Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatója a 2023. évi téli igazgatási szünetről

A Közbeszerzési Hatóság elnöke az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdésére – a Közbeszerzési Hatóságnál 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tartó időszakra igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a folyamatban lévő eljárások ügyintézési határidejébe, azonban figyelemmel a közbeszerzési törvényben meghatározott határidőkre, a Hatóságnál a teljeskörű leállás nem valósítható meg. Előzőekre tekintettel a hirdetményellenőrzés vonatkozásában a Hatóság ügyeletet tart, amelynek keretében ellátja a Kbt.-ben e körben meghatározott feladatait. A 2023. december 27. – 2023. december 29. közötti időszakban a Hatóság telefonos ügyfélszolgálata szünetel, 2024. január 2-ától a kollégák újra fogadják a hívásokat. A gördülékeny és hatékony ügyintézés érdekében a Hatóság javasolja az ajánlatkérőknek, illetve az ajánlattevőknek, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében az ajánlattételi határidők meghatározásánál, valamint a közbeszerzési eljárásaik ütemezésénél, fentieket lehetőség szerint vegyék figyelembe, valamint előzőkre a Hatóság hatáskörébe tartozó ügyeik intézése során is legyenek figyelemmel.

A Hatóság felhívja az ajánlatkérők figyelmét a Kbt. 37. § (2) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek – az eljárás eredményéről szóló tájékoztató és a szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmények határidőben történő megküldése – megtartására, elmulasztásuk esetén a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 15. § (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményre.