Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatója a 2023. évi téli igazgatási szünetről

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése és a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünet elrendelésére került sor.

https://kozbeszerzes.hu/hirek/a-kozbeszerzesi-hatosag-tajekoztatoja-a-2023-evi-teli-igazgatasi-szunetrol/

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a jogorvoslati eljárások ügyintézési határidejébe. Az igazgatási szünet alatt a Döntőbizottság nem tart személyes ügyfélfogadást.

A Döntőbizottság ügyeletet tart, a Döntőbizottság Titkársága munkaidőben az alábbi telefonszámokon ad tájékoztatást az ügyfelek részére:

882-8594

882-8592

A Döntőbizottság a hozzá benyújtott valamennyi jogorvoslati kérelmet és hivatalbóli kezdeményezést haladéktalanul iktatja és a honlapon közzéteszi.

https://dontobizottsag.kozbeszerzes.hu/jogorvoslati-kerelmek/

A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a honlapon közzétett jogorvoslati kérelmeket és hivatalbóli kezdeményezéseket, tekintettel arra, hogy a jogorvoslattal érintett közbeszerzési ügyekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 131. § (7) bekezdése alapján beáll a szerződéskötési moratórium.