Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Iránymutató ítéletet hozott a Kúria

A Kúria döntése a közbeszerzés jogtalan mellőzésével összefüggésben tartalmaz fontos megállapításokat, így azt is rögzíti, hogy főszabály szerint az ajánlatkérőként meghatározott szervezetnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, ellenkező esetben e szervezetnek kell bizonyítania, hogy a szolgáltatás megrendelésekor jogszerűen mellőzte a Kbt. szabályainak alkalmazását.

A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.101/16/2022. számú határozatában megállapította, hogy a beszerző koncessziós beszerzési eljárás lefolytatását jogtalanul mellőzve vette igénybe az érintettől a helyi személyszállítási szolgáltatást, egyúttal kimondta, hogy a felek között létrejött szerződés semmis. A döntéssel szemben keresetet nyújtottak be, melyet a Fővárosi Torvényszék elutasított. A Kúria a Fővárosi Törvényszék 103.K.702.714/2022/16. számú ítéletét hatályában fenntartotta, a felülvizsgálata során rögzítette, hogy főszabály szerint az ajánlatkérőként meghatározott szervezetnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, ellenkező esetben e szervezetnek kell bizonyítania, hogy a szolgáltatás megrendelésekor jogszerűen mellőzte a Kbt. szabályainak alkalmazását. Az ajánlatkérőként meghatározott szervezet a Kbt. 14. § (3) bekezdés b) pontjára hivatkozással nem bizonyítja a Kbt. jogszerű mellőzését, ha az első teljesítéskor nem tudja igazolni, hogy írásban megkötötte a Kbt. 8. § (6) bekezdés szerinti szolgáltatási koncessziót. A Bíróság ítélete rögzíti, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság közbeszerzési jogi szempontból, a polgári ügyekben eljáró bíróság polgári jogi szempontból vizsgálja a szerződést. A polgári ügyben hozott ítélet nem pótolja a pályázat eljárás hiányosságát, az írásbeli szerződés megkötését, visszafelé nem teszi jogszerűvé a Kbt. jogosulatlan mellőzését. A Közbeszerzési Döntőbizottság szerződéssel kapcsolatos megállapítása azonban nem akadálya a felek polgári jogi igénye érvényesítésének.