Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztató a közbeszerzések 2008. első félévi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2008 első félévben a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1. 2008. I-VI. hónapjában az ajánlatkérők összesen 1793 közbeszerzési eljárást folytattak le a 2007. I. félévében regisztrált 1630 eljárással szemben, ami 10%-os növekedést jelent.

A közbeszerzések összértékében ugyanakkor mintegy 9%-os csökkenés tapasztalható; az idei év első félévében összesen 564,89 Md Ft értékű közbeszerzést bonyolítottak le a 2007. év azonos időszakában mért 622,49 Md Ft-tal szemben.

A közbeszerzési eljárások 56,5 %-a a nemzeti rezsimben, 43,5%-a pedig a közösségi eljárás szabályainak megfelelően bonyolódott le. A közbeszerzések értékét tekintve viszont fordított a helyzet: EU-s értékhatár felett az összbeszerzés 86%-át, míg nemzeti értékhatár felett 14%-át realizálták. Az egyszerű eljárások számát és értékét a közölt adatok nem tartalmazzák, ugyanis azok alakulásáról csak a tárgyévet követő év második felében rendelkezünk adatokkal, miután az ajánlatkérők eleget tesznek a törvényi szabályozásból eredő éves statisztikai adatszolgáltatásuknak.

Az alábbi diagram a közbeszerzések értékének havi alakulását szemlélteti:

kép

Ahogy az a diagramon is látható, a januári (még az előző évben indított eljárások eredményeit tartalmazó) beszerzési értéket követően februártól alacsonyabb szintről induló, havonta folyamatosan növekvő értékű közbeszerzések realizálására került sor, melynek következtében a 2008. első félévi közbeszerzések értékékének több mint a fele május-június hónapokban valósult meg.

Az eljárásszámok növekedése a beszerzési összérték csökkenése mellett a 2007. évi adatokhoz képest az egy eljárásra jutó összeg csökkenését is jelenti; a 2008. év első félévében átlagosan 315,05 millió Ft felhasználására került sor eljárásonként, szemben a 2007. év azonos időszakában mért 381,9 millióval szemben.

2. Az alábbi táblázat a közbeszerzések eljárás típusok szerinti struktúráját szemlélteti eljárásszám és érték tekintetében:

kép

Az eljárástípusoknak az eljárásszám szerinti megoszlásában továbbra is a nyílt eljárások dominanciája figyelhető meg, mintegy 53%-os részesedéssel. A tárgyalásos eljárások valamivel kisebb arányban részesültek az eljárások számának összességéből, mint a 2007. év első félévében. Az érték alapon végzett összehasonlításban viszont már változás mutatkozik: a korábbi év azonos időszakához képest a beszerzések döntő hányadát ismét nyílt eljárás keretein belül folytatták le az ajánlatkérők (48,37%-át a korábbi 33,90%-kal szemben), míg a tárgyalásos eljárások részesedése több mint 15%- kal (58,5-ről 43,17-re) csökkent.

A legtöbb nyílt eljárást lefolytató ajánlatkérők a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., az Állami Autópálya Kezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynöksége voltak, míg a tárgyalásos eljárást a Főgáz Földgázelosztási Kft., a Budapesti Közlekedési Zrt. és a MÁV Zrt. alkalmazta a legnagyobb számban. Nyílt eljárásban közbeszerzést legnagyobb értékben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Tisza Volán Zrt. és a Debreceni Egyetem bonyolítottak, míg tárgyalásos eljárásban a MÁV Zrt., a Pécsi Tudományegyetem és az ELMŰ-ÉMÁSZ realizáltak legnagyobb értékben közbeszerzést.

1.A beszerzések tárgyát tekintve az elmúlt évhez képest az árubeszerzések aránya nőtt, míg a szolgáltatásoké csökkent, melynek következtében a vizsgált időszakban az építési beruházások, a szolgáltatások és az árubeszerzések közel azonos súlyt képviseltek; részesedésük az eljárások értékéből a fent említett sorrendben: 34%; 33,3% illetve 32,7%.

2.A közbeszerzések ajánlatkérői kategóriák szerinti megoszlásában a központi költségvetési szervek 12%-os részesedés csökkenéssel elvesztették vezető pozíciójukat, s a közbeszerzések összértékéből a közszolgáltatók 30,1%-kal, a központi költségvetési szervek 27%-kal, a közjogi szervek 24%-kal, az önkormányzatok 17,8%-kal, míg az egyéb kategóriába sorolt ajánlatkérők 1,1%-kal részesedtek. A legtöbb eljárást a különböző ajánlatkérői kategóriákban (a fenti sorrend szerint) a MÁV Zrt., az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata folytattak le, míg legnagyobb értékben a MÁV Zrt., a Pécsi Tudományegyetem, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata bonyolítottak közbeszerzést.

3.A mikró-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések mind az eljárásszám, mind azok értéke alapján növekedtek (+8% illetve +7%). Mindez azt eredményezte, hogy míg ezen vállalkozói kategória részesedése a közbeszerzési piacon az eljárások száma szerint az előző évi szinten alakult (71%), addig az érték alapján közel 41%-ot elnyerve több mint 7%-os pozíciójavulást ért el.

A külföldi székhelyű vállalkozások 2008. I. félévében a közbeszerzési eljárások mintegy 1,7%-át nyerték el 30 sikeres pályázattal, ami nagyjából megfelel a tavalyi év adatainak, a beszerzések összegéből való részesedésük viszont 3%-ról 1,4 %-ra csökkent (19 Md Ft-ról 8,1 Md Ft-ra).

A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások száma 2008. I. félévében 307 volt, szemben a 2007. I. félévi 326-al.

2008. első hat hónapjában a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások indítása kapcsán 462 esetben tájékoztatták a Döntőbizottság Elnökét, aki 32 esetben indított hivatalból jogorvoslati eljárást.

Jogorvoslati eljárások megoszlása értékhatár szerint.

Közösségi értékhatárt elérő 119
Nemzeti értékhatárt elérő 54
Nemzeti értékhatár alatti 35
Közbeszerzési törvény mellőzése 40
Összesen 248

Jogorvoslati eljárásokban az alábbi döntések születtek 2008. I. félévében:

Jogsértés és bírság megállapítása: 100
Elutasítás: 96
Eljárás megszüntetés: 52
Összesen: 248
Folyamatban lévő ügy: 59

A Döntőbizottság 2008. I. félévében kiadott határozataival kapcsolatban 50 esetben fordultak keresettel a Fővárosi Bírósághoz (2007. azonos időszakában 59 esetben).

A kiszabott bírság 2008. I. félévében 164.050.000 forint bírság volt.