Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Szociális közbeszerzés

A szociálisan felelős – társadalmi szempontból felelős közbeszerzés (socially responsible public procurement – SRPP) olyan beszerzési tevékenységet takar, amelynek során figyelembe veszik a következő szociális szempontok legalább egyikét: munkalehetőség, tisztességes munka, a szociális és munkajogok tiszteletben tartása, társadalmi befogadás (ideértve a fogyatékkal élőkét is), esélyegyenlőség, hozzáférhetőség és minden felhasználó számára alkalmas kialakítás; emellett mérlegelnek fenntarthatósági kritériumokat is, köztük az etikus kereskedelem kérdéseit, és az önkéntes társadalmi felelősségvállalást (CSR) szélesebb körben alkalmazzák, betartva az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSz) és a közbeszerzési irányelvekben foglalt elveket.

Az Európai Unió szorgalmazza a szociálisan felelős közbeszerzések elterjedését, figyelemmel arra, hogy az SRPP mind a fenntartható fejlődés előmozdításában, mind az EU (és az egyes tagállamok) szociális célkitűzéseinek elérésében hatékonyan alkalmazható.

A hatályos magyar közbeszerzési szabályok biztosítják a lehetőséget arra, hogy az ajánlatkérők szociális szempontokat is figyelembe vegyenek közbeszerzési eljárásaikban. Így a Közbeszerzési Hatóság kiemelt célja, hogy információkkal segítse az ajánlatkérőket és az érdekelt gazdasági szereplőket a szociális szempontok közbeszerzésekbe való integrálásának lehetőségeiről, a rendelkezésre álló jó gyakorlati példákról.

Védett foglalkoztatók adatbázisa
A szociálisan felelős közbeszerzések alkalmazásának elősegítésére – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) együttműködésében – a védett foglalkoztatók termékeit és elérhetőségét összegező ingyenes, nyilvános adatbázis jött létre, melyhez bármely védett foglalkoztató csatlakozhat. Az adatbázis létrehozásának célja a szociális szempontok közbeszerzésekben történő szélesebb körű alkalmazása és a védett foglalkoztatók szolgáltatásainak fokozottabb igénybevétele. Az adatbázis és a csatlakozási feltételek elérhetőek az MNV honlapjáról: http://www.mnvzrt.hu/szocialisan_felelos_kozbeszerzes .

Hasznos segédanyagok:

  • Szociális beszerzés – Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során
  • Tanulmány a szociális szempontok közbeszerzési eljárásokba történő beépítéséről az Európai Unióban
  • Az Európai Bizottság értelmező közleménye a közbeszerzésekre alkalmazandó közösségi jogról és a szociális szempontok közbeszerzésekben való érvényesítéséről