Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Új zöld útmutatót és az összeférhetetlenségről szóló útmutató módosítását fogadta el a Tanács

2022 decemberében a magyar kormány elfogadta Magyarország első zöld közbeszerzési stratégiáját, mely olyan eszközök és ösztönzők kialakítását irányozta elő, amelyek a zöld közbeszerzési gyakorlat kialakulását támogatják. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a címkék hatékonyabb alkalmazása érdekében új útmutatót fogadott el: ez összefoglalja a hazai közbeszerzési szabályozás által kínált lehetőségeket és az ökocímkékkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Módosult a Tanács összeférhetetlenséggel kapcsolatban kiadott útmutatója. A segédanyag kiegészült az összeférhetetlenségi és titoktartási, valamint az érdekeltségi nyilatkozatok mintáival. Kitér arra is, hogy az érdekeltségi nyilatkozat megtagadása nem jelent automatikusan összeférhetetlenséget, de összeférhetetlenségi kockázatot igen. Az összeférhetetlenségi nyilatkozat hiányában azonban nem vonható be senki az eljárás előkészítésébe, mivel egy ilyen személy bevonása esetén az ajánlatkérő mind a Kbt. 25. § (1), mind a 25. § (2) bekezdését megsértené. A módosítás rögzíti, hogy egy keretmegállapodás második részében nem szükséges újabb összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni, amennyiben ezen eljárási szakaszokban is azon személyek vesznek részt, akik a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás előkészítésében és lefolytatásában is részt vettek és a körülményeikben változás nem történt, valamint az ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata is kifejezetten rendelkezik erről. Az uniós forrásfelhasználást ellenőrző szerv gyakorlata alapján azonban a keretmegállapodás második részének ellenőrzése külön ellenőrzésnek minősül, és minden külön ellenőrzéshez szükséges új összeférhetetlenségi nyilatkozatot benyújtani.

Az útmutató a dinamikus beszerzési rendszer (DBR) esetén kiemeli, hogy – a kétszakaszos eljárásokhoz hasonlóan – megfelelő az is, ha az ajánlatkérő nem kér külön-külön nyilatkozatot a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata kapcsán. Az uniós forrásfelhasználást ellenőrző szerv gyakorlata alapján azonban a DBR részvételi szakaszában minden újabb részvételi jelentkezés benyújtását követően szükséges újabb összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni, illetve a DBR ajánlattételi szakaszában is szükséges új összeférhetetlenségi nyilatkozatot bekérnie az ajánlatkérőnek.