Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadók honlapon feltüntetett adatainak bővüléséről

KÉ 2006. évi 76. szám; 2006. július 5.

A Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a Közbeszerzési Értesítő 68. számában (2006. június 16.) közzétette a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe való jelentkezéssel összefüggő információkról szóló új tanácsi közleményt (a továbbiakban: Közlemény) és annak mellékleteiként a benyújtandó kérelem-mintákat. A korábbi közlemény és kérelem-minta felülvizsgálatát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  2006. január 15-én hatályba lépett módosítása tette szükségessé.

A Kbt. 380. §-a (6) bekezdésének 2006. július 1-jei hatálybalépésére tekintettel időközben módosítottuk a Közleményt és az annak mellékleteit képező kérelem- minták újabb melléklettel bővültek (összegző táblázat).

E Közlemény a Tanács honlapján az egyes Kérelmező- és kérelem-típusokra külön- külön kidolgozott tartalommal a kapcsolódó kérelem-mintákkal és a hivatkozott melléklettel kiegészülve került elhelyezésre (www.kozbeszerzes.hu).

A Kbt. fent hivatkozott újonnan hatályba lépett rendelkezése értelmében a Tanács a honlapján közzétett névjegyzékben a 2006. július 1-je után felvett tanácsadók vonatkozásában feltünteti a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által ellátott olyan feladatokat, amelyek elvégzéséről szóló dokumentummal a hivatalos közbeszerzési tanácsadó közbeszerzési gyakorlatát igazolta.

Amennyiben a tanácsadó közbeszerzési eljárásokban végzett, illetve jogorvoslati eljárásban ellátott képviseleti tevékenységet igazol, a közbeszerzési gyakorlatot összegző táblázatot elektronikus formában is meg kell küldenie e-mail-ben a kozbeszerzesi.tanacsadok@kozbeszerzesek-tanacsa.hu e-mail címre vagy CD-re írva. Az összegző táblázatban csak olyan eljárások tüntethetőek fel, amelyek tekintetében az elvégzett tevékenységet a Kérelmező igazolás csatolásával is bizonyítja. Hangsúlyozzuk, hogy az összegző táblázat kitöltése és a Tanácshoz elektronikus úton való eljuttatása nem mentesíti a Kérelmezőt a táblázattal megegyező tartalmú igazolások benyújtásának kötelezettsége alól.

A névjegyzékbe korábban felvett tanácsadók névjegyzékben feltüntetett adataik fentiek szerinti kiegészítését a Kbt. 380. §-ának (5) bekezdése szerint kezdeményezhetik.