Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

A Közbeszerzési Hatóság rövid bemutatása

Az Országgyűlés az első közbeszerzési törvény megalkotásakor a közbeszerzésekre szakosodott önálló szervezet – akkori nevén: Közbeszerzések Tanácsa - létrehozása mellett döntött. A szervezet 1995. október 4-én alakult meg.

A Hatóság autonóm államigazgatási szerv, kizárólag az Országgyűlésnek alárendelten működik. A Hatóság keretében működő Tanács tizenhárom tagját az ajánlattevői oldal, az ajánlatkérői oldal és egyes közérdekű célok érvényesítésére hivatott szervek képviselői alkotják. A Hatóság elnökét és alelnökét a Tanács tagjai öt éves időtartamra választják meg, a tagok megbízatása legalább két évre szól. Míg a Hatóság elnöke e tisztségét főállásban tölti be, addig a többi tag a Hatósággal nem áll közszolgálati jogviszonyban, és a Hatóság részükre javadalmazást sem biztosíthat. (A tagok jellemzően a delegáló szervben viselnek hivatali tisztséget.)

A Hatóság feladat és hatáskörét a Kbt. 187. § (1)-(2) bekezdései határozzák meg,
a főbb feladatok az alábbiak szerint összegezhetők:

1.   Közreműködés a közbeszerzési politika alakításában

2.   A közbeszerzési eljárások résztvevőit támogató-segítő feladatok (pl. honlap működtetése, állásfoglalások kibocsátása, konferenciák szervezése)

3.   A hirdetmények megjelentetése, ellenőrzése

4.   Névjegyzékek vezetése

5.   Nemzetközi kapcsolatok

6.   Ellenőrzési feladatok a szerződések módosítása és teljesítése vonatkozásában

7.   Közbeszerzési Adatbázis működtetése

8.   Statisztikai adatok gyűjtése

A Hatóság és a Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint az ennek végzéséhez szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint adminisztratív tevékenységet a Hatóság Titkársága végzi a főtitkár vezetésével.

A Hatóság keretében működik a Közbeszerzési Döntőbizottság [Kbt. 179. § (4) bekezdés], amelynek feladata a közbeszerzésekkel és a tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt jogorvoslati intézése. [Kbt. 192. § (1) bekezdés].