Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Ajánlattevő

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. (Kbt. 3. § 1. pont)

Gazdasági szereplő lehet bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. (Kbt. 3. § 10. pont)

Bármely gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely megfelel az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban (felhívásban és dokumentációban) előírt feltételeknek. Az ajánlatkérő a kizáró okok és alkalmassági feltételek előírásával azokat a gazdasági szereplőket tartja a versenyben, amelyek megbízhatóak és alkalmasak a szerződés későbbi teljesítésére. A gazdasági szereplő megszerezheti a minősített ajánlattevői státuszt (link) is, ugyanakkor ez nem feltétele a versenybe való bekapcsolódósának, pusztán könnyíti a kizáró okok hiányának és az alkalmassági feltételeknek való megfelelése igazolását.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést (közös ajánlat). (Kbt. 35. § (1) bek.)

← vissza az alfogalmakhoz

Eltiltott ajánlattevők

A közbeszerzési jogorvoslati eljárás lezárásakor a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett eltilthatja, a Kbt.-ben rögzített esetekben köteles eltiltani az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt a közbeszerzési eljárásban való részvételtől. A Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt.

A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a Kbt. 172. §-ának (3) bekezdése értelmében a bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát – a bírság összegét is ideértve – megváltoztathatja és alkalmazhatja a 165. § (3), (6), (8) és (9) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket.

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. §-a (2) bekezdésének a) pont ad) alpontja alapján naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a közbeszerzési eljárásban való részvételtől – a fentiek alapján – eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista tartalmazza az eltiltás idejét is.