Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója a Közbeszerzések Tanácsa által kibocsátott ajánlások visszavonásáról és felülvizsgálatáról

KÉ 2009. évi 60. szám, 2009. május 25.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. módosítás) 2009. április 1-jén hatályba lépett rendelkezései átfogóan módosították a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) eljárási szabályait, valamint több pontban is megváltozatták a Kbt. Közbeszerzések Tanácsa feladat- és hatáskörét szabályozó 379. §-át.

A hatályos Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének k) pontja értelmében a Közbeszerzések Tanácsa a jövőben a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készíthet a jogorvoslati döntésekből levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, amely útmutatót a Közbeszerzési Értesítőben is közzé kell tenni.

A fentiek alapján a Közbeszerzések Tanácsa felülvizsgálta az általa korábban kibocsátott ajánlásokat abból a szempontból, hogy azok közül mely ajánlások tarthatók fenn, illetve mely ajánlások visszavonása szükséges.

Mindezek alapján a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit, hogy a Kbt. módosítás által nem érintett ajánlásokat a hatályában fenntartja, azok a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az Ajánlások, tájékoztatók, útmutatók/A Tanács ajánlásai menüpontban továbbra is elérhetők. Ezek az ajánlások az alábbiak:

• 2/2004. számú módosított ajánlás az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról;

• 3/2004. ajánlás a Kbt. hatálybalépése előtt kötött szerződésekről;

• 2/2006. számú ajánlás a Kbt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt kivételi esetről;

• 1/2008. számú ajánlás az üzletrész átruházás útján megvalósított beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának megítéléséről.

Azon ajánlásokat, melyek változatlan tartalommal a Kbt. módosítás, vagy más jogszabályi változás miatt nem tarthatók fenn, a Közbeszerzések Tanácsa visszavonja, azzal, hogy megkezdi az azok átalakításához, felülvizsgálatához szükséges munkát. A visszavont ajánlások az alábbiak:

• 1/2004. számú módosított ajánlás a helyi önkormányzatok önkormányzati irányítású szervezetektől történő megrendeléseinek a Kbt. hatálya alá tartozásáról;

• 5/2004. számú ajánlás a helyi önkormányzati költségvetési szervek beszerzéseiről;

• 6/2004. számú módosított ajánlás a Kbt. alkalmazásáról a Kbt. 10. §-ában foglalt összeférhetetlenség esetén;

• 1/2006. számú módosított ajánlás az ajánlattevők, illetőleg alvállalkozók szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggésben;

• 3/2006. számú ajánlás a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének elősegítéséről;

• 4/2006. számú ajánlás a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről;

• 1/2007. számú ajánlás a hiánypótlás alkalmazásáról.