Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Ajánlattevő

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. (Kbt. 3. § 1. pont)

Gazdasági szereplő lehet bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. (Kbt. 3. § 10. pont)

Bármely gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely megfelel az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban (felhívásban és dokumentációban) előírt feltételeknek. Az ajánlatkérő a kizáró okok és alkalmassági feltételek előírásával azokat a gazdasági szereplőket tartja a versenyben, amelyek megbízhatóak és alkalmasak a szerződés későbbi teljesítésére. A gazdasági szereplő megszerezheti a minősített ajánlattevői státuszt (link) is, ugyanakkor ez nem feltétele a versenybe való bekapcsolódósának, pusztán könnyíti a kizáró okok hiányának és az alkalmassági feltételeknek való megfelelése igazolását.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést (közös ajánlat). (Kbt. 35. § (1) bek.)

← vissza az alfogalmakhoz

Kizáró okok és alkalmassági feltételek rendszere

A Kbt. rögzíti azokat a feltételeket, amelyek fennállása kizárja a gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési eljárásokban (kizáró okok-Kbt. 62-63. §), illetve rögzíti, hogy az ajánlatkérők milyen alkalmassági feltételeket határozhatnak meg (Kbt. 65 §). A kizáró okok hiányát, illetve az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevők a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott módon kötelesek igazolni.

A kizáró okok körében a törvény különbséget tesz abszolút, azaz kötelező kizáró okok, valamint relatív, azaz fakultatív kizáró okok között. Az abszolút kizáró okok azok az objektív körülmények, amelyek fennállása esetén az érintett gazdasági szereplőt minden egyéb ténytől függetlenül ki kell zárni az eljárásból. Az abszolút kizáró okokat a Kbt. 62. §-a tartalmazza.

A relatív kizáró okok fennállása esetén ajánlatkérő mérlegelhet és dönthet arról, hogy kívánja-e őket alkalmazni. A relatív kizáró okokat a Kbt. 63. §-a tartalmazza.

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról

Közbeszerzési Szemle 2017/11. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 3. és 14. kérdések
Közbeszerzési Szemle 2017/12. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 3. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/12. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 8. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/6. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A hamis adatszolgáltatás, illetve a hamis nyilatkozattétel miatti kizáró ok megállapításának és fennállása vizsgálatának egyes kérdései
Közbeszerzési Szemle 2016/5. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései
Közbeszerzési Szemle 2016/12. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 7-10. kérdések