Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Fővárosi Törvényszék újabb szerződésmódosításra vonatkozó ítélete

A Fővárosi Törvényszék 106.K.702.817/2023/15. számú ítélete a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítással kapcsolatban tartalmaz fontos megállapításokat, főként az előre nem láthatóság, illetve a szerződésmódosításról szóló hirdetmény tartalmát illetően.

A Bíróság az ítéletében rögzítette: a Kúria Kfv.VI.37.948/2019/5. számú ítéletének lényege, hogy a felek nem támaszthatják alá a szerződésmódosításuk jogszerűségét az arról szóló hirdetményben meg nem jelenített, utóbb felhozott indokokkal. Az előreláthatóságot, illetve annak hiányát a szerződéskötés időpontjára vonatkozóan kell vizsgálni, melyet a Kúria hivatkozott ítélete is alátámaszt; a Bíróság az adott ügyben ezért nem tudta elfogadni azt az érvelést, hogy az előre nem láthatóság megítélése kapcsán nem lehet egyetlen irányadó időállapot a szerződés megkötése, arra tekintettel, hogy az aránytalanul korlátozza a közbeszerzési szerződés feleinek mozgásterét. A Bíróság megállapította azt is, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottságot nem köti az a körülmény, hogy szerződésmódosítás tervezete folyamatba épített ellenőrzésen esett át és az ellenőrző szervezet arra vonatkozóan jogszerű minősítést adott ki.