Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van

KÉ 2020. évi 181. szám, 2020. szeptember 17.

A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-ának (10) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló hatályos egyezménye van. Az egyes országok nevének felsorolásánál a megállapodás címét (tárgyát), szövege végleges megállapításának (aláírásának) idejét, helyét, a megállapodás hatályba lépésének idejét és a kihirdető jogszabály számát tüntettük fel.

A Kbt. 62. §-a (1) bekezdése k) pontjának ka) alpontja alapján a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén. E rendelkezés alapján tehát az ajánlatkérőknek meg kell vizsgálniuk, hogy a kérdéses ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő EU, EGT, OECD, GPA tagállamban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében rendelkezik-e adóilletőséggel (lásd a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatóját a hivatkozott országok listájáról). Amennyiben nem, akkor ellenőrizniük kell, hogy a kérdéses országgal Magyarországnak van-e hatályos kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye.

Fentiek alapján jelen útmutatóban azokat a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményekben részes államokat soroltuk fel először, melyek az EU-nak, EGT-nek, OECD-nek, GPA-nek nem tagállamai, illetve nem tartoznak az EUMSZ 198. cikkében említett országok és területek közé sem. Ezt követően tájékoztatásul azt is közzétesszük, hogy az EU, EGT, OECD, GPA tagállamok, illetve az EUMSZ 198. cikkében említett országok és területek közül melyek kötöttek e tárgyban egyezményt Magyarországgal , ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ez utóbbi országok esetében az egyezmények meglétének vizsgálatára nincs szükség a közbeszerzési eljárásokban.

Ország

Megállapodás címe

Aláírás ideje, helye

Hatályba lépés

Kihirdető jogszabály

Albánia

Megállapodás a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem és vagyonadók területén

1992.11.14., Tirana

1995.12.21.

1996. évi XCI. törvény

Azerbajdzsán

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsáni Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén

2008.02.18.,      Budapest

2008.12.15.

2008. évi LXXXIX. törvény

Bahrein

Egyezmény Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról.

2014. február 24., Manama

2015. 06. 19.

2014. évi XLIX. törvény

Belarusz Köztársaság

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén

2002.02.19.,        Budapest

2004.06.24.

2004. évi CXII. törvény

Bosznia és Hercegovina

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén

1985.10.17., Budapest

1988.01.01.

1988. évi 6. tvr.

Brazília

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére, és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

1986.06.20.,     Budapest

1990.07.13.

1992. évi XXVII. törvény

Dél-Afrikai Köztársaság

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Dél-Afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén

1994.03.04.,      Budapest

1996.05.04.

1999. évi VII. törvény

Egyesült Arab Emírségek

Egyezmény Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

2013.04.30.,       Dubai

2013. 10.22.

2013. évi CLXI. törvény

Egyiptom

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

1991.11.05.,       Kairó

1994.05.22.

1995. évi XVII. törvény

Fülöp-szigetek

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigetek Köztársasága között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

1997.06.13.,        Budapest

1998.06.07.

2000. évi XVII. törvény

Georgia (Grúzia)

A Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény

2012.02.16., Budapest

2012.05.13.

2012. évi XIV. törvény

India

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

2003.11.03.,        Új-Delhi

2005.03.03.

2005. évi CXLIV. törvény

Indonézia

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

1989.10.19.,        Jakarta

1993.02.14.

1999. évi X. törvény

Katar

A Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásnak megakadályozásáról szóló egyezmény

2012.01.18., Budapest

2012.04.21.

2012. évi XV. törvény

Kazahsztán

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem és a vagyonadók területén

1994.12.07.,        Budapest

1996.03.03.

1999. évi XIV. törvény

Kína

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

1992.06.17.,      Peking

1994.12.31.

1999. évi XV. törvény

Koszovó

Egyezmény Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén

2013.10.03.        Pristina

2013.11.22.

2013. CLXXXVII. törvény

Kuvait

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására

1994.01.17.,        Kuwait

1994.12.21.

1999.évi XVI. törvény

Az 1994. január 17-én aláírt egyezményt módosító Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására

2001.12.09.,         Kuwait

2003.05.06.

2003. évi LXX. törvény

Liechtenstein

Egyezmény a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

2015. június 29., Vaduz

2015. december 24.

2015. évi CL. törvény

Macedónia

Egyezmény a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén

2001.04.13.,        Szkopje

2002.03.14.

2002. évi XXXV. törvény

Malaysia

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

1989.05.22.        Budapest

1992.12.25.

1993. évi LX. törvény

Marokkó

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

1991.12.12.,        Rabat

2000.08.20.

2002. évi VIII. törvény

Moldova

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén

1995.04.19.,       Budapest

1996.08.16.

1999. évi XVIII. törvény

Mongólia

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem és a vagyonadók területén

1994.09.13.,       Ulánbátor

1998.04.14.

2000. évi LXXXII. törvény

Orosz Föderáció

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén

1994.04.01.,      Budapest

1997.11.03.

1999. évi XXI. törvény

Pakisztán

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Pakisztán Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén

1992.02.24.,       Islamabad

1994.02.06.

1996. évi II. törvény

San Marino

Egyezmény a Magyar Köztársaság és San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén

2009.09.15.,        Róma

2010.12.03.

2010. évi CXXXII. törvény

Szaúd-Arábia

Egyezmény Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén

2014. március 23., Rijád

2015. május 1.

2014. évi LII. törvény

Szerbia

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók és vagyonadók területén

2001.06.20.,        Budapest

2002.12.13.

2003. évi XXV. törvény

Thaiföld

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

1989.05.18.,      Bangkok

1989.12.15.

13/1990. (VII.25.) Korm. rendelet

Tunézia

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén

1992.10.22.,       Tunisz

1997.07.19.

1999. évi XXVIII. törvény

Ukrajna

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén

1995.05.19.,       Kijev

1996.06.24.

1999. évi XXX. törvény

Uruguay

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén

1988.10.25.,       Montevideo

1993.08.13.

1999. évi XXXI. törvény

Üzbegisztán

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén

2008.04.17.,        Taskent

2009.01.29.

2008. évi XC. törvény

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv

2014.11.25.,      Budapest

2015. 06. 17.

2015. évi XXVIII. törvény

Vietnam

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

1994.08.26.,       Budapest

1995.06.30.

1996. évi CII. törvény

Az Európai Unió tagállamaival kötött egyezmények

Ország

Megállapodás címe

Aláírás ideje, helye

Hatályba lépés

Kihirdető jogszabály

Ausztria

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén

1975.02.25.,        Bécs

1976.02.11.

1976. évi 2. tvr.

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a hagyatéki és az öröklési adók területén

1975.02.25.,        Bécs

1976.02.11.

1976. évi 1. tvr.

Belgium

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén

1982.07.19.,        Budapest

1984.02.25.

20/1984. (IV.18.) MT. rendelet

Bulgária

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén

1994.06.08.,        Budapest

1995.09.07.

1996. évi XCII. törvény

Ciprus

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén

1981.11.30.,      Budapest

1982.11.24.

1982/82. (XII.29.) MT. rendelet

Csehország

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a jövedelem és vagyonadók területén a kettős adóztatás és az adóztatás kijátszásának elkerüléséről

1993.01.14.,       Prága

1994.12.27.

1996. évi XCIII. törvény

Dánia

A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény

2011.04.27.,

Budapest

2012. június 19.

2011. évi LXXXIII. törvény

Egyesült Királyság

A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény

2011.09.07.,       Budapest

2011.12.28.

2011. évi CXLIV. törvény

Észtország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén

2002.09.11.,        Budapest

2004.07.05.

2004. évi CXXVIII. törvény

Finnország

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén

1978.10.25.,        Budapest

1981.07.24.

66/1981 (XII.16) MT. rendelet

Franciaország

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadó területén

1980.04.28.,        Párizs

1981.12.01.

65/1981  (XII.16.) MT. rendelet

Görögország

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén

1983.05.25.,      Budapest

1985.02.17.

33/1985.  (VII.1.) MT. rendelet

Hollandia

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén

1986.06.05.,      Hága

1987.09.17.

10/1988.  (III.10.) MT. rendelet

Horvátország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén

1996.08.30., Barcs

1998.05.08.

2000. évi XVIII. törvény

Írország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

1995.04.25.,       Dublin

1996.12.05.

1999. évi XI. törvény

Lengyelország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén

1992.09.23.,       Budapest

1995.09.10.

1996.évi XCV. törvény

Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten 1992.09.23-án aláírt Egyezmény Módosításáról

2000.06.27.,      Varsó

2002.05.01.

2002. évi XXVII. törvény

Lettország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén

2004.05.14.,       Riga

2004.12.22.

2004. évi CXXX. törvény

Litvánia

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén

2004.05.12.,       Vilnius

2004.12.22.

2004. évi CXXIX. törvény

Luxemburg

Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény

2015.03.10.        Brüsszel

2017.01.26.

2015. évi XCI. törvény

Málta

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről

1991.08.06.        Budapest

1992.11.29.

1993. évi LXVII. törvény

Németország

Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi forgalomban résztvevő közúti járművek adóztatásáról

1981.02.12.,        Budapest

1982.06.12.

33/1982 (VIII.11.) MT. rendelet

A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2011.02.28.        Budapest

2011.12.30.

2011. LXXXIV. törvény

Olaszország

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

1977.05.16.,       Budapest

1980.12.02.

53/1980. (XII.12.) MT. rendelet

Portugália

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

1995.05.16.,        Lisszabon

1999.02.22.

2000. évi XIX. törvény

Románia

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Román Népköztársaság között az egyenes adók, valamint az öröklési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítás tárgyában

1948.08.28.,        Budapest

1949.10.02.

1949. évi 16. tvr. és

309119/1949 (XII.29.) II/a. PM rendelet a végrehajtásról

Megállapodás a Magyar Köztársaság és Románia között kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén

1993.09.16.,        Bukarest

1995.12.14.

1996. évi XCIX. törvény

Spanyolország

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén. + Álláspont területi hatályról

1984.07.09.,      Madrid

1988.03.10.

12/1988. (III.10.) MT rendelet

Svédország

Egyezmény a Magyar Királyság és a Svéd Királyság között az egyenes adók területén a kettős adóztatás elhárításáról

1936.06.17.,       Budapest

1938.01.01.

1937. évi XXV. Törvénycikk

Egyezmény a Magyar Királyság és a Svéd Királyság között az örökösödési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása céljából

1936.11.20.,        Budapest

1938.01.01.

1937. évi XXVI. Tv.

Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók és a tőkejövedelmek tekintetében

1981.10.12.,      Stockholm

1982.08.15.

55/1982. (X.22.) MT. rendelet

Szlovákia

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén

1994.08.05.,        Pozsony

1995.12.21.

1996. évi C. törvény

Szlovénia

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén

2004.08.26.,        Budapest

2005.12.23.

2005. évi CXLVI. törvény

Európai Unió

A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló, 1990.07.23-án aláírt Egyezmény

1990.07.23., Brüsszel

2006.06.01.

2006. évi XXXVI. törvény

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) EU-n kívüli tagállamaival kötött egyezmények

Ország

Megállapodás címe

Aláírás ideje, helye

Hatályba lépés

Kihirdető jogszabály

Izland

Megállapodás a Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására

2005.11.23.,        Budapest

2006.02.07.

2005. évi CXLV. törvény

Norvégia

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén

1980.10.21.,        Oslo

1981.09.20.

67/1981. (XII.16.) MT. rendelet

Az OECD azon tagállamaival kötött egyezmények, melyek az Európai Uniónak, illetve az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállamai

Ország

Megállapodás címe

Aláírás ideje, helye

Hatályba lépés

Kihirdető jogszabály

Ausztrália

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

1990.11.29.,      Canberra

1992.04.10.

1993. évi XXXVI. törvény

Egyesült Államok

Egyezmény a Magyar Népköztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozásra a jövedelemadók területén

1979.02.12.,        Washington

1979.09.18.

49/1979. (XII.6.) MT. rendelet

Izrael

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Izraeli Állam Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók tekintetében

1991.05.14.,        Jeruzsálem

1992.11.14.

1993. évi LXIII. törvény

Japán

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és Japán között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén

1980.02.13.,        Budapest

1980.10.25.

1980. évi 18. tvr.

Kanada

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén

1992.04.15.,        Budapest

1994.10.01.

1995. évi XVI. törvény

Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között 1992. április 15-én aláírt adóztatási egyezményhez

1994.05.03.,        Budapest

1996.04.16.

1999. évi XII. törvény

Koreai Köztársaság

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

1989.03.29.,       Budapest

1990.01.30.

1992. évi XXVIII. törvény

Mexikó

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

2011.06.24.,        Mexikóváros

2011. 12.31.

2011. évi CXLV. tv.

Svájc

Egyezmény Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről

2013.09.12.,        Budapest

2014.11.09.

2013. évi CLXIII. törvény

Törökország

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén

1993.03.10.,        Budapest

1995.11.09.

1996. évi CI. törvény

A Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásában részes, a fentiekben fel nem sorolt államokkal kötött egyezmények

Hongkong

Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény

2010.05.12.,      Budapest

2011.02.23.

2010. évi CXXIX. törvény

Montenegró

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók és vagyonadók területén

2001.06.20.,        Budapest

2002.12.13.

2003. évi XXV. törvény

Örményország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Örmény Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén

2009.11.09.,       Budapest

2010.10.26.

2010. évi X. törvény

Szingapúr

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén + Kiegészítő jegyzőkönyv

1997.04.17.,        Szingapúr

1998.12.18.

2000. évi XXI. törvény

Tajvan

Egyezmény a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpeji Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

2010.04.19.,       Budapest

2010.12.29.

2010. évi CXXXIII. törvény

Irán

Megállapodás Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

2015.11.30., Teherán

2016.12.30.

2016. évi IV. törvény

Omán

Egyezmény Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

2016.11.02., Maszkat

2017.03.18.

2016. évi CLXXVII. törvény

Türkmenisztán

Egyezmény Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

2016.06.01., Budapest

2016.11.19.

2016. évi XCVI. törvény