Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Hatóság konferenciája Debrecenben

A Hatóság 2017. évi konferenciasorozatát 2017. január 31-én Debrecenben indította el. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére a Miniszterelnökség szakmai támogatásával „A közbeszerzési törvény módosításai, a 2016. év gyakorlati tapasztalatai” címmel tartott konferenciát. A konferenciát Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Dr. Csányi István közbeszerzésekért felelős helyettes-államtitkár és Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke nyitotta meg.

Miklóssy Ferenc hangsúlyozta, hogy a Kamara a tavalyi évhez hasonlóan idén is intenzíven kíván együttműködni a Miniszterelnökséggel és a Közbeszerzési Hatósággal. A Kamara a gyakorlati problémák megoldását szorgalmazza, nagyon fontos, hogy ez a jogszabályok szintjén is megjelenjen. Örömét fejezte ki, hogy e törekvés jegyében idén először Debrecenben került sor a Kbt. legfrissebb módosításairól rendezvény megszervezésre.

Dr. Csányi István helyettes államtitkár előadásában kiemelte, hogy a módosítást széleskörű társadalmi egyeztetés előzte meg, amely során a 80 meghívott szereplő közül 50 résztvevő aktívan is közreműködött. A módosítás kidolgozása során kettős jogalkotói szándék érvényesült: egyrészt több ponton kívánták az eljárások átláthatóságát biztosítani, így számos esetben szigorodtak az alkalmazandó szabályok, míg az eljárási szabályozás több ponton egyszerűsítésre került, az eljárások gyorsabb lebonyolítását elősegítendő. Lényeges változtatás a nemzeti értékhatárok emelése, illetve az egymillió forintot elérő, de a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzésekre előírt három ajánlat bekérésére irányuló kötelezettség, bizonyos, a jogszabályban meghatározott, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó ajánlatkérői kör számára. Felhívta a figyelmet a Kbt. 75. § (2) e) pontjában rögzített új eredménytelenségi ok alkalmazására is, melyet az ajánlatkérő legalább két benyújtott ajánlat hiányában alkalmazhat. Dr. Csányi István elmondta, 2017-ben nagy hangsúlyt fektetnek a közbeszerzési ellenőrzési rendszer megújítására, a fő cél, hogy az ellenőrzési folyamat ne hátráltassa a közbeszerzéseket, és hiba nélküli eljárás esetén az ellenőrzés szinte láthatatlan maradjon a hatékonyság és gördülékenység jegyében.  Kiemelte, hogy a Közbeszerzési Hatóság hatékonyan segíti a jogalkalmazók munkáját az útmutatók és állásfoglalások kiadásával.

Rigó Csaba Balázs elnök megnyitójában elmondta, hogy 2016-ban a Közbeszerzési Hatóság nem csupán az új közbeszerzési törvényben foglalt kibővült feladatkörének tett eleget, de számos területen új, önként vállalt feladatok teljesítésével is segítette a jogalkalmazók munkáját. A Kbt. módosítása lehetőséget ad az úgynevezett egy ajánlatos eljárások eredménytelenné nyilvánítására, valamint átláthatóbbá és szigorúbbá teszi a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások hatósági kontrollját. A Hatóság immár valamennyi kapcsolódó, részletes indokolással ellátott döntését közzéteszi a honlapján. Hangsúlyozta, hogy a Kbt. módosítás számos gyakorlati problémát felold, így különösen fontos, hogy újraszabályozta a kifizetések rendjét.  A Hatóság a megújulás jegyében önként vállalt feladatait is erősítette. Az elnök kiemelte a Közbeszerzési Akadémiát - a Közbeszerzési Hatóság 2016-ban indított szakmai konferenciasorozatát -, amelynek keretében olyan hasznos párbeszéd indult el a jogalkotást előkészítő szervek és a jogalkalmazók között, mely nagy mértékben hozzájárulhat a hazai közbeszerzők jogkövető magatartásának elterjesztéséhez és a felmerülő problémák megoldásához. Rigó Csaba Balázs elmondta, hogy a Hatóság 2016. évre vonatkozó beszámolója már a megújult szemléletet fogja tükrözni, formai és tartalmi szempontból egyaránt újragondolva ad részletes képet a szervezet által megvalósított munkáról. A Hatóság elnöke ismertette továbbá a közbeszerzési eljárásokban 2016-ban megfigyelt trendeket és statisztikai adatokat is.  E körben hangsúlyozta, hogy a hazai zöld közbeszerzésekre vonatkozó adatok nem mutatnak kedvező tendenciát, és felhívta az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a minőségalapú értékelés segítségével elmozdulhatnának a fenntarthatósági célok teljesítése irányába.