Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

A közbeszerzések alakulása a 2014. év első félévben

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2014. év első félévében a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról. 

1. 2014.06.30-ig az ajánlatkérők összesen 6 944 eredményes eljárást folytattak le, mely jelentős, 32,3%-os növekedést jelent a 2013. év azonos időszakában regisztráltakhoz képest.

Az értéket tekintve is számottevő emelkedés tapasztalható, az 1 163,6 Mrd Ft összérték 21,0%-kal haladja meg a korábbi év első félévében mért 961,4 Mrd Ft-ot.

kép

2. Jelentősen növekedett a részben Európai uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzések száma: a vizsgált időszakban 3 608 ilyen eljárás került lefolytatásra, amely 43,4%-kal haladja meg a 2013. első félévére vonatkozó adatokat.

A közösségi forrásokhoz köthető eljárások összértéke 641,5 Mrd Ft körül alakult a bázisidőszakban regisztrált 423 Mrd Ft-tal szemben.

3. A közösségi értékhatárok felett - az előző év azonos időszakához hasonlóan - az ajánlatkérők döntő többségben nyílt eljárással folytatták le közbeszerzéseiket (70,5%). A második leggyakrabban alkalmazott típus a tárgyalásos eljárás maradt 26,0%-os részesedéssel. A beszerzések összértékét tekintve is a nyílt eljárások domináltak (63,8%).

A nemzeti eljárásrendben a közbeszerzések többségét (53,5%) a 2013. július 1-jétől alkalmazható, a Kbt. 122/A. § szerinti eljárással valósították meg, az összértékből ugyanakkor a nyílt eljárások részesedtek a legnagyobb mértékben (44,8%).

Az eljárástípusok részletes adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák:

kép

kép

*a 2003. évi CXXIX. törvény (régi Kbt.) szerint megindított eljárások, melyek esetében a tájékoztató hirdetmények a 2014. évben jelentek meg.

4. A legtöbb eljárás az idei év első felében is szolgáltatás megrendelésére irányult (40,73%), míg az értéket tekintve továbbra is az építési beruházások állnak az élen (53,18%-os részesedéssel).

kép

kép

5. A korábbi évekhez hasonlóan a 2014. év első félévében is a regionális/helyi szintű ajánlatkérők folytatták le a legtöbb eljárást (44,3%) és az összérték tekintetében is ők bizonyultak a legnagyobb beszerzők nek; az általuk lefolytatott eljárások értéke a teljes magyar közbeszerzési piac 28,5%-át jelentette.

kép

kép

6. A mikró-, kis és középvállalkozások az eljárások 83,2%-át nyerték el, ami 5 744 db eljárást jelentett.

Kiemeljük a megpályázott közbeszerzések értékének növekedését: a kkv-k részesedése az összértékből közel 13%-os növekedéssel 40,7% körül alakult.

7. Az alábbi táblázat az ún. zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatait mutatja be a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzéseket figyelembe véve (a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű eljárásokról-a hirdetményminták sajátosságai miatt-nem állnak rendelkezésre ezen adatok):

kép

kép

8. A Közbeszerzés Döntőbizottság előtt 2014. I. félévében összesen 327 jogorvoslati eljárás kezdeményezésére került sor . Ezt összehasonlítva a 2013. I. félévi statisztikai adatokkal, amikor 276 esetben történt jogorvoslati eljárás kezdeményezés, megállapítható, hogy 18,5 %-al nőtt a Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárások száma.

A Döntőbizottság előtt jogorvoslati eljárás megindítása a közbeszerzési törvény alapján kérelemre vagy hivatalból történhet.

A 2014. I. félévében kezdeményezett 327 jogorvoslati eljárás a kezdeményezők személye alapján az alábbiak szerint oszlik meg:

  • Kérelemre:   198
  • Hivatalból:     129

A 2014. I. félévében kezdeményezett jogorvoslati eljárások értékhatár szerinti megoszlása:

  • Uniós értékhatárt elérő:                  123
  • Nemzeti értékhatárokat elérő:         127

Közbeszerzési eljárás mellőzése miatt 42 esetben indult jogorvoslati eljárás.

A 2014. I. félévében beérkezett jogorvoslati eljárások közül 35 eljárás van folyamatban, melyekben még nem ismert pontosan az ajánlatkérő nyilatkozatának, illetve okiratoknak a hiányában, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást melyik eljárási rezsimben folytatja le.

A 2014. I. félévében indult jogorvoslati eljárásokban a Döntőbizottság a következő döntéseket hozta:

  • Jogsértés megállapítása:                                                133
  • Alaptalan kérelem elutasítása:                                          46
  • Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás, illetve megszüntetés:  155

A Döntőbizottság által meghozott döntéseket az ügyfelek 49 esetben támadták keresettel, illetve külön jogorvoslati kérelemmel a Bíróságok előtt.