Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Eljárásfajták

A beszerzés tárgya és becsült értéke alapján határozható meg az alkalmazandó eljárás típusa.

A közbeszerzési eljárás lehet

a) nyílt eljárás,

b) meghívásos eljárás,

c) innovációs partnerség,

d) tárgyalásos eljárás,

e) versenypárbeszéd,

f) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 49. §(1) bek.)

Közbeszerzési Szemle 2017/11. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd: hasonlóságok és különbözőségek
Közbeszerzési Szemle 2016/6. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 4. kérdés
A témáról bővebben: Közbeszerzési Szemle 2016/11. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 8. kérdés

← vissza az alfogalmakhoz

Versenypárbeszéd

Versenypárbeszéd ugyanazokban az esetekben alkalmazható, mint amely esetekben tárgyalásos eljárás lefolytatására nyílik lehetőség. Ajánlatkérő tehát a Kbt. 85. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén szabadon dönthet arról, hogy tárgyalásos eljárást, avagy versenypárbeszédet kíván-e lefolytatni.

Valamennyi érdekelt gazdasági szereplő jogosult részvételi jelentkezést benyújtani versenypárbeszéd során. Ajánlatkérő az általa kiválasztott részvételre jelentkezőkkel folytatja le később a konzultációt, akik a párbeszédet megelőzően megoldási javaslatot nyújtanak be. A konzultáció célja a beszerzés tárgyának pontos meghatározása, körülírása, amely alapján a kiválasztott részvételre jelentkező később ajánlatot nyújthat be.