlatkérők jegyzékével kapcsolatban:

06-1-882-8579

A Hirdetménykezelési Osztály adminisztrációja
Telefon: 06-1-882-8578
Fax: 06-1-882-8570
e-mail: hirdetmeny@kt.hu

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Sebestyénné Horváth Zsófia, főosztályvezető
Telefon: 06-1-882-8568
E-mail: horvath.zsofia@kt.hu

Barta Mária, főosztályvezető-helyettes
Telefon: 06-1-882-8560
E-mail: barta.maria@kt.hu

Kapcsolattartó személyek

Hirdetményellenőrzési díjak vonatkozásában

Karácsonyi Eszter, vevőszámlázó
Telefon: 06-1-882-8563 
E-mail: karacsonyi.eszter@kt.hu

Bírságok és perköltségek vonatkozásában

Erős Éva
Telefon: 06-1-882-8562
E-mail: eros.eva@kt.hu

 

 

Szerződés-ellenőrzési Főosztály

dr. Bakos Balázs, főosztályvezető 
bakos.balazs@kt.hu
Tel:  +36 1-882-8614

dr. Fabó László, főosztályvezető-helyettes
fabo.laszlo@kt.hu
Tel.: +36 1 882-8571

Kovács Krisztián, asszisztens
kovacs.krisztian@kt.hu 
Tel.: +36 1 882-8522

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy egyedi ügyekben, a szerződés-ellenőrzési eljárások érdemére vonatkozó tájékoztatás a fenti elérhetőségeken nem adható. 

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés szerinti ügyfelek és jogi képviselőik elektronikus ügyintézésre kötelesek. Erre tekintettel felhívjuk az ellenőrzött szervezetek és más ügyfelek figyelmét, hogy adatszolgáltatásaiknak és nyilatkozattételi kötelezettségüknek - nyomtatványkitöltő program igénybevételével, az arra rendszeresített űrlap kitöltésével - hivatali kapun keresztül tehetnek eleget:

rövid név: KHSZEF

KRID azonosító: 341768375.

Az elektronikus ügyintézés menetéről bővebb tájékoztatás, valamint a Szerződés-ellenőrzési Főosztályhoz benyújtandó űrlapok és az azokhoz tartozó kitöltési útmutató a Hatóság honlapján az alábbi elérhetőségeken érhető el: 

http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/

Kitöltési útmutató - SZEF

Közbeszerzési Döntőbizottság

Levelezési cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

dr. Puskás Sándor, a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke
Telefon: 06-1-882-8592

dr. Virágh Norbert, a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnökhelyettese
Telefon: 06-1-882-8592