Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója az Országos Képzési Jegyzékben a közbeszerzési referens szakképesítést érintő változásokról, továbbá az ezen szakképesítés vonatkozásában kihirdetett, módosított szakmai és vizsgakövetelményekről

KÉ 2010. évi 75. szám; 2010. július 2.

A Tanács Elnöke tájékoztatja a közbeszerzési referens-képzések folytatására jogosult intézményeket és e képzések iránt érdeklődőket, hogy a Magyar Közlöny 2010. április 22-ei 59. számában kihirdetésre került az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelet. A közbeszerzési referens szakképesítés tekintetében az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) úgy módosult, hogy a szociális és munkaügyi miniszter helyett az első helyi felelős az igazságügyért felelős miniszter lett, míg második helyi felelős továbbra is a Közbeszerzések Tanácsa elnöke.

Az OKJ módosulása következtében szükségessé vált a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések között szereplő közbeszerzési referens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek (a továbbiakban: szvk.) az igazságügyi és rendészeti miniszter határkörébe tartozó szakképesítések körébe történő sorolása. Ennek megfelelően a 2010. július 21-én hatályba lépő, az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló 34/2010. (V. 12.) IRM rendelet 1. számú mellékletének 1. sorszáma alatt szerepel a közbeszerzési referens szakképesítés és 2. számú melléklete tartalmazza a szakképesítés szvk.-ját.

A szakképesítés első helyi felelősének változásán túl módosult az szvk. „Vizsgáztatási követelményekről” szóló V. fejezetének 5. pontja az aláhúzással jelzettek szerint:

„A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A vizsgázók mindig az írásbeli, illetőleg a szóbeli vizsgarész megkezdésének időpontjában hatályos jogszabályok alapján vizsgáznak. Az írásbeli, illetőleg a szóbeli vizsgarész megkezdését legfeljebb 30 nappal megelőzően hatályba lépett jogszabály- változásokat már nem lehet számon kérni.”

A módosítás szükségességét az indokolta, hogy a korábbi szabályozás szerint a képzés befejezésének időpontjában hatályos jogszabályokat lehetett a vizsgázóktól számon kérni (a 30 napos határidőt is ezen időponttól kellett számítani), azonban számos esetben a vizsgázók a képzés befejezését követően hosszabb idő elteltével jelentkeznek vizsgára, illetőleg egyes vizsgarészek vonatkozásában vizsgahalasztásra, vagy vizsgaismétlésre kerül sor. Mivel e képzés tekintetében a Kbt. hatályos változatának ismerete kiemelten fontos, indokolt, hogy a számonkérés a vizsga megkezdéséhez igazodjon.

Ugyancsak változtak a közbeszerzési referens-képzés Közbeszerzési ismeretek és Jogi ismeretek szóbeli tételsorai akképpen, hogy azokban rögzítésre került, hogy „A tételek kidolgozása során a Kbt. és egyéb jogszabályok használata nem megengedett!”.

A tisztelt érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Közbeszerzések Tanácsa honlapján közzétételre került a Tanács által készíttetett, a közbeszerzési referens szakképesítés szvk.-jára épülő Jogi ismeretek és Pénzügyi ismeretek segédanyag. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ezen segédanyagok nem minősülnek kötelező tananyagnak, alkalmazásuk önkéntes, a képzést végzők döntése szerint. Bízunk benne, hogy a képzések során mind az előadók, mind a hallgatók részére hasznos segítséget nyújtanak az elkészült művek. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a referens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeire épülő segédanyagok alapul szolgálnak a szakmai vizsgák gazdasági, pénzügyi ismeretek moduljainak feladataihoz.

A közbeszerzési referens szakképesítés módosított szvk.-ja, a szóbeli tételsorok, valamint a segédanyagok teljes terjedelemben, ingyenesen letölthetők a Tanács honlapjának (www.kozbeszerzes.hu) a „Közbeszerzési oktatás” menüpontja alatt.