Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Gazdasági és pénzügyi ügyintéző

A Közbeszerzési Hatóság a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §-a alapján pályázatot hirdet gazdasági és pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére – határozatlan időre – a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztályra.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Közbeszerzési Hatóság

1026 Budapest, Riadó u. 5.

Ellátandó feladatok:

A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztályán a banki átutalások előkészítése, a bírság, perköltség követelés, valamint a külföldi kiküldetés nyilvántartása.

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a Hatóság kiadásaival kapcsolatos banki átutalások, valamint vevői visszautalások előkészítése;
 • utalványozási feladatok elvégzése a hatályos kötelezettségvállalás szabályozásának megfelelően;
 • aláírási címpéldányokkal kapcsolatos, változások folyamatos nyomon követése, átvezetése;
 • intézményi, GiroLock kártyák elkészítésének, adatmódosításának koordinálása;
 • külföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézés (valuta kezelése), és elszámolás a Forrás rendszerben;
 • jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő teljesítése:
 • a Hatóság által kiszabott bírságok analitikájának vezetése a Forrás rendszerben, késedelmes fizetés esetén a fizetési felszólítások kiküldése, a lejárt fizetési határidejű bírságok behajtásának előkészítése, felszólító levél küldése, kapcsolattartás a behajtással megbízott ügyvéddel (perköltség esetén), adóhatósággal, részükre adatszolgáltatás teljesítése;
 • bírósági végzések alapján a perköltség-analitika vezetése;
 • egyéb a főosztályt érintő feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 6 hónap próbaidő
 • felsőfokú gazdasági végzettség
 • MS Office felhasználó szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat;
 • költségvetési szervnél betöltött hasonló munkakör.

Elvárt kompetenciák:

 • jó szervező és kommunikációs képesség;
 • jó együttműködő-készség;
 • pontos munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes közszolgálati önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. számú melléklete szerint);
 • motivációs levél;
 • a végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti;
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi/nemzetbiztonsági eljárás lefolytatását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kardos Andrea nyújt a 882-8515-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési Hatóságcímre történő megküldésével (1026 Budapest, Riadó utca 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-00374/01/2017, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági és pénzügyi ügyintéző)
 • Elektronikus úton dr. Kardos Andrea humánpolitikai referens részére a kardos.andrea@kt.hu e-mail címre;
 • Személyesen: dr. Kardos Andrea humánpolitikai referens részére (1026 Budapest, Riadó utca 5.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai/érvényességi szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a 3 tagú bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közbeszerzési Hatóság honlapján: www.kozbeszerzes.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2017. február 6.