Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítás megkötésének kötelezettségéről és feltételeiről

KÉ 2007. évi 99. szám; 2007. augusztus 31.

I.) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 11. §-ának (4) bekezdése a hivatalos közbeszerzési tanácsadóvá válás feltételei között rögzíti, hogy a tanácsadónak (a személy és szervezet tanácsadónak egyaránt) rendelkeznie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló – a 37/2004. (XI. 25.) IM-PM együttes rendelettel módosított – 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) megfelelő felelősségbiztosítással.

Fentiek alól az alábbi esetek jelentenek kivételt:

A.) Nem kell a Rendelet szerinti felelősségbiztosítást kötniük azon ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tanácsadóknak, akik kizárólag a munkáltató ajánlatkérőnek végeznek tanácsadói tevékenységet (ez esetben ők ugyanis nem a Ptk., hanem az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyukra vonatkozó jogszabály alapján felelnek az okozott károkért).

B.) Amennyiben szervezet kéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe való felvételét, akkor a szervezet által megjelölt, a Kbt. 11. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő, hivatalos közbeszerzési tanácsadóként külön be nem jegyzett személynek ugyan minden   tekintetben meg kell felelnie a Kbt.-ben a hivatalos közbeszerzési tanácsadókkal szemben támasztott követelményeknek, ám nem kell külön felelősségbiztosítást kötnie, azaz elegendő, ha maga a szervezet rendelkezik felelősségbiztosítási szerződéssel.

Természetesen továbbra is lehetőség van arra, hogy a kérelmező szervezet a névjegyzékbe történő jelentkezésében a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) által vezetett névjegyzékben már szereplő, bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadót jelöljön meg. Ekkor a megjelölt természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó továbbra is köteles a korábban megkötött felelősségbiztosítását fenntartani  (és  szükség esetén megújítani).

II.) Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy ezidáig a Tanácshoz eljuttatott tájékoztatás alapján a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást – ABC sorrendben felsorolva – a következő biztosítók értékesítenek:

1. Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Nagyvállalati és Nemzetközi Igazgatóság 1117 Budapest, Galvani u. 44.

tel.: 06-1-429-2500, fax: 06-1-429-2505

2. Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Felelősség- és Jogvédelembiztosítási Csoport 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

tel.: 06-1-301-7450, 7465, 7489, fax: 06-1-301-7490

3. OTP Garancia Biztosító Zrt.

Vagyonbiztosítási Igazgatóság

1146 Budapest, Erzsébet királyné út 1/C. tel.: 06-1-462-3737, fax: 06-1-462-3680

Fentieken túl a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete (a továbbiakban: MÜBSE) kizárólag ügyvédek részére értékesít a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást:

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete

1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV. 5.

tel.: 06-1-239-8989, fax: 06-1-465-0786

Ezzel összefüggésben felhívjuk az érdekeltek szíves figyelmét, hogy a többszemélyes ügyvédi irodák tekintetében a MÜBSE kizárólag abban az esetben tud az ügyvédi irodára megfelelő hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelősségbiztosítást nyújtani, amennyiben az iroda valamennyi tagja hivatalos közbeszerzési tanácsadó és a tagok külön-külön is rendelkeznek a MÜBSÉ-nél kötött kiegészítő hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelősségbiztosítással.

A 1-3. pontokban megjelölt biztosítók többszemélyes ügyvédi irodák tekintetében e speciális feltételek hiányában is kötnek a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást.

III.) Ismételten jelezzük, hogy a Tanács továbbra is fokozott figyelemmel kíséri a tanácsadók által kötött kötelező szakmai felelősségbiztosítások folyamatos fennállását (a felelősségbiztosítási szerződések megszűnéséről közvetlenül a biztosítók is tájékoztatják szervezetünket). A Kbt. 383. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint ugyanis a Tanácsnak haladéktalanul törölnie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadót a névjegyzékből, ha az nem felel meg a Kbt. szerinti feltételeknek, azaz például nem rendelkezik a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítással. (Már volt arra példa, hogy a Tanács hivatalos közbeszerzési tanácsadót fentiekre tekintettel törölt a névjegyzékből.)

Kérjük, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadók szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani kötelező tanácsadói felelősségbiztosításuk folyamatos fennállásának biztosítására.

IV.) A névjegyzékbe már bejegyzett tanácsadók figyelmét nyomatékosan felhívjuk arra, hogy amennyiben egy meghatározott időponttól kezdve kizárólag a munkáltató ajánlatkérő részére kívánnak hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végezni (és ennek folytán ekkortól már nem kell tanácsadói felelősségbiztosítással rendelkezniük), kötelező felelősségbiztosításukat kizárólag ezen módosításnak a névjegyzékben történő átvezetését követően szüntethetik meg.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az érintett tanácsadó a módosítás bejelentését (ezirányú adatmódosítási kérelmét) megelőzően megszünteti kötelező tanácsadói felelősségbiztosítását, az – a III.) pontban kifejtettek alapján – a névjegyzékből történő törlését vonhatja maga után.