Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztatás a közbeszerzések 2006. első félévi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2006. év első félévében a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1. 2006. I-VI. hónapjában az ajánlatkérők 2554 közbeszerzési eljárást folytattak le, a 2005. I. félévében regisztrált 1339 eljárással szemben, ami 90,8 %-os növekedést jelent. Ezen belül a nemzeti értékhatárok feletti beszerzések száma 1734 (67,9 %) míg az EU-s értékhatárok feletti beszerzések száma 820 (32,1 %) volt. Az eljárások típusa szerinti részletezést az alábbi tábla mutatja:

kép

A statisztikai adatok nem tartalmazzák az egyszerű közbeszerzési eljárás számait, ugyanis ezek alakulásáról a törvényi szabályozásnak megfelelően csak az éves statisztikai összegzések megküldését követően, 2007. május 31-e után rendelkezünk pontos adatokkal. Megjegyezzük azonban, hogy 2006. I. félévében az egyszerű közbeszerzési eljárások száma több ezerre tehető, míg becsült értékük elérheti a 70 milliárd forintot.

2. A közbeszerzések összértéke 2006. I. félévében 839,6 milliárd forintot tett ki, szemben a 2005. év azonos időszakában mért 540,1 milliárd  forinttal.  Ez 55,5 %-os növekedést jelent. A közbeszerzési eljárások értékének 22 %-a nemzeti, 78 %-a pedig a közösségi eljárásrend szabályainak megfelelően bonyolódott le. A beszerzések értékének tekintetében az eljárások struktúrája a következők szerint alakult:

kép

Figyelemre méltó, hogy a tárgyalásos eljárások értékének részaránya az előző évi több mint 60 %-ról 45 % alá csökkent, ami a központi költségvetési szervek nyílt eljárásban bonyolódó közbeszerzéseinek növekedésével függ össze.

3. A közbeszerzések tárgyait tekintve az építési beruházások értéke több mint kétszeresére (234 %) nőtt, részaránya a közbeszerzések összértékéből elérte az 50

%-ot. Az árubeszerzések értéke szintén megduplázódott, míg a szolgáltatásoké mintegy 15 %-kal csökkent. Az előbbi részaránya a közbeszerzések összértékéből 2006. első félévében 21 %, míg az utóbbié 29 % volt.

4. A közbeszerzések összértékéből a négy legjelentősebb ajánlati kört tekintve 2006.

I. félévében a közszolgáltatók 30,6 %-kal, a központi költségvetési szervek 16,2 %-kal, a közjogi szervezetek 14,1 %-kal részesedtek. Az önkormányzatok beszerzéseinek értéke közel megháromszorozódott, részarányuk elérte a 36 %-ot.

5. A kis-, és középvállalkozások 2006. I. félévben a közbeszerzési eljárások számának 66,2 %-át nyerték el, ami megfelel a megelőző év azonos időszakának adatának. A közbeszerzések értékét tekintve viszont részesedésük a 2005. I. félévi 57 %-ához képest 32 %-ra csökkent.

A statisztikai adatok nem tartalmazzák az egyszerű eljárásokat, amelyekben a kis- és középvállalkozások hagyományosan döntő részt képviselnek. E kérdéskör kapcsán figyelembe kell venni azt a statisztikailag nem számszerűsíthető tényt is, hogy a közbeszerzési eljárások alapján létrejött szerződések teljesítésében rendszeresen alvállalkozóként vesznek részt.

6. A külföldi székhelyű vállalkozások 2006. I. félévében a közbeszerzési eljárások 2,4 %-át nyerték el, szemben a megelőző év azonos időszakának 2,9 %-ával. A közbeszerzések összértékére vetítve azonban részesedésük jelentősen nőtt és megközelíti a 25 %-ot.

7. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások száma 2006. I. félévében 446 volt, szemben a 2005. I. félévi 463-al.

2006. első hat hónapjában a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások indítása kapcsán 647 esetben tájékoztatták a Döntőbizottság Elnökét, aki 64 esetben indított hivatalból jogorvoslati eljárást.

kép

Jogorvoslati eljárásokban az alábbi döntések születtek 2006. I. félévében:

kép

A Döntőbizottság 2006. I. félévében kiadott határozataival kapcsolatban 73 esetben fordultak keresettel a Fővárosi Bírósághoz (2005. azonos időszakában 67 esetben).

A Közbeszerzések Tanácsa tagjai hivatalból 6 alkalommal kezdeményeztek eljárást.

Budapest, 2006. július 5.