Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] Megváltoztak az ajánlatkérői minőség feltételei

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a 2011. évi CVIII. törvény (új. Kbt.) hatályba lépésével módosultak a törvény alanyi hatályával kapcsolatos rendelkezések. Erre tekintettel kérjük értesítsék a Közbeszerzési Hatóságot az új Kbt. szerinti jogszabályi besorolásukról.
Az új Kbt. 21. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők - kivéve a 6. § (1) bekezdés g)-h) pontja szerinti ajánlatkérőket - kötelesek az e törvény hatálya alá tartozásukról, valamint adataikban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni az e törvény hatálya alá kerülésüktől, illetve a változástól számított harminc napon belül. Az új Kbt. január 1-jei hatálybalépése következtében megváltoztak az ajánlatkérői minőséget megalapozó törvényi előírások. Az új Kbt. alapján fennálló, fentebb hivatkozott bejelentkezési, illetve adatmódosulás bejelentési kötelezettségre tekintettel, továbbá annak érdekében, hogy a Hatóság naprakész nyilvántartást tudjon vezetni az ajánlatkérőkről, kérjük a már bejelentkezett ajánlatkérőket, vizsgálják meg, hogy az új Kbt. 6. § (1) bekezdésére tekintettel mely pont szerint tartoznak annak alanyi hatálya alá. A vizsgálat eredményét kérjük e-mailban, az ajánlatkérői jegyzéken található, hét jegyű azonosítóval együtt feltüntetve küldjék meg a Közbeszerzési Hatóságnak az ajanlatkerok (kukac) kt.hu címre 2012. január 31-ig. (Az Ajánlatkérői adatváltozás bejelentése c. nyomtatvány kitöltése nem szükséges). Az ajánlatkérői jegyzékre újonnan bejelentkező szervezetek a Jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok/Nyilvántartott ajánlatkérők/Kapcsolódó dokumentumok menüpontban található Ajánlatkérői bejelentkezés c. dokumentummal tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek. Az új jogszabályi besorolás megküldésével és a bejelentkezéssel kapcsolatos adminisztrációs kérdésekben az (1) 336-7755-ös és (1) 336-7980-as telefonszámokon kérhető felvilágosítás.