Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] ÁSZ Jelentés a közbeszerzések rendszeréről

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2014. április 15-én tette közzé azt a Jelentést, amely a közbeszerzési rendszer működéséről szóló – 2008-2012. időszakra vetített – szabályszerűségi ellenőrzésének megállapításait tartalmazza.

ÁSZ Jelentés a közbeszerzések rendszeréről

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2014. április 15-én tette közzé azt a Jelentést, amely a közbeszerzési rendszer működéséről szóló – 2008-2012. időszakra vetített – szabályszerűségi ellenőrzésének megállapításait tartalmazza. Az ellenőrzés mind a korábbi közbeszerzési törvény alapján, mind az új, 2012. január 1-jével hatályba lépett közbeszerzési törvény alapján működő rendszert górcső alá vette, különös hangsúlyt fektetve annak vizsgálatára, hogy az új szabályozás mennyiben volt képes beváltani a megalkotásakor megfogalmazott három fő célkitűzést: az egyszerűbb szabályozást, a kis-és középvállalkozások (kkv-k) részvételének elősegítését a közbeszerzésekben, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználását.

A Jelentést dr. Gajdos Róbert a Közbeszerzési Hatóság elnöke üdvözölte és elmondta, hogy a Jelentésben foglaltak alapján kijelenthető, hogy az új rendszer jól vizsgázott, és a megreformált közbeszerzési szabályozás képes volt beváltani a hozzá fűzött reményeket. Kijelentette továbbá, miszerint a Jelentés megállapításai is alátámasztják azt, hogy a törvényi változások alapvetően egyszerűsítették a rendszert és könnyítettek az ajánlattétel feltételein. Az új közbeszerzési törvény rendelkezései áttekinthetőbbek lettek, a szabályozás rugalmasabbá vált. Több olyan előírás is bevezetésre került, amely alkalmas arra, hogy a kkv-k immár csökkentett adminisztratív terhekkel tudjanak részt venni közbeszerzési eljárásokban.  Megjegyezte továbbá, hogy az új, egységes szabályozás elősegítette a közbeszerzésiek szereplőinek jogkövető magatartását is.

Az ÁSZ a Jelentés nyomán egyebekben a Közbeszerzési Hatóság feladatait érintően az adatközlések további bővítését és szabályozottságát emelte ki, mint fejlesztendő területeket. A Közbeszerzési Hatóság a vonatkozó intézkedési terveket elkészítette, s azokat az előírt határidőben az ÁSZ felé megküldte.

Az ÁSZ jelentés teljes terjedelemben elérhető az ÁSZ honlapján .