Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Beszerzési tárgyak (tárgyi hatály)

A személyi hatály vizsgálatát követően - ha megállapítást nyert az ajánlatkérői minőség - a következő lépés a tárgyi hatály vizsgálata, azaz annak meghatározása, hogy az adott beszerzésre, illetve az eljárás eredményeként megkötendő szerződésre vonatkozik-e a Kbt.

A közbeszerzési szerződés irányulhat árubeszerzésre, szolgáltatás-megrendelésre vagy építési beruházásra, továbbá építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében is a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni.

Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy szolgáltatási koncesszió e törvény szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet. (Kbt. 8. § (1) bek.)

A közbeszerzési szerződés az értelmező rendelkezések szerint a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés. (Kbt. 3. §24. pont)

A közbeszerzési dokumentumokban a közbeszerzés tárgyát a Közös Közbeszerzési Szójegyzékre hivatkozással is meg kell adni. Ez az úgynevezett CPV kód.

← vissza az alfogalmakhoz

Koncessziók

A koncessziós beszerzési eljárások esetében a Kbt. negyedik részének szabályait kell alkalmazni.

A koncesszió fogalma nagyban hasonlít a közbeszerzési szerződés fogalmához. Többletelem azonban a fogalomban a működési kockázat és a koncessziós jogosultság. A Kbt. az értelmező rendelkezések között egyértelműen meghatározza, hogy mi tekinthető keresleti kockázatnak (Kbt. 3. § 17. pont), kínálati kockázatnak (Kbt. 3.§ 19. pont), és ki tekinthető koncessziós jogosultnak (Kbt. 3. § 20. pont).

Fontos, hogy fenti konjunktív feltételek maradéktalanul megvalósuljanak és a működési kockázatok a koncessziós jogosultra háruljanak, ellenkező esetben nem beszélhetünk koncesszióról. Akkor tekinthető úgy, hogy a koncessziós jogosult viseli a működési kockázatot, ha bizonytalan, hogy megtérülnek a koncesszió tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás létrehozása és üzemeltetése során eszközölt beruházásai, illetve felmerült költségei. (Kbt. 8. § (7) bek.)

Többletelem továbbá, hogy építési vagy szolgáltatási koncesszió a Kbt. 133. §(2) bekezdése értelmében csak határozott időtartamra köthető.