Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Törvényszéki megállapítás: a dokumentálási kötelezettség sérelme súlyosnak tekintendő

A Fővárosi Törvényszék a 103.K.705.977/2021/21. számú ítélete az ajánlatkérő Kbt. 142. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzési és dokumentálási kötelezettségére vonatkozóan tartalmaz fontos megállapításokat, mind a szerződés teljesítése, mind a szerződéstől eltérő teljesítés, mind pedig az ebből eredő igények érvényesítése tekintetében.

Az ítélet rögzíti, hogy az ajánlatkérő dokumentálási kötelezettsége a Kbt. rendszerében értelmezendő. A Kbt. 46. §-a egyfelől egy általános dokumentálási kötelezettséget ró az ajánlatkérőre, továbbá a Kbt. az egyes közbeszerzési cselekményeknél külön szabályokat tartalmaz, vagy éppen dokumentált közbeszerzési cselekményekről rendelkezik (ilyen tételes előírás a szerződés teljesítése körében szabályozott dokumentálási kötelezettség). A dokumentálási kötelezettség alapelvi célok teljesülését szolgálja, így annak sérelme súlyosnak tekintendő. Az, hogy a teljesítés adataiból mit, mikor, miért, milyen terjedelemben indokolt és szükséges dokumentálni, azt az adott közbeszerzési eljárás körülményei határozhatják meg. Minden – az eredeti szerződéses tartalmakhoz képesti – eltérés dokumentálás szempontjából fontos lehet, mert ahhoz jogsértés fűződhet.