Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről

(KÉ 2020. évi 254. szám; 2020. 12. 31.)

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-ának c) pontjában foglalt hatáskörében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 18. § (2) bekezdése alapján az alábbi útmutatót bocsátja ki.

A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az eCertis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.

A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése mondja ki, hogy a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki.

A 2015. november 1-jétől hatályos Kbt., illetve a Korm. rendelet sem tartalmazza azt a kitételt, hogy a közbeszerzési eljárásokban gyakran alkalmazandó – magyarországi elektronikus, hatósági – nyilvántartásokról kell útmutatónak készülnie, azonban e nyilvántartások rendkívül nagy számára és így összegyűjtésüknek nehézségeire tekintettel a Közbeszerzési Hatóság hangsúlyozza, hogy a tárgyi útmutató mellékletében szereplő nyilvántartások nem teljes körűek. A Közbeszerzési Hatóság felhívja arra is a jogalkalmazók figyelmét, hogy a tárgyi útmutató mellékletében szereplő nyilvántartások jelentős része az e-Certis rendszerben nem kerülhet feltüntetésre a rendszer felépítésére való tekintettel.

Amennyiben valamely, a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartást a Korm. rendelet III., IV. fejezete nem tartalmazza, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek meg kell jelölnie e nyilvántartást és annak elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

A Közbeszerzési Hatóság előrebocsátja továbbá, hogy a jelen útmutató a Korm. rendeletben konkrétan nevesített nyilvántartásokat (ld. Korm. rendelet 8. § b)-e), ia), j) és l) pont, valamint 9. § b) pont), valamint azok elérhetőségét nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóságnak a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kibocsátott útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. szám) ezen nyilvántartásokra  is kiterjed.

Fontos rögzíteni végül, hogy az ajánlatkérő feladata és felelőssége, hogy a konkrét beszerzés összes sajátosságának és körülményének ismeretében meghatározza az ajánlattételre vonatkozó feltételrendszerét, nevezetesen, hogy a Kbt. 62-63. §-aira, valamint a Korm. rendelet 8-17. §-aira tekintettel előírja az eljárásban alkalmazandó kizáró okokat, a Kbt. 65. §-ában, valamint a Korm. rendelet 19-26. §-aiban foglaltaknak megfelelően a gazdasági szereplők – pénzügyi és gazdasági, műszaki és szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére való – alkalmasságának feltételeit és igazolását, valamint az ajánlattétel egyéb feltételeit.

Jelen útmutató szerinti nyilvántartásokat és azok Internetes elérhetőségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

  1. számú melléklet

Nyilvántartás megnevezése

Nyilvántartást vezető szerv

Nyilvántartás elérhetősége

Harmadik országok által jóváhagyott export üzemlisták

Élelmiszerlánc- felügyeletéért felelős Államtitkárság

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=304bb088-60e0-f629-6a29-0000711ae8ff

MePAR térinformatikai
adatbázisa

Nemzeti Földügyi Központ

http://www.mepar.hu/

Földrajzi árujelzők nyilvántartása

Agrárminisztérium

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok-nyilvantartasa

A hagyományos különleges termékek nyilvántartása

Agrárminisztérium

https://gi.kormany.hu/a-hagyomanyos-kulonleges-termekek-nyilvantartasa

MePAR

Nemezeit Földügyi Központ

https://www.mepar.hu/mepar/

VINGIS

Nemzeti Földügyi Központ

http://www.vingis.hu/

https://map.vingis.hu/vingis/login

Országos Erdőállomány Adattárból - NFK honlapon megjelenített  61/2017. (XII. 21.) FM rendelet szerinti nyilvános Erdőtérkép

Nemzeti Földügyi Központ - Megyei kormányhivatalok erdészeti hatóságai

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Országos Erdőkár Nyilvántartás -NFK honlapon megjelenített  nyilvános Erdőkár térkép

Nemzeti Földügyi Központ

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/erdokar/index.htm

Erdészeti szakirányítói vállalkozások nyilvántartása - Erdészeti szakirányítói vállalkozások kapcsolatfelvételi adatai

Nemzeti Földügyi Központ - Megyei kormányhivatalok erdészeti hatóságai

http://www.nfk.gov.hu/Adatbazisok_linkjei___Erdeszet_news_305

Földalatti gomba gyűjtésre jogosultak személyekről, valamint a részükre kiadott tanúsítványról és a gyűjtési naplóról szóló hatósági nyilvántartás - triflagyűjtők aktuális névsora (éves érvényesített gyűjtési naplóval rendelkezők)

Nemzeti Földügyi Központ

http://www.nfk.gov.hu/Adatbazisok_linkjei___Erdeszet_news_305

Az ökológiai termelés, feldolgozás, forgalmazás területén elismert tanúsító szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Belső Ellenőrzési és Audit Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/-/oko-tanusito-szervezetek-nyilvantartasa

Magyarországon engedélyezett állatgyógyászati készítmények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/moengallatgykesz.html

Magyarországon engedélyezett állategészségügyi biocid termékek

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/forgallategbiocidok.html

Magyarországon nyilvántartásba vett, állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, állatgyógyászati ápolószerek

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/nyilvvettgyogyhterm.html

Magyarországon nyilvántartásba vett állatgyógyászati segédanyagok

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/allatgysegeda.html

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 3. § alapján Magyarországon nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/nyilvbavettkeszitmeny.html

Törölt állatgyógyászati termékek 2016-tól

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/torolt-allatgyogyaszati-keszitmenyek

A 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet 4. és 5. §-a alapján élelmiszer-termelő állatok kezelésére kivételesen megengedett béta-agonista, ösztrogén, androgén és gesztagén hatású állatgyógyászati készítmények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21476/%c3%89lelmiszer-termel%c5%91+%c3%a1llatok+kezel%c3%a9s%c3%a9re+a+242004.(III.+2.)+FVM+rendelet+4.+%c3%a9s+5.+%c2%a7+szerint+kiv%c3%a9telesen+megengedett+b%c3%a9ta-agonista+,+%c3%b6sztrog%c3%a9n,+androg%c3%a9n+%c3%a9s+gesztag%c3%a9n+hat%c3%a1s%c3%ba+%c3%a1llatgy%c3%b3gy%c3%a1szati+k%c3%a9sz%c3%adtm%c3%a9nyek.pdf/915caa05-8019-4ad1-a60e-02f142b22908

Gyógyszergyártók

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/gyogyszergyartok

Állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazására jogosultak listája

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyek-nagykereskedelmi-forgalmazasara-jogosultak-listaja

Állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazására jogosultak listája

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyek-kiskereskedelmi-forgalmazasara-jogosultak-listaja

Közforgalmú gyógyszertárak

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/kozforgalmu-gyogyszertarak

Forgalomba hozatalra engedélyezett alaki hibás készítmények 2015. dec. 31-ig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-alaki-hibas-keszitmenyek-2015-ig

Forgalomba hozatalra engedélyezett alaki hibás készítmények 2016. jan. 1-től

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-alaki-hibas-keszitmenyek-2016

Engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszer-vállalkozások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elelmiszer-uzemlistak

Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek, takarmány közvetítők és bejegyzett képviselők listája (3 nyilvántartás)

1. Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek listája
2. Engedélyezett és nyilvántartott takarmányközvetítők listája

3.Bejegyzett képviselők nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-listak

Nyilvántartás a hazai faanyag kereskedelmi lánc szereplőiről
2009. évi XXXVII. Tv. 90/E. §

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0031-S0051-U0001

Megállapított faanyag kereskedelmi lánc jogsértések

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/eutr-jogsertesek

Tenyészet Információs Rendszer

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Szarvasmarha ENAR

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Juh-kecske ENAR

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Sertés ENAR

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Baromfi Információs Rendszer

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Forgalomba hozatali azonosítóval rendelkező bortételek

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/navigator

A 1069/2009/EK rendelet szerint nyilvántartásba vett vagy engedélyezett üzemek jegyzéke

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/1069/2009/ek-rendelet-szerint

Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke

A 2017/625/EU rendelettel összhangban jóváhagyott vámraktárak listája

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/97-78-ek-iranyelv-12-cikkevel-osszhangban-jovahagyott-vamraktarak-listaja

A szarvasmarhafélék és a sertések (64/432/EGK irányelv), a lófélék (90/426/EGK irányelv), valamint a juh- és kecskefélék (91/68/EGK irányelv) Közösségen belüli kereskedelmére feljogosított gyűjtőállomások jegyzéke

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/0/assembly_centres_2020_09_15.pdf/42183ab0-4b6b-f002-ceab-bad1a1cf21dc?t=1600151511059

Engedéllyel rendelkező kereskedők és az általuk üzleti tevékenységükkel kapcsolatosan használt, nyilvántartásba vett létesítmények jegyzéke (64/432/EGK irányelv és 91/68/EGK irányelv)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/429739/keresked%C5%91k_dealers_2020_09_11_2.pdf/51df4fe2-b9fb-0601-909d-06b89211d198?t=1599816314477

A 92/65/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott állatok Közösségen belüli kereskedelemére feljogosított szervezetek, intézmények és központok jegyzéke

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/429739/Szervezetek+int%C3%A9zm%C3%A9nyek+%C3%A9s+k%C3%B6zpontok+_HONLAPRA_2019_j%C3%BAlius.pdf/c8c8b5b6-63f3-5dc5-ba9c-bda9666f8f59

A jogosult állatorvosok névsora

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/jogosult-allatorvosok-nevsora

A 2006/88/EK irányelv 59. cikke szerint előírt információk magyarországi halastavakról

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/a-2006-88-ek-iranyelv-59-cikke-szerint-eloirt-informaciok-magyarorszagi-halastavakrol

Országos elektronikus ebadatbázis

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

https://ebregchipszam.nebih.gov.hu/EbregChipszam/enterprise?action=showPage&page=/jsp/chipszamok.jsp

Tojótyúktartó telepek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/-/nyilvantartott-tojotyuk-tarto-telepek

Engedélyezett növényvédő szerek adatbázisa

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

Talajvédelmi szakértői névjegyzék

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1547607/Talajv%C3%A9delmi+Szak%C3%A9rt%C5%91i+Nyilv%C3%A1ntart%C3%B3+Jegyz%C3%A9k_2020_09_28.pdf/3529c4de-4422-c092-ef63-393330c761ea?t=1601552755075

Engedélyezett baromfikeltető állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Bejelentett halkeltető állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Bejelentett méhanyanevelő telepek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Tenyésztő szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/elismert-tenyeszto-szervezetek

Vetőmag-kiszerelő nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Standard zöldség vetőmag-előállítói és forgalmazói nyilvántartás

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Ökológiai előállításból származó vetőmagvak és szaporítóanyagok nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Szőlő szaporítóanyag termelők nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Nemzeti Fajtajegyzék

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

https://portal.nebih.gov.hu/-/nemzeti-fajtajegyzekek

Bioüzem-anyag Üvegházhatású Gázkibocsátási Nyilvántartás
(BÜHG nyilvántartás) közérdekű adatai

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://bionyomportal.nebih.gov.hu/nebih-bionyom-buhg-public/

Nyilvántartásba vett dísznövény szaporítóanyag termesztők és nagykereskedők

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Engedéllyel rendelkező zöldségpalánta (dughagyma, fokhagyma) termesztők és nagykereskedők

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Gyümölcsfaiskolai szaporítások

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Gyümölcs törzsültetvények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Szőlő szaporítóanyag termő állományok

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Gyümölcs fajtaleírások

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Díszfaiskolai termelés Magyarországon

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Termőhelyi kataszter a NAIK adatai alapján

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Salmonella vizsgáló laboratóriumok listája

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1162043/Salmonella_vizsgalo_laboratoriumok_listaja_2019_12_11.pdf/55c722ed-1acc-a8ec-30a2-efd1849440aa

Természetvédelmi és Tájvédelmi Szakértői Névjegyzék

Agrárminisztérium

http://ttsz.am.gov.hu/

OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer)

Agrárminisztériumkormányhivatalok (körny.véd és term.véd.)

http://web.okir.hu/hu/

A natúrpark név használatához a természetvédelemért felelős miniszter által a 6/2020. (III.25.) AM rendelet alapján adott hozzájárulással működő magyarországi natúrparkok

Agrárminisztérium

http://termeszetvedelem.hu/naturparkok

Szarvasmarhafélék spermagyűjtő központjai

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Szarvasmarhafélék spermatároló központjai

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Sertésfélék spermagyűjtő központjai

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Juh- és kecskefélék spermagyűjtő központjai

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Lófélék spermagyűjtő központjai

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Szarvasmarhaembrió-gyűjtő és -előállító munkacsoportok

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Lóembiró-gyűjtő és -előállító munkacsoportok

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Juh- és kecskeembrió-gyűjtő és -előállító munkacsoportok

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breeding-directorate

Vállalkozói kivitelezői tevékenységet folytatók nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search

Tervezői, Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői Névjegyzék

Magyar Építész Kamara

Magyar Mérnöki Kamara

http://mmk.hu/kereses/tagok

Országos Építésügyi Nyilvántartás

Magyar Építész Kamara

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar Mérnöki Kamara

https://www.e-epites.hu

Tűzvédelmi szakértők nyilvántartása

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

https://www.katasztrofavedelem.hu/33855/tuzvedelmi-szakertoi-tevekenyseggel-kapcsolatos-ugyek

Kéményseprőipari tevékenységet ellátók országos nyilvántartása

BM Országos

Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság

https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagos-nyilvantartasa

Megfelelőségértékelő tevékenységet végző szervezetek

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

https://www.katasztrofavedelem.hu/35202/megfelelosegertekelo-tevekenyseget-vegzo-szervezetek-kijelolese

Közrendvédelmi bírság

Országos Idegenrendészed Főigazgatóság

http://www.kozrend.hu/

http://oif.gov.hu/

Területrendezési és településrendezési tervezési tevékenység folytatására jogosult személyek

Magyar Építész Kamara

Magyar Mérnöki kamara

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek1 A

Nyilvántartás a polgárőr igazolványokról

Országos Polgárőr Szövetség

https://www.opsz.hu/polgaror-igazolvanyok-informacioi

Elektronikus ügyintézést

biztosító szervek

nyilvántartása

Belügyminisztérium

Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

https://euf.gov.hu/nyilvantartas-elektronikusan-intezheto-ugyekrol

Elektronikusan intézhető

ügyek nyilvántartása

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

https://euf.gov.hu/nyilvantartas-elektronikusan-intezheto-ugyekrol

A Felügyelet által nyilvántartásba vett szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások és szolgáltatóik

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok

Adat- és iratmegnevezések

jegyzéke

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

https://euf.gov.hu/adat-es-iratmegnevezesek-jegyzeke

Egészségügyi szakértői nyilvántartás

Budapest Főváros Kormányhivatala

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/egeszsegugyi-szakertoi-nevjegyzek

Betegjogi, Ellátottjogi, Gyerekjogi Képviselők nyilvántartása

Országos, Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

http://www.obdk.hu/jogvedelmi-kepviselok-elerhetosegei.html

Az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásáról elkülönített nyilvántartás a biobankról, illetve érvényes kutatási engedély alapján genetikai mintát, adatot tároló intézményekről

Nemzeti Népegészségügyi Központ

https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/nyilvantartasok/egyeb-nyilvantartasok

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásával és sajátos szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény hatálya alá tartozó előadó-művészeti szervezetek hatósági nyilvántartása (közhiteles)

Pest Megyek Kormányhivatal

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/hatosagi-foosztaly/oktatasi-es-kulturalis-osztaly

A kulturális szakértői nyilvántartással kapcsolatos névjegyzék-vezetés

Emberi Erőforrások Minisztériuma

http://db.nefmi.gov.hu/szakertok3/

Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények nyilvántartása

Oktatási Hivatal

https://firgraf.oh.gov.hu/prg/gyorslista.php?gy=25

Magyarországon nemzetközi szerződés alapján létrejött és működő, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmények nyilvántartása

Oktatási Hivatal

https://firgraf.oh.gov.hu/prg/gyorslista.php?gy=25

Országos szakértői, szaktanácsadói és érettségi vizsgaelnöki névjegyzék

Oktatási Hivatal

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/NevjegyzekSelector.aspx

Felosztott szakellátási kapacitások nyilvántartása

Nemzeti Népegészségügyi Központ

https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/nyilvantartasok/kapacitas-adatok-nyilvantartasai

Ivó- és használati melegvízellátásban, valamint medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra, termékekre és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiákra kiadott engedélyek nyilvántartása

Nemzeti Népegészségügyi Központ

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzo-osztaly/hatosagi-nyilvantartasok/178-ivovizzel-kapcsolatos-nyilvantartasok/596-a-nemzeti-nepegeszsegugyi-kozpont-altal-az-ivo-es-hasznalati-melegviz-ellatasban-valamint-a-medences-kozfurdokben-a-vizzel-kozvetlenul-erintkezo-anyagok-termekek-bejelentesenek-es-a-viz-kezelesere-alkalmazni-kivant-technologiak-ivovizbiztonsagi-engedelyeinek-kozhiteles-nyilvantartasa-chemicals-materials-and-technologies-used-in-drinking-water-and-domestic-hot-water-supply-and-swimming-pools-2020-j

Gyógyszerismertetők nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_liastak

Ismertetési rendezvények nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://rendezveny.ogyei.gov.hu/

Gyógyszertárak nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso

A gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végzők nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso

Internetes gyógyszer-kereskedelmet folytatók listája

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso

Gyógyszeradatbázis

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

Gyógytermék adatbázis

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/gyogytermek_adatbazis

Gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyek nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

Gyógyszerközvetítők nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

Engedélyezett klinikai vizsgálatok nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

Kábítószerekre vonatkozó tevékenységi engedélyek nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/tevekenysegi_engedely

Ellenőrzött anyagok szállítmányozását végzők nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/nyilvantartasba_vetel

Eseti termeszttetési engedélyek nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/ipari_mak_eseti_termesztetesi_engedely

GLP nyilvántartás

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

Bejelentett étrendkiegészítők listája

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA

Tápszerek és speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek listája

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA

Forgalmazásban korlátozott orvostechnikai eszközök nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/Forgalmazasban_korlatozott_termekek

Indikáción túli gyógyszer-rendeléskérelmek nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

Kontingens engedélyt kapott készítmények listája

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

Kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

A Pszichotróp Egyezmény szerinti behozatali korlátozásokra vonatkozó nyilvántartás

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet (OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

Praxisjog nyilvántartás

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

https://oali.aeek.hu/index.php/praxiskezelo-nyilvantartas/praxisjog-nyilvantartas

Az állami célú légiközlekedés területén szakértői tevékenységet folytató személyek nyilvántartása

Honvédelmi Minisztérium

Állami Légügyi Főosztály

https://www.ket.hm.gov.hu/hmalf

Igazságügyi szakértői névjegyzék (igazságügyi szakértők, szakértői társaságok, igazságügyi szakértői intézmények és intézetek nyilvántartása)

Igazságügyi Minisztérium

https://inyr.im.gov.hu/

Jogi segítői névjegyzék

Igazságügyi Minisztérium

https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/

Közvetítői névjegyzék

Igazságügyi Minisztérium

https://inyr.im.gov.hu/

Igazságügyi szakértőjelölti névjegyzék

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

http://jeloltek.miszk.hu/

Közjegyzők névjegyzéke

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x

Ügyvédi kamarai nyilvántartás (ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, kamarai jogtanácsos, ügyvédjelölt, ügyvéd asszisztens, jogi előadó, európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségijogász, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédi iroda)

Magyar Ügyvédi Kamara

https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/

Önálló bírósági végrehajtók névjegyzéke

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

https://www.mbvk.hu/nevjegyzek.php

Bűntettesek nyilvántartása

Belügyminisztérium

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/LoginPage.xhtml

Bányaüzemi felelős műszaki vezetőkről

vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani

Szolgálat

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/felelos-muszaki-vezetok

A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti folytatóiról vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani

Szolgálat

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/nyomastarto-berendezest-felugyelok-es-vizsgalok

A földtani szakértőkről vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani

Szolgálat

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/foldtani-szakertok

A Hites bányamérőkről vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani

Szolgálat

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/hites-banyamerok

Nyilvántartás a rendezett

munkaügyi kapcsolatokkal nem

rendelkező foglalkoztatókról

Innovációs és Technológiai

Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti

Főosztály

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.php

Munkabiztonsági szakértők nyilvántartása

Innovációs és Technológiai

Minisztérium Munkavédelmi Főosztály

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=289

Munkavédelmi és munkaügyi hatósági

nyilvántartás

Innovációs és Technológiai

Minisztérium Munkavédelmi Főosztály,

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.php

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=562

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=571

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=555

Az akkreditált szervezetek és akkreditált

természetes személyek nyilvántartása

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

https://www.nah.gov.hu/kategoriak

Nyilvántartás az értékelő csoport tagjaként elfogadott szakértőkről

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

https://www.nah.gov.hu/uploads/attachment/file/8835/Minositok_szakertok_adatbazisa_20200716_HU.pdf

Munkerő-kölcsönzők nyilvántartása

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

https://nfsz.munka.hu/tart/stat_munkaero_kolcsonzok

Klímagáz adatbázis

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/

Hajózási engedélyesek nyilvántartása

Budapest Főváros Kormányhivatala

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/hajozasi-ellenorzes-es-engedelyezes

Jóváhagyott belvízi hajózási képzőhelyek listája

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Hajózási képesítő vizsgák esetében

vizsgabiztosok névjegyzékének nyilvántartása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

(Úszólétesítmény vezetéséhez, valamint azon fedélzeti, gépüzemi szolgálati vagy segédszolgálati feladat ellátásához meghatározott hajózási képesítés megszerzésére felkészítő képzések nyilvántartása) Jóváhagyott belvízi képzőhelyek nyilvántartása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar ?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/104921

Tengerész munkaközvetítők és munkaerő kölcsönzők

nyilvántartása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Légijármű vezető képző szervezetek nyilvántartása - nemzeti

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Légijármű vezető képző szervezetek nyilvántartása - DTO

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Légijármű vezető képző szervezetek nyilvántartása - ATO

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Karbantartás oktató szervezetek nyilvántartása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Légiutas-kísérő alapképző szervezetek nyilvántartása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Tanúsított vizsgáztatókról vezetett nyilvántartás

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Magyarország légijármű lajstroma

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Kereskedelmi légi szállításra engedéllyel rendelkező szervezetek nyilvántartása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Repülőterek nyilvántartása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Földi kiszolgálás végzéséhez szükséges hatósági engedélyek nyilvántartása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Nyilvántartás légiközlekedési szakértő tevékenységet folytató személyekről

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

ERRU 1073/2009/EK rendelet szerinti

Közösségi engedély nyilvántartása – KASZ – személyszállítás

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

ERRU 1072/2009/EK rendelet szerinti

Közösségi engedély nyilvántartása – KAF –árutovábbitás

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Közúti Járművezető szakoktatók névjegyzéke

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Közúti járművezető vizsgabiztosok névjegyzéke

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Iskolavezetők névjegyzéke

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Közúti járművezetők vagy közúti közlekedési szakemberek képzésére engedéllyel rendelkező képzőszervek nyilvántartása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzéke

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Járműfenntartó szervezetekről vezetett nyilvántartás

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Nyilvántartás a vasúti forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetekről

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/179426

Vasútegészségügyi orvosok nyilvántartása (akkreditált orvosok listája)

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar ?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/178942

Vasútegészségügyi pszichológusok nyilvántartása (akkreditált pszichológusok listája)

Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar ?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/105083

Közhiteles elektronikus nyilvántartás szabadalmi oltalmakról

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Közhiteles elektronikus nyilvántartás kiegészítő oltalmi tanúsítványokról

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Közhiteles elektronikus nyilvántartás növényfajta-oltalmakról

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Közhiteles elektronikus nyilvántartás használatiminta-oltalmakról

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Közhiteles elektronikus nyilvántartás védjegyoltalmakról

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Közhiteles elektronikus nyilvántartás földrajzi árújelző-oltalmakról

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Közhiteles elektronikus nyilvántartás formatervezésiminta-oltalmakról (design oltalmak)

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Közhiteles elektronikus nyilvántartás topográfiaioltalmakról

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Szerzői jogi Közös és Független Jogkezelő Szervezetekről vezetett nyilvántartás

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://kjk.sztnh.gov.hu/

Szerzői jogi árva művekre adott felhasználási engedélyekről vezetett nyilvántartás

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU

Önkéntes műnyilvántartásba vett művekről vezetett nyilvántartás

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU

Országos Környezetvédelmi Információs

Rendszer Egységes hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (OKIR EHIR) nyilvános felülete a hulladékgazdálkodási adatokról és a tevékenységet végzőkről, engedélyekről.

Az OKIR - és az annak részét képező EHIR -, működtetéséért az Agrárminisztérium (AM), míg azannak részét képező EHIR szakmai működtetéséért az ITM a felelős.

(Az OKIR hivatalos honlapján - melyet az AM üzemeltet és szerkeszt - a hulladékgazdálkodási szakterületi adatgyűjtéssel összefüggő információk, anyagok, tájékoztatók jelennek meg. A honlap folyamatos frissítéséről az Agrárminisztérium gondoskodik. Az adatbázis nyilvános, azonban nem közhiteles nyilvántartásnak minősül.)

http://web.okir.hu/hu/

Országos szakképzési névjegyzék részét képező szakértői névjegyzék

Pest Megyei Kormányhivatal

https://far.nive.hu/kezdolap

Szakmai vizsgák törzslapjainak nyilvántartása

Pest Megyei Kormányhivatal

https://far.nive.hu/kezdolap

A 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez vizsgáztatásra jogosult vizsgaelnökök névjegyzéke

Pest Megyei Kormányhivatal

https://far.nive.hu/kezdolap

Tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartása

Oktatási Hivatal

https://dari.oktatas.hu

Szakképzés Információs Rendszere (SZIR)

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

https://szir.nive.hu

Szakképzés Információs Rendszere (SZIR) - Publikus felület

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

https://szir.nive.hu/publikus

Harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó akkreditált kutatószervezetek nyilvántartása

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/kutatoszervezet/harmadik-orszagbeli

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók

Közbeszerzési Hatóság

https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok

Minősített ajánlattevők

Közbeszerzési Hatóság

https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/minositett-ajanlattevok

Szerződésszegések

Közbeszerzési Hatóság

https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek

Azon döntőbizottsági, vagy annak felülvizsgálata esetén jogerős bírósági határozatok száma és a határozathozatal napja, amely meglapozhatja a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizárást

Közbeszerzési Hatóság

https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont

Közreműködő szervezetek névjegyzéke

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/kozremukodo_szervezetek

Megbízható adózók

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/megbizhato_adozok

Adóalanyok lekérdezése

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

ÁFA alanyok lekérdezése

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/afaalanyok

Csoportos áfaalanyok

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/csoportos_afaalanyok

Egyéni vállalkozók bevallási adatai [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 262. §-a]

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/egyeni_vallakozok_bevallasi_adatai

Afa bevallást be nem nyújtó

adózók listája [Art. 266. § 1) pontja]

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/Afa_bevallast_be_nem_nyujto

Egyéb szervezetek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/egyebszerv

Fészekrakó program

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/feszekrako_program

Ingatlannal rendelkező társaságok

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/ingatlannal_rendelkezo_tarsasagok

Nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózók adatbázisa

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett

Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/szingatlan

Tevékenységlekérdező és TEAOR-kalkulátor

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/tevekenysegeklekerdezes

FATCA Egyezmény szerinti pénzügyi intézmények

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/FATCA_egyezmeny_szerinti_penzugyi_intezmenyek

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/G. §- a szerinti pénzügyi intézmények

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/Aktv_43_G_szerinti_penzugyi_intezmenyek

Adóhiányosok, hátralékosok,

végrehajtás alattiak

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista

A jelentős összegű adóhiánnyal rendelkező adózók adatbázisa

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/adohianyos_leker

Archív listák (Art. 264. §-a)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/archiv_listak

Végrehajtási eljárás alatt álló adózók listája

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/vegrehajtas_alattiak

Szankciósjelleggel törölt adószámok

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/felfuggeszt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz teljesítendő bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/bejelentkezesi_kotelezettseget_elmulaszto_adozok

Alkalmazottakat bejelentés nélkül foglalkoztatók

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett

Bírósági eljárási illeték utólagos elszámolása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/birosagi_eljarasi_illetek_utolagos_elszamolasa

Köztartozásmentes adózók

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes

Nyomdai sorszámintervallumok igénylése és lekérdezése

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/szigoru

Kézbesítési fikcióval érintett (kézbesítettnek minősülő) papír alapú iratok

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/kezbesitesi_fikcioval_erintett_p-iratok

Kézbesítési fikcióval érintett (kézbesítettnek minősülő) elektronikus iratok

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/kezbesitesi_fikcioval_erintett_e-iratok

Pénztárgép üzembe helyezési kódok

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/PTG_uezmbe_helyezesi_kodok

Pénztárgép, taxaméter szervizek adatai

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/penztargep_taxameter_szervizek

Műszerészi igazolványok, plombanyomók adatai

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/muszeresz_igazolvany_adatok

Engedélyes, illetve nyilvántartásba vett jövedéki alanyok

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/jovedekei_engedelyesek_1417768231425

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/vamhat_engedelyes_dohanyboltok_1417768186390

Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/Dohanygyartmanyok

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/A. §-a szerinti nyilvántartás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/reklamado_nyilvantartas

Automata berendezések adatai

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/elemiszer_ertekesites

Pénzügyi számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatást érintő közzétételek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/Penzugyi_szamlak_adatszolgaltatas_20160115

Banki közreműködés utólagos

adófizetésben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/Banki_kozremukodes_utolagos_adofizetesben

Kizárt civil kedvezményezettek 2020

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kizart_civil_2020

Technikai számos kedvezményezettek 2020

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/egyszaz_tszam_2020

Regisztrált (felajánlásra jogosult) civil kedvezményezettek 2020

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2020

Kimutatások és elszámolások

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kimutatasok_elszamolasok

Kiutalásban részesült civil kedvezményezettek 2019

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kimutatasok_elszamolasok/egyszaz_kiut_2019

Egyházak, kiemelt költségvetési előirányzatok

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kimutatasok_elszamolasok/egyhazak_kiemelt_koltsegvetesi_eloiranyzatok

Civil kedvezményezettek elszámolásai ('KOZ jelű közlemények)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kimutatasok_elszamolasok/civil_kedv_elszam

Engedélyesek frissített listája

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/engedelyesek_frissitett_listaja

Eltulajdonított tárgyak

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/eltulajdonitott_targyak

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

Adókötelezettségek (beleértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket is), a költségvetési támogatási igényt és az ezekkel kapcsolatos befizetéseket és kiutalásokat, átvezetéseket nyilvántartó adószámla

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/adoszamla

Működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatókról, intézményekről vezetett nyilvántartás

Magyar Államkincstár

https://mukeng.nrszh.hu/mukeng/

Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások nyilvántartása

Magyar Államkincstár

https://ptr.nrszh.hu/ptell/

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak, komplex minősítésének, szakvéleményeinek nyilvántartása

Magyar Államkincstár

https://idp.nrszh.hu/idp/

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)

Magyar Államkincstár

http://mepar.hu/

A költségvetési szervekről, a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről szóló törzskönyvi nyilvántartás

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv

Egységes Szociális nyilvántartás

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/cstinfo

Védetté nyilvánított kulturális javak nyilvántartása

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu/

Magyarország területén jogellenesen eltulajdonított, valamint a Magyarországról jogtalanul kivitt vagy ilyen módon behozott kulturális javak nyilvántartása

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu/

Jogellenesen kivitt kulturális javak nyilvántartása

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu:8085/statikus-1.html

Kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről (jogi immunitásáról) szóló tanúsítványok nyilvántartása

Miniszterelnökség

https://oroksegvedelem.kormany.hu/hirdetmenyek

Ideiglenesen védetté nyilvánított kulturális javak nyilvántartása

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu/

Nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemények nyilvántartása

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu:8085/statikus-7.html

Közérdekű kulturális értékek nyilvántartása

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu:8085/statikus-8.html

Védettség alól feloldott kulturális javak nyilvántartása

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu:8085/statikus-6.html

Földmérő igazolványokról vezetett nyilvántartás

Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

http://uj.lechnerkozpont.hu/oldal/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja

Alappontos és Államhatár munkák minősített munkavégzéseiről vezetett nyilvántartás

Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/foldmerok/beszallitoi_lista.php

ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) általános tájékoztatási felület, ügyek nyilvános adatai

Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

https://www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/ProcessList

E-tanúsítás (Épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása)

Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

https://entan.e-epites.hu/

Védett ingatlanok

Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

https://oroksegvedelem.e-epites.hu/