Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének közleménye a lock-in helyzetek kezeléséről a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzése során

(2021.02.24.)

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) törvényességi ellenőrzési gyakorlatának elmúlt éveit áttekintve megállapítható, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások megoszlása a különböző jogalapok tekintetében akként alakult, hogy ezen eljárásokat nagymértékben (70%-ban) a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában megfogalmazott jogalapra hivatkozva indították meg az ajánlatkérők.

A Hatóság a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára alapított eljárások ellenőrzése során az ún. lock-in helyzetek visszaszorítása érdekében az ellenőrzési gyakorlatát a jövőben kiterjeszti az alábbi szempontok vizsgálatára.

A Hatóság vizsgálni fogja az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁAFK kormányrendelet) hatálya alá tartozó ajánlatkérők e rendeletben foglalt kötelezettségének fennállását.

Az ÁAFK-kormányrendelet 5. § (2) bekezdése szerint az alkalmazásfejlesztést, ideértve a fejlesztendő alkalmazásokkal kapcsolatos fejlesztői és felhasználói tesztelési eljárásokat – az e rendeletben foglalt kivételekkel – az ÁAFK-ban kell elvégezni.

Az ÁAFK-kormányrendelet 2. § (2) bekezdése értelmében nem kell alkalmazni az 5. § (2) bekezdését azokra az egyedi alkalmazásfejlesztésekre,

a) amelyek vonatkozásában – az 5. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelemre – a központi felügyeleti feladatokat ellátó szerv az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet (a továbbiakban: ÁAFK) igénybevétele alól eseti felmentést tartalmazó fejlesztést támogató tanúsítványt bocsátott ki,

b) amelyek vonatkozásában a fejlesztést támogató tanúsítványt a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet alapján az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyása helyettesíti vagy pótolja, vagy

c) amelyek vonatkozásában az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter kezdeményezésére a Kormány eseti felmentést adott.

Az ÁAFK-kormányrendelet 5. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel a 3. § (2) bekezdésére – az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet – a megrendelő szerv által benyújtott, a 16. § (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő adatokat tartalmazó, és a 16. § (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott követelményeket bemutató dokumentumokkal kiegészített kérelem alapján – felmentést adhat az ÁAFK kötelező igénybevétele alól.

Fentiek kapcsán a Hatóság felhívja az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy az ÁAFK kormányrendelet szerint a hatálya alá tartozó szervek közfeladatok ellátása érdekében szükséges informatikai fejlesztést akkor végezhetnek, ha a LIBRA Állami Alkalmazás-katalógusban nincs a szükségletnek megfelelő, vagy továbbfejlesztéssel – a gazdaságossági követelmények érvényesülésének biztosításával – megfelelővé tehető alkalmazás . A fejlesztéseket – főszabály szerint – az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetben kell lefolytatni, ettől eltérni kizárólag az ÁAFK kormányrendeletben meghatározott esetekben lehetséges.

A Hatóság ennek ellenőrzése körében a fenti körülményeket alátámasztó, az ÁAFK-kormányrendelet 5. § (4) bekezdése szerinti tanúsítvány bemutatását kéri az ajánlatkérőtől.

A Hatóság felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy ellenőrizni fogja annak a tanúsítványnak a meglétét is, amelyet a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett Portálon benyújtott igények az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter általi jóváhagyásakor állít ki a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (17) bekezdése alapján. Ennek megfelelően a Hatóság kéri a tanúsítvány benyújtását az ajánlatkérőtől. A Hatóság a reális alternatíva hiánya jogalapi fordulat vizsgálata során szigorúbb megközelítést fog alkalmazni, figyelemmel a lock-in helyzet által okozott esetleges többletköltségekre pl. egy új rendszer beszerzésével szemben.