Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeinek módosulásáról

KÉ 2011. évi 82. szám, 2011. július 18.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a  továbbiakban Kbt.) 379. § (2) bekezdésének eb) pontja értelmében a Közbeszerzések Tanácsa vezeti és honlapján közzéteszi a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, meghatározza a minősítési szempontokat és azok igazolási módjait.

Tekintettel a Kbt. 390. § (1) bekezdésében foglaltakra, felhívjuk a minősített ajánlattevői státuszra pályázók és a már felvételt nyert minősített ajánlattevők figyelmét, hogy a Tanács a minősítési feltételeket, s azok igazolási módjait az alábbiak szerint módosítja:

  1. A Tanács által vizsgált minsítési szempontok köre a korábban is ellenrzött kizáró okok mellett a jövben kiterjed a Kbt. 60. § (1) bekezdésének g)-h) pontjainak vizsgálatára is.

Tekintettel a Kbt. 63. § (5) bekezdésében foglaltakra, a Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását a Tanács ellenőrzi az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (http://nyilvantartas.ommf.gov.hu), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett elektronikus, hatósági nyilvántartásai (http://apeh.hu) alapján. A Kbt. 60. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott kizáró ok csak természetes személyekre értelmezhető, ezért egyéb ajánlattevőknek ezen kizáró ok fenn nem állását nem kell igazolnia.

Amennyiben a kérelmez személyében a kérelem benyújtását megelőzően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti, a minsítési szempontokat érint átalakulás (összeolvadás, beolvadás, kiválás illetve különválás) következett be, csak akkor kerülhet jegyzékbe vételre, amennyiben minősítési szempontoknak való megfelelségét legalább egy éves saját teljesítései alapján képes igazolni. A jegyzéken szereplő minősített ajánlattevők ezen új minsőítési szempontnak történ megfelelésüket az illetékes cégbíróság nyilvántartásának eredeti, vagy közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem régebbi kivonatának megküldésével igazolhatják.

A minősített ajánlattevi státusz évente esedékes újraigazolása esetén a Pályázati Lap B/2. pontjában meghatározott minősítési feltétel (pénzintézeti nyilatkozat) beküldése mellett a kérelmez cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles igazolni, hogy valamennyi (élő) bankszámlája esetében beküldte a szükséges pénzintézeti igazolásokat.

Amennyiben a jegyzéken szereplő minősített ajánlattevő minősítési szempontok szerinti adataiban változás következik be, akkor a változások bejelentésével (Kbt. 389. §) egyidejűleg a fentiek szerint meghatározott pénzintézeti igazolásokat, illetve nyilatkozatot is meg kell küldenie a Közbeszerzések Tanácsának.

A Kbt. 390. § (2) bekezdése értelmében a már jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell az előírt módon megfelelőségüket a módosult minősítési szempontok tekintetében, melyek ellenőrzését követően – az azoknak való megfelelés esetén – a Tanács új igazolást állít ki, melyben feltünteti a Kbt. 60. § (1) bekezdésének g)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állását.

Felhívjuk a jegyzéken szereplő minősített ajánlattevők figyelmét, hogy a Tanács az új igazolást csak abban az esetben állítja ki, amennyiben a minősített ajánlattevők eleget tesznek a 2-3. pontokban meghatározott kötelezettségüknek (cégkivonat, pénzintézeti igazolások, nyilatkozat megküldése).