Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs támogatta a Hatóság egyszerűsítő javaslatait

A Törzs ülésén tanácskozási joggal vett részt a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr. Kovács László is, aki ismertette a Hatóság javaslatait, amelyek legfőbb célja a közbeszerzési eljárások egyszerűsítése, gyorsítása volt. A Közbeszerzési Hatóság javaslatait három szempont alapul vételével állította össze: egyrészről a közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódás megkönnyítése, vagyis a lehető legegyszerűbb ajánlattétel biztosítása a gazdasági szereplők számára; másrészről a beérkezett ajánlatok egyszerűbb bírálata és értékelése az ajánlatkérők számára, és végül harmadik szempontként a Közbeszerzési Hatóság olyan megoldásokat keresett, amelyek – az ajánlattevői és az ajánlatkérői adminisztrációs terhek csökkentése mellett – nem sértik vagy korlátozzák az átláthatóságra, a verseny tisztaságára és az esélyegyenlőségre vonatkozó alapelveket, illetve a szigorú versenyeztetési szabályokat.

Javaslatait két szinten fogalmazta meg a Hatóság: egyrészt európai uniós szinten, az uniós előírások módosítására vonatkozó javaslatokkal, másrészt nemzeti szinten, a hazai jogszabályokat érintő módosítási javaslatokkal. Az előbbire azért van lehetőség jelen pillanatban, mert 2020. július 1-től az uniós elnökséget Németország látja el, amely már jelezte, hogy szeretné a közbeszerzési irányelveket módosítani. A hazai jogszabályok tekintetében a Hatóságnak törvényben foglalt feladata, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok gyakorlati érvényesülését figyelemmel kísérje, és a gyakorlati tapasztalatokon alapuló javaslatait a jogszabályok előkészítését végző Miniszterelnökség felé is jelezze, amelyet rendszeresen meg is tesz. A Hatóság tanácskozási jogának köszönhetően gazdaságélénkítő javaslatait immár közvetlenül a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által is a Kormány elé tudja terjeszteni.

A javaslatokat a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs egyhangúan támogatta.