Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Közlemény

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke közleményben hívja fel a jogalkalmazók figyelmét a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 12. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megtartására, mely szerint:

„A kérelemmel, a hirdetménnyel, illetve az ellenőrzött közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a kérelem, a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok ismételt, teljes terjedelemben való megküldésével a hiánypótlásra történő felhívás feladásától számított

a) tíz napon belül kell pótolni azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt határoz meg;

b) tizenöt napon belül kell pótolni, ha a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt nem határoz meg.”

Az MvM rendelet 12. § (3) bekezdése értelmében a hiánypótlásra nyitva álló 10 vagy 15 napos határidő eredménytelen eltelte esetén a Hatóság a kérelmet visszavontnak tekinti, a hirdetmény közzétételére ezt követően csak új hirdetmény közzétételre megküldésével van lehetőség.

A hirdetmény-ellenőrzési díjak befizetésére, illetve visszautalására az MvM rendelet 12. § (4) bekezdése és a 14. § b) pontja megfelelően alkalmazandó.

Fentiekre tekintettel kérjük ajánlatkérőket fokozottan ügyeljenek a hiánypótlási felhívások határidőben való teljesítésére.