Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Közérdekű adatok

A Közbeszerzési Hatóság és a keretében működő Tanács, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban együttesen: Hatóság) tevékenysége, működése, gazdálkodása során keletkező közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségének biztosítása céljából megjelent a Közbeszerzési Hatóság elnökének 6/2020. (VII. 31.) KH utasítása a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről.

A Szabályzat tartalmazza a közérdekű, a közérdekből nyilvános adatok megismerésének, valamint a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, illetve az azzal kapcsolatos részletszabályokat.

A Szabályzat 3. számú függelékét képezi a közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtásához rendszeresített ADATLAP.

Általános közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők


I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

III.  Közzétételi egység: A szerv vezetői

1.2. Felügyelt költségvetési szervek 

I. Közzétételi egység: Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.7. Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások


IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény


V. Közzétételi egység: Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések


II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Foglalkoztatottak

II. Közzétételi egység: Támogatások


III. Közzétételi egység: Szerződések


IV. Közzétételi egység: Koncessziók


V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján közzéteendő adatok (különös közzétételi lista)