Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztatás a közbeszerzések 2005. első félévi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2005. év első félévében a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1.) 2005. I.-VI. hónapjában az ajánlatkérők 2248 közbeszerzési eljárást folytattak le, a 2004. évi első félévében regisztrált 2053 eljárással szemben, ami 9,5%-os növekedést jelent. Ezen belül a nemzeti értékhatárok feletti beszerzések száma 1882, míg az EU-s értékhatárok feletti beszerzések száma 366 volt. Az eljárások típusa szerinti részletezést az alábbi tábla mutatja:

kép

2.) A közbeszerzések összértéke 2005. első félévében 540,1 milliárd forintot tett ki, szemben a 2004. év azonos időszakában mért 549,6 milliárd forinttal. Ezen belül a nemzeti értékhatárok feletti beszerzések összege 94,3 milliárd forint, míg az EU-s értékhatárok felettié 445,8 milliárd forint volt. A beszerzések értékének tekintetében az eljárások struktúrája a következők szerint alakult:

kép

*A közzétett egyszerű eljárásban bonyolódott közbeszerzési összértéket csak az éves statisztikai összegzések beküldése után 2006. májusában tudjuk megadni.

3.) Ami az egyes eljárás-típusok részesedését illeti, 2005. I. félévében jelentősen nőtt a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárások értéke és részaránya. Ebben döntő szerepe van az új törvényi szabályozásnak, nevezetesen a közszolgáltató ajánlatkérők számára a nyílt és meghívásos eljárás mellett a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás is külön feltételek nélkül választható, összhangban a közösségi jog előírásaival. A közszolgáltatók beszerzéseik (255,2 milliárd forint) mintegy 80%-át hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás alapján bonyolították le.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások részaránya jelentősen csökkent 2004. I. félévéhez viszonyítva.

4.) A közbeszerzések tárgyát tekintve 2005. első félévében a szolgáltatások összértéke elérte a 281,3 milliárd forintot, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 226%-os növekedést jelent. A szolgáltatások részaránya a teljes közbeszerzési értéken belül ezen időszakban meghaladta az 50%-ot. Ugyanakkor az építési beruházások, illetve az árubeszerzések értéke is csökkent az előző évhez képest, előbbi részaránya a teljes közbeszerzési értéken belül 33% (2004. I. félév: 58%), míg az utóbbié 15% (2004. I. félév: 19,5%).

5.) A közbeszerzések összértékéből a négy legjelentősebb ajánlati kört tekintve 2005. első félévében a közszolgáltatók 47,3%-kal, a központi költségvetési szervek 24,4%-kal, az önkormányzatok és intézményeik 19,6%-kal, míg a közjogi szervezetek 7,1%-kal részesedtek.

6.) A mikró-, kis-, és középvállalkozások 2005. I. félévében 309,3 milliárd forint értékben nyertek meg  közbeszerzési  eljárást,  ami  az  előző  év  azonos időszakához viszonyítva 164%-os növekedést jelent. Ezzel részarányuk a teljes közbeszerzésen belül a 2004. I. félévéhez (34,3%) képest 57,3%-ra nőtt.

7.) A külföldi székhelyű ajánlattevők 2005. I. félévében 39 közbeszerzési eljárást nyertek meg 17,3 milliárd forint értékben, ami a közbeszerzések összértékének csupán 3,2%-a.

8.) A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások száma 2005. I. félévében 463 volt, szemben a 2004. I. félévi 449-el.

2005. első hat hónapjában a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások indítása kapcsán 453 esetben tájékoztatták a Döntőbizottság Elnökét, aki 90 esetben indított hivatalból jogorvoslati eljárást.

Jogorvoslati eljárásokban az alábbi döntések születtek 2005. I. félévében:

Jogsértés és bírság megállapítása: 159
Elutasítás: 152
Eljárás megszüntetés: 76
Folyamatban lévő ügy: 76

A Döntőbizottság 2005. I. félévében kiadott határozataival kapcsolatban 67 esetben fordultak keresettel a Fővárosi Bírósághoz (2004. azonos időszakában 54 esetben).

A Közbeszerzések Tanácsa tagjai hivatalból 25 alkalommal kezdeményeztek eljárást.

Budapest, 2005. július 14.