Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója az előzetes összesített tájékoztató, illetve időszakos előzetes tájékoztató készítéséről

KÉ 2007. évi 8. szám, 2007. január 19.

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a 2007. évre vonatkozóan is elkészíthetik előzetes összesített tájékoztatóikat (illetve időszakos előzetes tájékoztatóikat) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.  törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a, illetve 181. §-a szerint.

Bár a Kbt. hivatkozott rendelkezései értelmében az előzetes összesített tájékoztató/ időszakos előzetes tájékoztató készítése 2006. óta már nem kötelezettség, pusztán lehetőség, és a Kbt. nem ír elő az elkészítésre pontos határidőt sem, annyit azonban meghatároz, hogy arra a költségvetési év kezdetét követően kerülhet sor.

Mint ismeretes, az ajánlatkérőknek módjuk van arra, hogy az előzetes összesített tájékoztatót, illetve időszakos előzetes tájékoztatót teljes terjedelemben közzétegyék az EU Hivatalos Lapjában, illetve a Közbeszerzési Értesítőben, de arra is lehetőségük van, hogy e hivatalos lapokban a „Hirdetmény a felhasználói oldalon” megnevezésű jóval rövidebb tartalmú hirdetményt tegyék közzé, és az előzetes tájékoztatást teljes terjedelemben felhasználói oldalukon (honlapukon) jelentessék meg.

Figyelemmel arra, hogy a Kbt. továbbra is határidő-kedvezményt fűz az előzetes összesített tájékoztató/időszakos előzetes tájékoztató közzétételéhez, ami lehetőséget ad a közbeszerzési eljárások gyorsabb lebonyolítására, másrészről arra, hogy e hirdetmény nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az ajánlattevők, különösen a kis- és középvállalkozások időben felkészülhessenek a várható közbeszerzési eljárásokra, azt javasoljuk, hogy az ajánlatkérők minél nagyobb számban éljenek e lehetőséggel.