Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-ának (10) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló hatályos egyezménye van. Az egyes országok nevének felsorolásánál a megállapodás címét (tárgyát), szövege végleges megállapításának (aláírásának) idejét, helyét, a megállapodás hatályba lépésének idejét és a kihirdető jogszabály számát tüntettük fel.

A Kbt. 62. §-a (1) bekezdése k) pontjának ka) alpontja alapján a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén. E rendelkezés alapján tehát az ajánlatkérőknek meg kell vizsgálniuk, hogy a kérdéses ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő EU, EGT, OECD, GPA tagállamban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében rendelkezik-e adóilletőséggel (lásd a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatóját a hivatkozott országok listájáról). Amennyiben nem, akkor ellenőrizniük kell, hogy a kérdéses országgal Magyarországnak van-e hatályos kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye.

Fentiek alapján jelen útmutatóban azokat a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményekben részes államokat soroltuk fel először, melyek az EU-nak, EGT-nek, OECD-nek, GPA-nek nem tagállamai, illetve nem tartoznak az EUMSZ 198. cikkében említett országok és területek közé sem. Ezt követően tájékoztatásul azt is közzétesszük, hogy az EU, EGT, OECD, GPA tagállamok, illetve az EUMSZ 198. cikkében említett országok és területek közül melyek kötöttek e tárgyban egyezményt Magyarországgal, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ez utóbbi országok esetében az egyezmények meglétének vizsgálatára nincs szükség a közbeszerzési eljárásokban.

Ország Megállapodás címe Aláírás ideje, helye Hatálybalépés Kihirdető jogszabály
Albánia Megállapodás a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem és vagyonadók területén 1992.11.14., Tirana 1995.12.21. 1996. évi XCI. törvény
Andorra Egyezmény Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról 2021.10.08., Andorra La Vella 2022.12.08. 2022. évi XXXIII. törvény
Azerbajdzsán Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsáni Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén 2008.02.18.,     
Budapest
2008.12.15. 2008. évi LXXXIX. törvény
Bahrein Egyezmény Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról. 2014.
február 24., Manama
2015. 06. 19. 2014.
évi XLIX. törvény
Belarusz Köztársaság Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén 2002.02.19., Budapest 2004.06.24. 2004.
évi CXII. törvény
Bosznia és Hercegovina Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén 1985.10.17.,
Budapest
1988.01.01. 1988.
évi 6. tvr.
Brazília Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére, és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén 1986.06.20., Budapest 1990.07.13. 1992.
évi XXVII. törvény
Dél-Afrikai Köztársaság Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Dél-Afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén 1994.03.04., Budapest 1996.05.04. 1999.
évi VII. törvény
Egyesült Arab Emírségek Egyezmény Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról 2013.04.30., Dubai 2013. 10.22. 2013.
évi CLXI. törvény
Egyiptom Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén 1991.11.05., Kairó 1994.05.22. 1995.
évi XVII. törvény
Fülöp-szigetek Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigetek Köztársasága között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén 1997.06.13., Budapest 1998.06.07. 2000.
évi XVII. törvény
Georgia (Grúzia) A Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény 2012.02.16.,
Budapest
2012.05.13. 2012.
évi XIV. törvény
India Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén 2003.11.03., Új-Delhi 2005.03.03. 2005.
évi CXLIV. törvény
Indonézia Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén 1989.10.19., Jakarta 1993.02.14. 1999.
évi X. törvény
Irak Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény 2016.11.22.,
Budapest
2021.05.06. 2017.
évi IX. törvény
Katar A Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásnak megakadályozásáról szóló egyezmény 2012.01.18.,
Budapest
2012.04.21. 2012.
évi XV. törvény
Kazahsztán Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem és a vagyonadók területén 1994.12.07., Budapest 1996.03.03. 1999.
évi XIV. törvény
Kína Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén 1992.06.17., Peking 1994.12.31. 1999.
évi XV. törvény
Kirgizisztán Megállapodás Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról 2020.09.29.,
Budapest
2021.09.18. 2020.
évi CXVI. törvény
Koszovó Egyezmény Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén 2013.10.03., Pristina 2013.11.22. 2013.
CLXXXVII. törvény
Kuvait Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására 1994.01.17.,  Kuwait 1994.12.21. 1999.évi
XVI. törvény
Az 1994. január 17-én aláírt egyezményt módosító Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására 2001.12.09., Kuwait 2003.05.06. 2003.
évi LXX. törvény
Liechtenstein Egyezmény a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról 2015.
június 29., Vaduz
2015. december 24. 2015.
évi CL. törvény
Macedónia Egyezmény a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén 2001.04.13., Szkopje 2002.03.14. 2002.
évi XXXV. törvény
Malaysia Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén 1989.05.22., Budapest 1992.12.25. 1993.
évi LX. törvény
Marokkó Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén 1991.12.12.,       
Rabat
2000.08.20. 2002. évi VIII. törvény
Moldova Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén 1995.04.19.,      
Budapest
1996.08.16. 1999. évi XVIII. törvény
Mongólia Egyezmény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem és a vagyonadók területén 1994.09.13.,      
Ulánbátor
1998.04.14. 2000. évi LXXXII. törvény
Orosz Föderáció Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén 1994.04.01.,     
Budapest
1997.11.03. 1999. évi XXI. törvény
Pakisztán Egyezmény a Magyar Köztársaság és Pakisztán Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén 1992.02.24.,      
Islamabad
1994.02.06. 1996. évi II. törvény
Jegyzőkönyv Magyarország és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban,1992.02.24. napján aláírt egyezmény módosításáról 2020.07.14., Islamabad 2021.04.16. 2020. évi CIII. törvény
San Marino Egyezmény a Magyar Köztársaság és San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén 2009.09.15., Róma 2010.12.03. 2010. évi CXXXII. törvény
Szaúd-Arábia Egyezmény Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén 2014. március 23., Rijád 2015. május 1. 2014. évi LII. törvény
Szerbia Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók és vagyonadók területén 2001.06.20.,       
Budapest
2002.12.13. 2003. évi XXV. törvény
Thaiföld Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén 1989.05.18.,     
Bangkok
1989.12.15. 13/1990. (VII.25.) Korm. rendelet
Tunézia Szerződés a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén 1992.10.22.,      
Tunisz
1997.07.19. 1999. évi XXVIII. törvény
Ukrajna Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén 1995.05.19., Kijev 1996.06.24. 1999. évi XXX. törvény
Uruguay Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén 1988.10.25.,      
Montevideo
1993.08.13. 1999. évi XXXI. törvény
Üzbegisztán Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén 2008.04.17., Taskent 2009.01.29. 2008. évi XC. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv 2014.11.25.,     
Budapest
2015. 06. 17. 2015. évi XXVIII. törvény
Vietnam Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén 1994.08.26.,      
Budapest
1995.06.30. 1996. évi CII. törvény
Európai Unió tagállamaival kötött egyezmények
Ország Megállapodás
címe
Aláírás
ideje, helye
Hatálybalépés Kihirdető
jogszabály
Ausztria Egyezmény a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén 1975.02.25., Bécs 1976.02.11. 1976. évi 2. tvr.
Egyezmény a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a hagyatéki és az öröklési adók területén 1975.02.25., Bécs 1976.02.11. 1976. évi 1. tvr.
Belgium Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén 1982.07.19.,       
Budapest
1984.02.25. 20/1984. (IV.18.) MT. rendelet
Bulgária Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén 1994.06.08.,       
Budapest
1995.09.07. 1996. évi XCII. törvény
Ciprus Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén 1981.11.30.,     
Budapest
1982.11.24. 1982/82. (XII.29.) MT. rendelet
Csehország Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a jövedelem és vagyonadók területén a kettős adóztatás és az adóztatás kijátszásának elkerüléséről 1993.01.14., Prága 1994.12.27. 1996. évi XCIII. törvény
Dánia A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény 2011.04.27.,
 Budapest
2012. június 19. 2011. évi LXXXIII. törvény
Egyesült
Királyság
A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény 2011.09.07.,      
Budapest
2011.12.28. 2011. évi CXLIV. törvény
Észtország Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén 2002.09.11.,       
Budapest
2004.07.05. 2004. évi CXXVIII. törvény
Finnország Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén 1978.10.25.,       
Budapest
1981.07.24. 66/1981 (XII.16) MT. rendelet
Franciaország Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadó területén 1980.04.28.,       
Párizs
1981.12.01. 65/1981  (XII.16.) MT.
rendelet
Görögország Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén 1983.05.25.,     
Budapest
1985.02.17. 33/1985.  (VII.1.) MT.
rendelet
Hollandia Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén 1986.06.05., Hága 1987.09.17. 10/1988.  (III.10.) MT.
rendelet
Horvátország Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén 1996.08.30., Barcs 1998.05.08. 2000. évi XVIII. törvény
Írország Egyezmény a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén 1995.04.25.,      
Dublin
1996.12.05. 1999. évi XI. törvény
Lengyelország Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén 1992.09.23.,      
Budapest
1995.09.10. 1996.évi XCV. törvény
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten 1992.09.23-án aláírt Egyezmény Módosításáról 2000.06.27., Varsó 2002.05.01. 2002. évi XXVII. törvény
Lettország Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén 2004.05.14., Riga 2004.12.22. 2004. évi CXXX. törvény
A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltás 2018.01.01. 2020. CII. törvény
Litvánia Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén 2004.05.12.,      
Vilnius
2004.12.22. 2004. évi CXXIX. törvény
Luxemburg Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény 2015.03.10.       
Brüsszel
2017.01.26. 2015. évi XCI. törvény
Málta Egyezmény a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről 1991.08.06.       
Budapest
1992.11.29. 1993. évi LXVII. törvény
Németország Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi forgalomban résztvevő közúti járművek adóztatásáról 1981.02.12.,       
Budapest
1982.06.12. 33/1982 (VIII.11.) MT. rendelet
A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 2011.02.28.       
Budapest
2011.12.30. 2011. LXXXIV. törvény
Olaszország Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról 1977.05.16.,      
Budapest
1980.12.02. 53/1980. (XII.12.) MT. rendelet
Portugália Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén 1995.05.16.,       
Lisszabon
1999.02.22. 2000. évi XIX. törvény
Románia Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Román Népköztársaság között az egyenes adók, valamint az öröklési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítás tárgyában 1948.08.28.,       
Budapest
1949.10.02. 1949. évi 16. tvr. és
309119/1949 (XII.29.) II/a. PM rendelet a végrehajtásról
Megállapodás a Magyar Köztársaság és Románia között kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén 1993.09.16.,       
Bukarest
1995.12.14. 1996. évi XCIX. törvény
Spanyolország Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén. + Álláspont területi hatályról 1984.07.09., Madrid 1988.03.10. 12/1988. (III.10.) MT rendelet
Svédország Egyezmény a Magyar Királyság és a Svéd Királyság között az egyenes adók területén a kettős adóztatás elhárításáról 1936.06.17.,      
Budapest
1938.01.01. 1937. évi XXV. Törvénycikk
Egyezmény a Magyar Királyság és a Svéd Királyság között az örökösödési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása céljából 1936.11.20., Budapest 1938.01.01. 1937. évi XXVI. Tv.
Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók és a tőkejövedelmek tekintetében 1981.10.12., Stockholm 1982.08.15. 55/1982. (X.22.) MT. rendelet
Szlovákia Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén 1994.08.05.,       
Pozsony
1995.12.21. 1996. évi C. törvény
Szlovénia Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén 2004.08.26.,       
Budapest
2005.12.23. 2005. évi CXLVI. törvény
Európai
Unió
A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló, 1990.07.23-án aláírt Egyezmény 1990.07.23., Brüsszel 2006.06.01. 2006. évi XXXVI. törvény
Európai Gazdasági Térség (EGT) EU-n kívüli tagállamaival kötött egyezmények
Ország Megállapodás
címe
Aláírás
ideje, helye
Hatályba
lépés
Kihirdető
jogszabály
Izland Megállapodás a Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására 2005.11.23.,       
Budapest
2006.02.07. 2005. évi CXLV. törvény
Norvégia Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén 1980.10.21., Oslo 1981.09.20. 67/1981. (XII.16.) MT. rendelet
Az OECD azon tagállamaival kötött egyezmények, melyek az Európai Uniónak, illetve az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállamai
Ország Megállapodás
címe
Aláírás
ideje, helye
Hatályba
lépés
Kihirdető
jogszabály
Ausztrália Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén 1990.11.29.,     
Canberra
1992.04.10. 1993. évi XXXVI. törvény
Egyesült
Államok[1]
Egyezmény a Magyar Népköztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozásra a jövedelemadók területén 1979.02.12.,       
Washington
1979.09.18. 49/1979. (XII.6.) MT. rendelet
Izrael Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Izraeli Állam Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók tekintetében 1991.05.14.,  Jeruzsálem 1992.11.14. 1993. évi LXIII. törvény
Japán Egyezmény a Magyar Népköztársaság és Japán között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén 1980.02.13.,       
Budapest
1980.10.25. 1980. évi 18. tvr.
Kanada Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén 1992.04.15.,       
Budapest
1994.10.01. 1995. évi XVI. törvény
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között 1992. április 15-én aláírt adóztatási egyezményhez 1994.05.03.,       
Budapest
1996.04.16. 1999. évi XII. törvény
Koreai
Köztársaság
Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén 1989.03.29.,      
Budapest
1990.01.30. 1992. évi XXVIII. törvény
Mexikó Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról 2011.06.24.,       
Mexikóváros
2011. 12.31. 2011. évi CXLV. tv.
Svájc Egyezmény Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről 2013.09.12.,       
Budapest
2014.11.09. 2013. évi CLXIII. törvény
Törökország Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén 1993.03.10.,       
Budapest
1995.11.09. 1996. évi CI. törvény

[1] Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország közötti egyezmény 2024. január 1-től hatálytalan.