Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Megbízhatóságot megállapító határozatok

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti szabályozás:

A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát, a gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból (abban az esetben sem, amikor az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz a  törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés). Ezen szabály alkalmazhatósága alól kivételt képeznek a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok.

A Hatóság a Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja alapján naprakészen vezeti és az EKR-ben közzéteszi a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatokat [188. § (4) bekezdés].

https://ekr.gov.hu/kh-gvh-nyilvantartasok/hu/megbizhatosagi-hatarozatok

2021. július 1. előtti határozatok