Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-ának (10) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló hatályos egyezménye van. Az egyes országok nevének felsorolásánál a megállapodás címét (tárgyát), szövege végleges megállapításának (aláírásának) idejét, helyét, a megállapodás hatályba lépésének idejét és a kihirdető jogszabály számát tüntettük fel.

A Kbt. 62. §-a (1) bekezdése k) pontjának ka) alpontja alapján a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén. E rendelkezés alapján tehát az ajánlatkérőknek meg kell vizsgálniuk, hogy a kérdéses ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő EU, EGT, OECD, GPA tagállamban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében rendelkezik-e adóilletőséggel (lásd a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatóját a hivatkozott országok listájáról). Amennyiben nem, akkor ellenőrizniük kell, hogy a kérdéses országgal Magyarországnak van-e hatályos kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye.

Fentiek alapján jelen útmutatóban azokat a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményekben részes államokat soroltuk fel először, melyek az EU-nak, EGT-nek, OECD-nek, GPA-nek nem tagállamai, illetve nem tartoznak az EUMSZ 198. cikkében említett országok és területek közé sem. Ezt követően tájékoztatásul azt is közzétesszük, hogy az EU, EGT, OECD, GPA tagállamok, illetve az EUMSZ 198. cikkében említett országok és területek közül melyek kötöttek e tárgyban egyezményt Magyarországgal, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ez utóbbi országok esetében az egyezmények meglétének vizsgálatára nincs szükség a közbeszerzési eljárásokban.

Ország Megállapodás címe Aláírás ideje, helye Hatálybalépés Kihirdető jogszabály
Albánia Megállapodás a Magyar
Köztársaság és az Albán Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a
jövedelem és vagyonadók területén
1992.11.14., Tirana 1995.12.21. 1996. évi XCI. törvény
Andorra Egyezmény Magyarország
és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról
2021.10.08., Andorra La Vella 2022.12.08. 2022. évi XXXIII. törvény
Azerbajdzsán Egyezmény a Magyar
Köztársaság és az Azerbajdzsáni Köztársaság között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-
és vagyonadók területén
2008.02.18.,     
Budapest
2008.12.15. 2008. évi LXXXIX. törvény
Bahrein Egyezmény
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a jövedelemadók
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról.
2014.
február 24., Manama
2015. 06. 19. 2014.
évi XLIX. törvény
Belarusz Köztársaság Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-
és a vagyonadók területén
2002.02.19.,        Budapest 2004.06.24. 2004.
évi CXII. törvény
Bosznia és Hercegovina Egyezmény
a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén
1985.10.17.,
Budapest
1988.01.01. 1988.
évi 6. tvr.
Brazília Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya
között a kettős adóztatás elkerülésére, és az adóztatás kijátszásának
megakadályozására a jövedelemadók területén
1986.06.20.,     Budapest 1990.07.13. 1992.
évi XXVII. törvény
Dél-Afrikai Köztársaság Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Dél-Afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás
elkerüléséről a jövedelemadók területén
1994.03.04.,
     Budapest
1996.05.04. 1999.
évi VII. törvény
Egyesült Arab Emírségek Egyezmény
Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a
jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról
2013.04.30.,       Dubai 2013. 10.22. 2013.
évi CLXI. törvény
Egyiptom Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya
között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelemadók területén
1991.11.05.,       Kairó 1994.05.22. 1995.
évi XVII. törvény
Fülöp-szigetek Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigetek Köztársasága között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a
jövedelemadók területén
1997.06.13.,        Budapest 1998.06.07. 2000.
évi XVII. törvény
Georgia (Grúzia) A
Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a
vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény
2012.02.16.,
Budapest
2012.05.13. 2012.
évi XIV. törvény
India Egyezmény
a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a
jövedelemadók területén
2003.11.03.,        Új-Delhi 2005.03.03. 2005.
évi CXLIV. törvény
Indonézia Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a
kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelemadók területén
1989.10.19.,        Jakarta 1993.02.14. 1999.
évi X. törvény
Irak Magyarország
Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-
és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény
2016.11.22.,
Budapest
2021.05.06. 2017.
évi IX. törvény
Katar A
Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásnak
megakadályozásáról szóló egyezmény
2012.01.18.,
Budapest
2012.04.21. 2012.
évi XV. törvény
Kazahsztán Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás
elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem és a
vagyonadók területén
1994.12.07.,        Budapest 1996.03.03. 1999.
évi XIV. törvény
Kína Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a
kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására
a jövedelemadók területén
1992.06.17.,      Peking 1994.12.31. 1999.
évi XV. törvény
Kirgizisztán Megállapodás
Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés
megakadályozásáról
2020.09.29.,
Budapest
2021.09.18. 2020.
évi CXVI. törvény
Koszovó Egyezmény
Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-
és a vagyonadók területén
2013.10.03.        Pristina 2013.11.22. 2013.
CLXXXVII. törvény
Kuvait Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére
a jövedelem- és vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására
1994.01.17.,        Kuwait 1994.12.21. 1999.évi
XVI. törvény
Az
1994. január 17-én aláírt egyezményt módosító Jegyzőkönyv a Magyar
Köztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között a kettős adóztatás
elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik
előmozdítására
2001.12.09.,         Kuwait 2003.05.06. 2003.
évi LXX. törvény
Liechtenstein Egyezmény
a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a
vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról
2015.
június 29., Vaduz
2015. december 24. 2015.
évi CL. törvény
Macedónia Egyezmény
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók
területén
2001.04.13.,        Szkopje 2002.03.14. 2002.
évi XXXV. törvény
Malaysia Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős
adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a
jövedelemadók területén
1989.05.22.        Budapest 1992.12.25. 1993.
évi LX. törvény
Marokkó Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős
adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a
jövedelemadók területén
1991.12.12.,       
Rabat
2000.08.20. 2002. évi VIII. törvény
Moldova Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére
és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók
területén
1995.04.19.,      
Budapest
1996.08.16. 1999. évi XVIII. törvény
Mongólia Egyezmény a Magyar
Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem és a vagyonadók
területén
1994.09.13.,      
Ulánbátor
1998.04.14. 2000. évi LXXXII. törvény
Orosz Föderáció Egyezmény a Magyar
Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a
jövedelem- és vagyonadók területén
1994.04.01.,     
Budapest
1997.11.03. 1999. évi XXI. törvény
Pakisztán Egyezmény a Magyar
Köztársaság és Pakisztán Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás
elkerüléséről a jövedelemadók területén
1992.02.24.,      
Islamabad
1994.02.06. 1996. évi II. törvény
Jegyzőkönyv Magyarország
és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban,1992.02.24. napján aláírt egyezmény módosításáról
2020.07.14., Islamabad 2021.04.16. 2020. évi CIII. törvény
San Marino Egyezmény a Magyar
Köztársaság és San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről
a jövedelemadók területén
2009.09.15.,        Róma 2010.12.03. 2010. évi CXXXII. törvény
Szaúd-Arábia Egyezmény Magyarország
Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-
és vagyonadók területén
2014. március 23., Rijád 2015. május 1. 2014. évi LII. törvény
Szerbia Megállapodás a Magyar
Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti a kettős adóztatás
elkerüléséről a jövedelemadók és vagyonadók területén
2001.06.20.,       
Budapest
2002.12.13. 2003. évi XXV. törvény
Thaiföld Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a
jövedelemadók területén
1989.05.18.,     
Bangkok
1989.12.15. 13/1990. (VII.25.) Korm. rendelet
Tunézia Szerződés a Magyar
Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről
a jövedelem- és vagyonadók területén
1992.10.22.,      
Tunisz
1997.07.19. 1999. évi XXVIII. törvény
Ukrajna Egyezmény a Magyar
Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók
területén
1995.05.19.,       Kijev 1996.06.24. 1999. évi XXX. törvény
Uruguay Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a
kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén
1988.10.25.,      
Montevideo
1993.08.13. 1999. évi XXXI. törvény
Üzbegisztán Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók területén
2008.04.17.,        Taskent 2009.01.29. 2008. évi XC. törvény
A Magyar Köztársaság
Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv
2014.11.25.,     
Budapest
2015. 06. 17. 2015. évi XXVIII. törvény
Vietnam Megállapodás a Magyar
Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a
jövedelemadók területén
1994.08.26.,      
Budapest
1995.06.30. 1996. évi CII. törvény

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) EU-n kívüli tagállamaival kötött egyezmények

Ország Megállapodás
címe
Aláírás
ideje, helye
Hatályba
lépés
Kihirdető
jogszabály
Izland Megállapodás a Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság
között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának
megakadályozására
2005.11.23.,       
Budapest
2006.02.07. 2005. évi CXLV. törvény
Norvégia Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság
kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók
területén
1980.10.21.,        Oslo 1981.09.20. 67/1981. (XII.16.) MT. rendelet

Az OECD azon tagállamaival kötött egyezmények, melyek az Európai Uniónak, illetve az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállamai

Ország Megállapodás
címe
Aláírás
ideje, helye
Hatályba
lépés
Kihirdető
jogszabály
Ausztrália Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős
adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a
jövedelemadók területén
1990.11.29.,     
Canberra
1992.04.10. 1993. évi XXXVI. törvény
Egyesült
Államok
Egyezmény a Magyar Népköztársaság kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásra a jövedelemadók területén
1979.02.12.,       
Washington
1979.09.18. 49/1979. (XII.6.) MT. rendelet
Izrael Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Izraeli Állam
Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának
megakadályozására a jövedelemadók tekintetében
1991.05.14.,       
Jeruzsálem
1992.11.14. 1993. évi LXIII. törvény
Japán Egyezmény a Magyar Népköztársaság és Japán között a kettős
adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén
1980.02.13.,       
Budapest
1980.10.25. 1980. évi 18. tvr.
Kanada Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya
között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának
megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén
1992.04.15.,       
Budapest
1994.10.01. 1995. évi XVI. törvény
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya
között 1992. április 15-én aláírt adóztatási egyezményhez
1994.05.03.,       
Budapest
1996.04.16. 1999. évi XII. törvény
Koreai
Köztársaság
Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai
Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás
kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén
1989.03.29.,      
Budapest
1990.01.30. 1992. évi XXVIII. törvény
Mexikó Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok
között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
2011.06.24.,       
Mexikóváros
2011. 12.31. 2011. évi CXLV. tv.
Svájc Egyezmény Magyarország és a Svájci Államszövetség között a
jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről
2013.09.12.,       
Budapest
2014.11.09. 2013. évi CLXIII. törvény
Törökország Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság
Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén
1993.03.10.,       
Budapest
1995.11.09. 1996. évi CI. törvény

A Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásában részes, a fentiekben fel nem sorolt államokkal kötött egyezmények

Hongkong Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási
Területének Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
szóló egyezmény
2010.05.12.,     
Budapest
2011.02.23. 2010. évi CXXIX. törvény
Montenegró Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi
Köztársaság közötti a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók és
vagyonadók területén
2001.06.20.,       
Budapest
2002.12.13. 2003. évi XXV. törvény
Örményország Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Örmény Köztársaság között
a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén
2009.11.09.,      
Budapest
2010.10.26. 2010. évi X. törvény
Szingapúr Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság
között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelemadók területén + Kiegészítő jegyzőkönyv
1997.04.17.,       
Szingapúr
1998.12.18. 2000. évi XXI. törvény
Tajvan Egyezmény a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a
Magyarországi Tajpeji Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a
jövedelemadók területén
2010.04.19.,      
Budapest
2010.12.29. 2010. évi CXXXIII. törvény