Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

Ajánlatkérő szervezetek

Ajánlatkérőnek nevezzük a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzésre kötelezett szervezeteket.

A Kbt. 5. §-a felsorolja a központi és a központi szint alatti ajánlatkérők szervezeteket, a 6. § az olyan 5. § szerinti ajánlatkérőket sorolja fel, amelyek ezen felül közszolgáltatói tevékenységet folytatnak, a 7. § pedig az 5. §-ban meghatározott szervezetek körébe nem tartozó olyan gazdálkodó szervezetekre vonatkozik, amelyek az általuk végzett közszolgáltatói tevékenységre tekintettel minősülnek ajánlatkérőnek, egyébként nem tartoznának a törvény hatálya alá.

Fentiek alapján az ajánlatkérők körében beszélhetünk klasszikus ajánlatkérőkről, támogatott szervezetekről, önként csatlakozókról és közszolgáltatókról.

Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(3) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles az e törvény hatálya alá tartozásáról, valamint az adataiban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni az e törvény hatálya alá kerülésétől, illetve a változástól számított harminc napon belül. (Kbt.26.§ (1) bek.)

A Közbeszerzési Hatóság nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről. E nyilvántartást a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzéteszi.

← vissza az alfogalmakhoz

Önként csatlakozás

A Kbt. 5. § (4) bekezdése szerint a Kbt. rendelkezését köteles betartani az az ajánlatkérőnek nem minősülő szervezet, amely e törvény szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását önként vagy szerződésben vállalja, illetve számára jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

Fontos megjegyezni, hogy önként alkalmazás esetén az önként csatlakozóknak a Kbt. valamennyi rendelkezését be kell tartaniuk. Nincs lehetőség arra, hogy – választásuk szerint – bizonyos szabályokat alkalmaznak, másokat nem.