Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Ajánlattevő

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. (Kbt. 3. § 1. pont)

Gazdasági szereplő lehet bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. (Kbt. 3. § 10. pont)

Bármely gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely megfelel az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban (felhívásban és dokumentációban) előírt feltételeknek. Az ajánlatkérő a kizáró okok és alkalmassági feltételek előírásával azokat a gazdasági szereplőket tartja a versenyben, amelyek megbízhatóak és alkalmasak a szerződés későbbi teljesítésére. A gazdasági szereplő megszerezheti a minősített ajánlattevői státuszt (link) is, ugyanakkor ez nem feltétele a versenybe való bekapcsolódósának, pusztán könnyíti a kizáró okok hiányának és az alkalmassági feltételeknek való megfelelése igazolását.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést (közös ajánlat). (Kbt. 35. § (1) bek.)

← vissza az alfogalmakhoz

Alkalmassági követelmények és az igazolás módja

A Kbt. 65. §-a rögzíti az uniós eljárásrendben a klasszikus ajánlatkérők által alkalmazható alkalmassági követelményeket. Eszerint az alkalmassági követelmények vonatkozhatnak:

  1. gazdasági és pénzügyi helyzetre
  2. műszaki és szakmai alkalmasságra
  3. a szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre.

Az alkalmasság igazolásának lehetséges módjait, az alkalmassági követelmények meghatározásának részletszabályait a 321/2015. (X. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

A közszolgáltatók beszerzései esetén más, a 321/2015. (X. 28.) Korm. rendeletben rögzítetteken kívüli objektív alkalmassági feltételek és igazolási módok is előírhatóak.

Uniós értékhatárok alatti eljárásokban, azaz a nemzeti eljárásrendben az ajánlatkérő szintén jogosult a 321/2015. (X. 28.) Korm. rendeletben rögzítetteken kívüli objektív alkalmassági feltételek és igazolási módok előírására.