Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Szerződés-ellenőrzés

A Közbeszerzési Hatóság 2016. január 1. óta végzi szerződés-ellenőrzési tevékenységét, amely kiterjed a szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzésére, valamint az ajánlatkérők által bejelentett szerződésszegések kivizsgálására is.

A szerződés-ellenőrzési tevékenység közvetlen célja elsősorban a közbeszerzési jogsértések feltárása, és ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérők és ajánlattevők felelősségre vonásának elősegítése. A jogsértések feltárásán keresztül a tevékenység közvetett célja pedig a közpénzekkel való tisztességes, hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás előmozdítása.

A szerződés-ellenőrzés minden esetben hivatalból kerül elrendelésre, a Hatóság elnöke által.

A szerződés-ellenőrzési eljárás lefolytatását a Hatóság külön erre a célra létrehozott szervezeti egysége (Szerződés-ellenőrzési Főosztály) útján végzi.

Elsődlegesen, a szerződés-ellenőrzési tevékenység alapját a Hatóság elnöke által jóváhagyott éves ellenőrzési terv képezi.

A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának a Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, az adott tárgyévre vonatkozóan a jobb oldalról letölthető ellenőrzési tervet érhetik el a tisztelt látogatók.

Az éves ellenőrzési terven felül, a szerződés-ellenőrzés további alapját képezi, a Közbeszerzési Értesítőben megjelent szerződésmódosításokról szóló hirdetmények, a közérdekű bejelentések, a hivatalból kezdeményezett ellenőrzések, a Közbeszerzési Anonim Chat szolgáltatás, illetve adott esetben a szerződésszegések alapján tett bejelentések.

A Hatóság szerződés-ellenőrzési szakterülete által végzett ellenőrzés jogi, műszaki és szakmai szempontú, melyen belül az ellenőrzés kiterjed a szerződés teljesítésének minőségi vizsgálatára is.

A fentieken túlmenően egyéb (pl. versenyjogi) jogsértések, bűncselekmények észlelése esetén a Hatóság jelzéssel él az adott cselekmény tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé.

A Hatóság - szükséges esetben - az elsősorban iratalapú ellenőrzését helyszíni ellenőrzésekkel, szakértők, valamint szakértői szervezetek igénybevételével egészíti ki.

Kapacitás-ellenőrzés

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai és egyéb alkalmassági követelmények előírása formájában szerez érvényt annak a kívánalomnak, hogy olyan ajánlattevő érvényes ajánlatot ne tehessen, aki a szükséges minimumkövetelményeknek való megfelelést - akár saját, akár más gazdasági szereplő kapacitása alapján - nem tudja biztosítani.

A fentiek alapján a Hatóság kiemelt figyelmet fordít a kapacitás-ellenőrzésre, amely azon eljárási cselekmények összességét jelenti, melyek célja annak megállapítása/ellenőrzése, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők és/vagy az igénybe vett kapacitásnyújtó szervezetek megfelelnek-e, illetve az ajánlatban tett vállalásaik szerint ténylegesen részt vesznek-e a közbeszerzési szerződés teljesítésében.