Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Panaszkodj időben! Complain in good time!

A PPN iránymutatása azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott diszkriminatív eszközökkel megakadályoztak abban, hogy külföldi piacokon versenyezhessenek: a diszkrimináció gyanúját időben ki kell vizsgálni!

A közbeszerzési eljárások panaszmegoldó rendszerét kínálja a PPN, a bürokrácia nyűgje nélkül.

A PPN-kapcsolattartók teljes listája valamennyi résztvevő országban, illetve a tagországok PPN-honlapjainak listája ezen az oldalon található meg.

Hogyan tud a PPN segíteni – példák

A következő példák valódi eseteken alapulva bemutatnak néhány tipikus problémát, melyekkel a más tagországokban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokban résztvevő ajánlattevőknek kell szembenézniük.

 • Indokolatlan igazoláskérés?
  Egy dán ajánlattevő információs technológiai szolgáltatások nyújtására tesz ajánlatot valamely másik országban és az előminősítési eljárások részeként megküldi a Dán Kereskedelmi és Társasági Hatóság által kiállított „serviceattest”-et (egy nyomtatványt, mely valamennyi információt és nyilatkozatot tartalmaz a hatóságoktól a közbeszerzés eljárásokhoz). A „serviceattest”-et angolul adja be, mely megerősíti, hogy a dán társaság eleget tett valamennyi adó- és járulékfizetési kötelezettségének. A „serviceattest” becsatolása ellenére a külföldi ajánlatkérő azt állítja, hogy az adófizetési kötelezettséggel kapcsolatban Dániában kiállított igazolás nem elegendő. E további követelmény jogellenes és így megsemmisítendő.
 • A kereskedelemmel szemben fennálló technikai akadályok?
  Egy társaság részt kíván venni valamely más országban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban. A társaság észleli, hogy a dokumentáció megköveteli, hogy egyes részeket egy meghatározott szolgáltatótól kell megrendelni. Ez a gyakorlat diszkriminatív és illegális.
 • Kötelezettség az ajánlattevők meghívására?
  Az ajánlatkérő karbantartási és javítási szolgáltatásokat kíván beszerezni. E szolgáltatások értéke meghaladja az EU irányelvben rögzített értékhatárt. Ennek megfelelően az ajánlatkérőnek közbeszerzési eljárást kellene lefolytatnia, összhangban az irányelvben rögzített szabályokkal. Ugyanakkor az ajánlatkérő úgy dönt, hogy néhány társasággal ajánlattételi felhívás megjelentetése nélkül lép kapcsolatba, mely kizárja az érdekelt külföldi társaságot a versenyből. Ez ellentétes a közbeszerzési szabályokkal.

A PPN eljárása gyorsan képes biztosítani, hogy a sérelmet szenvedett ajánlattevőket ne akadályozzák meg abban, hogy részt vehessenek az egyenlő elbánás elvének megfelelően a közbeszerzési eljárásokban. Ezt az informális rendszert három éven keresztül sikeresen teszteltük, és az Európai Bizottság is teljes mértékben támogatja azt. A Hálózat tagjai által vizsgált ügyek száma folyamatosan nő (2005. március 1-jéig mintegy 50). A lendület csak növekszik a rendszer szélesebb körben történő publikálásával és ismertségének elterjedésével.

Amennyiben a párbeszéd során a PPN nem oldja meg a problémát, az érintett vállalkozás dönthet, hogy igénybe kíván-e venni valamely formális jogorvoslati rendszert, vagy a SOLVIT rendszert. A PPN mechanizmusát a szerződéskötést megelőzően lehet használni. A PPN kiegészíti a Bizottság SOLVIT rendszerét és a formális jogorvoslati eljárásokat. A következő „ A panasz benyújtásának módja ” részben ismertetjük e nyitva álló lehetőségeket.

Megjegyzés: A panasz benyújtása a PPN kapcsolattartónál nem eredményezi a közbeszerzési eljárás, vagy a formális jogorvoslati eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidők felfüggesztését. Fontos, hogy ezt szem előtt tartsák, különösen azok az ajánlattevők, akik kötelező ideiglenes intézkedés meghozatalát kívánják a jogorvoslati fórumtól kérni annak érdekében, hogy az állítólagos jogsértést orvosolják, vagy az érintett érdekek további sérelmét megelőzzék.

A panasz benyújtásának módja

A szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe. A PPN kapcsolattartó az érintett ajánlattevő nevében lép fel, és felveszi a kapcsolatot a közbeszerzési eljárásokért felelős nemzeti hatósággal az ajánlatkérő országában. Például egy dán ajánlattevőnek, amennyiben bármely más ország ajánlatkérő szervezete által megvalósított diszkriminációt észlel, a Dán Versenyhivatalhoz kell fordulnia, míg az Egyesült Királyságban honos társaságoknak az OGC közbeszerzési egységével kell felvenniük a kapcsolatot.

Az eset felmérése érdekében a PPN kapcsolattartó az alábbi speciális információkat fogja kérni:

A panaszos társaság neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és megnevezett kapcsolattartója;

A panaszos ismeretlen kíván-e maradni az ajánlatkérő előtt;

Az EU közbeszerzési szabályai állítólagos megsértésének részletei;

Amennyiben a közbeszerzési eljárás megkezdődött:

Ha a közbeszerzési eljárás még nem kezdődött meg:

Az ajánlatkérő neve;

Más ajánlattevők/részvételre jelentkezők neve és címe.

Számos panaszos ismeretlen kíván maradni, amiatt, hogy félnek, sérülnek üzleti kapcsolataik. Bár a PPN kapcsolattartók, amennyiben ezt kérték, megőrzik az anonimitást, előfordulhat, hogy az ajánlatkérő rájön, ki a panaszos. A PPN rendszere informális, barátságos, nem kér számon, illetve nem marasztal el. A PPN-en keresztül folytatott információszerzések, illetve megbeszélések nem károsítják a kapcsolatokat. A PPN tárgyalásai diszkrétek, céljuk a tisztázni a félreértéseket, és elkerülni, hogy a panaszosok vagy az ajánlatkérők nehéz helyzetbe kerüljenek. A PPN elsődlegesen az eljárások és a gyakorlat tisztázását tűzte ki céljául, és ahol az releváns, az EU szabályok megszegésének informális megoldását.

Hogyan kezeli a Hálózat a panaszokat?

Amennyiben az ajánlattevő a szükséges információkkal együtt benyújtja panaszát, anyaországa PPN kapcsolattartója haladéktalanul megvizsgálja az ügyet.

Egyes esetekben a PPN kapcsolattartó észlelheti, hogy a közbeszerzési szabályokat valójában betartották és abban a helyzetben van, hogy megmagyarázza, miért lenne helytelen az ügy folytatása. Ezzel ellentétben, amennyiben indokoltan gyanítható a közbeszerzési szabályok megsértése, a PPN kapcsolattartó megkeresi az érintett külföldi kapcsolattartó kollégát, elküldi az esetről készített elemzést, és kéri annak kivizsgálását. Amennyiben kiderül, hogy a panasz jogos, az ajánlatkérő országa szerinti PPN kapcsolattartó megpróbálja biztosítani a hiba kijavítását, lehetővé téve valamennyi ajánlattevő számára, hogy az egyenlő elbánás elvének megfelelően versenyezhessenek.

A kapcsolatfelvétel gyors és informális, általában telefonon és e-mailben történik. A problémákat párbeszéd útján lehet megoldani, mely sok esetben gyorsabb és rugalmasabb, mint a hagyományos eljárás formális kapcsolattartással. A PPN már számos ügyet bonyolított le. Gyakran nyílt lehetőség a közbeszerzési eljárások gyors kijavítására és ezáltal a külföldi ajánlattevőkkel szemben fair elbánás biztosítására.

Amennyiben a PPN nem hoz kielégítő eredményt, az ajánlattevők választhatnak, hogy panaszukkal az érintett ország bíróságához fordulnak, vagy közvetlenül az Európai Bizottság elé viszik az ügyet. A PPN kapcsolattartók tanácsot adnak ezekről az eljárásokról, ám nincsenek abban a helyzetben, hogy a jogorvoslati eljárás során jogi segítséget nyújthassanak. A társaságoknak saját jogi tanácsadót kell ehhez keresniük.

PPN – történet

A Közbeszerzési Hálózatot (Public Procurement Network – PPN) 2003-ban, a Dán Versenyhivatal kezdeményezésére, egy hároméves próba időszak igen pozitív eredményeit követően alapították. A szervezetet azóta véglegesítették. A sikert tükrözi, hogy a résztvevők száma jelentősen nőtt, jelenleg magában foglalva az EU 27 tagállamát, valamennyi tagjelölt országát, csakúgy, mint az EGT országait és Svájcot.

A Hálózatnak két alapvető funkciója van:

 • Gyakorlati segítséget nyújtani azoknak a vállalkozásoknak, melyek külföldi közbeszerzési eljárások során szembesülnek akadályokkal.
 • Segíteni az országokat a tapasztalatok és a legjobb gyakorlati megoldások cseréjében a közbeszerzések terén.

A PPN tagjai egy egyszerű szabályzatot alkottak az együttműködési eljárásra. A környezet praktikus, hatékony, olcsó, informális és időveszteség-, valamint bürokráciamentes. A Hálózat a lehető legkevésbé bürokratikusan működik.

A PPN kapcsolattartók évente egyszer összegyűlnek egy konferencián. A párbeszéd az Interneten keresztül, vagy speciális kérdésekről kisebb munkacsoportokban folytatódik. A legtöbb PPN kapcsolattartó évek óta együttműködik, és jól ismeri egymást. A nemzeti kapcsolattartók listáját a következő oldalon találja.

További információ a PPN-ről és a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben benyújtott panaszokról:

Az Európai Bizottság közbeszerzésekről szóló weboldala: http://simap.europa.eu/
Valamennyi EU-ban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatos lényeges információt tartalmazza, ideértve a PPN-nel és a SOLVIT-tal kapcsolatos információkat.